Begravda i Sverige. CD-ROM databaseInformation om källan