DDSS, Demografisk Databas Södra Sverige .Information om källan