"Sveriges befolkning 1960," databaseInformation om källan