Johannes (John) Wilhelm Nordin

Man 1882 - 1973  (91 år)    Har 2 anor och 17 ättlingar i detta släktträd.


Personlig information    |    Media    |    Alla    |    PDF

 • Namn Johannes (John) Wilhelm Nordin 
  Född 27 Jul 1882  Kämpag 3, Eliselund, Skara (R) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Döpt 3 Sep 1882  Skara (R) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Kön Man 
  Bosatt 1898  T 142, Prins Carl, Skara (R) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Bor 1950  Stureg 24 III, Engelbrekt STH Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Yrke Jur kand, generaldirektör Arbetsrådet 
  Död 23 Okt 1973  Stureg 24 III, Engelbrekt STH Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Ålder 91 år 
  Begravd 10 Nov 1973  Händene kyrkogård, kv. A, nr. 24 (urna, nr 3 i graven) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Noteringar 
  • Mogenhetsex vid h a l i Skara 11 juni 00, inskr vid UU 14 sept 00, jur fil ex 29 maj 01, jur utr kand där 11 april 06, eo notarie i Svea hovrätt 23 april 06, tingstjänstg i Uppsala läns mellersta domsaga 06 — 09, eo amanuens vid UU:s kansli, räntekammare o kontor 8 sept 06 — 08, v auditör vid Skaraborgs reg 9 febr 07, amanuens o kanslisekr vid lantförsvarsdep 8 okt 08 — 10, amanuens vid överståthållar-ämb april 10, notarie vid riksförsäkr:anstal-ten 14, sekr där 26 jan 17, tillfällig led för skaderegleringsärenden där 17, sekr o föredragande i arbetsrådet 20, led o sekr där 20 juni24,ordfo chef där 3 dec 26 — 48, generaldins namn 27 okt 44, biträdde utredn ang revision av 1912 års arbetarskyddslag 25, v ordf i Fören Nordens stockholmskrets 25 — 40, i fören:s sv avd 30 — 45, ordf i tjänstgöringsnämnden för post-, tele-, tull- o vattenfallsverken 26 — 51, delegat vid International Labor Organizations (ILO) konferenser i Geneve 28 — 39, v ordf i Nord administrativa förb 29 — 53, biträdde utredn ang folkförsörjn o arbetsfred 35, ordf i 1938 års arbetarskyddskomm juni 38—dec 50 (komnr.arb vilade 40 — 41), led av delegationen för internat socialpolitiskt samarbete 40—48, ordf i 1941 års arbetstids- o butik-stängn:sakk sept 41—febr 42, ensamsakk ang bestämmelserna rör arbetsdomstolens, arbetsrådets o försäkrrrådets sammansättn juni 43 — aug 46, ordf i Fören för arbetarskydd 45 — 54, i arbetstidskomm för kust- o gränsbevakn nov 45—juni 46, ensamutredare ang arbetstiden m m för försvarets civila icke-ordinarie personal nov 46 — april 48.- Med hedersdr vid KI 28 maj 48.
  • På 1920-talet befann sig det sv socialförsäkringsväsendet i stark utveckling, och frågan om arbetstidsreglering var mycket aktu- ell. 1919 hade Sverige antagit en lag om åtta timmars arbetsdag, som grundade sig på den s k Washingtonkonventionen. Som en följd av denna lag tillkom så ett nytt organ, arbetsrådet, vars uppgift var att på begäran från domstol eller enskild uttala sig om lagens tillämpning. Förutom representanter från arbetsgivar- och arbetstagarsidan ingick opartiska representanter, varav en skulle vara lagfaren. 1920 fick John N denna tjänst för att sex år senare bli rådets ordförande och chef. Därmed inledde han ett över 20 år långt chefskap, varunder han lade grunden till ett nytt skede i arbetarskyddets historia.
  • 1920 undersökte N hur Washingtonkonventionen tillämpades i andra länder. Det skedde på uppdrag av chefen för arbetsrådet, Henning Elmquist (bd 13). Fem år senare gjorde N en systematisk uppföljning av denna undersökning. Han reste till nio europeiska stater och tillbringade ca en vecka i varje land. Han besökte socialministerier och tillsynsorgan samt bekantade sig med deras arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. I mån av tid besökte han även fabriker och industrier. Dessa resor på 1920-talet bäddade för N:s vidgade internationella engagemang, främst som delegat vid ILO:s konferenser i Geneve och som ombud i det internationella socialpolitiska samarbetet.
  • N:s stora insatser gällde arbetarskyddet eller som han själv formulerade det "skydd mot ohälsa och olycksfall i arbete". De resulterade i en ny lag om arbetarskydd (1949) och en ny myndighet, arbetarskyddsstyrelsen (1949), båda frukter av ett flerårigt utredningsarbete i den 1938 tillsatta arbetarskyddskommittén, där N var ordförande. Han hade då länge pläderat för en kraftigt koncentrerad ledning av arbetarskyddet och en satsning på utbildning och kurser för skyddsombud och tillsynsorgan. Den nya lagen borde enligt N om möjligt gälla minst 30 år. Den skulle fungera som en ramlagstiftning kompletterad med tillämpningsföreskrifter för olika branscher. Här föregrep N en kommande utveckling på lagstiftningens område.
  • N:s engagemang i frågan om arbetarskydd ledde honom in i ett fruktbart samarbete med läkare och representanter för för- säkringsbranschen. Samarbetet med läkarvetenskapen banade väg för socialmedicinens starka utveckling. Som erkänsla för sina insatser härvidlag utnämndes han till medicine hedersdoktor.
  • N:s tryckta arbeten kännetecknas av grundlig empiri och kunnighet om utländska förhållanden. Många av hans närmare 60 skrifter gäller lagstiftningens tillämpning och praxis för olika branscher vad gäller både arbetstidsreglering och arbetarskydd. Bland hans skrifter märks bl a Den allmänna arbetstidslagen (1949), Olycksfallsskada och sjukdom: teori och praxis vid bedömande av frågor rörande samband mellan olycksfall och sjukdom (1935) och Yrkessjukdomar, [l]-2 (1943-47). N:s sista tryckta skrift, en förteckning över hans utgivna arbeten om arbetarskydd och arbetstidsreglering, utkom 1952.
  • N:s huvudsakliga verksamhetsområden var arbetstidsreglering och arbetarskydd, där hans stora insatser spelade en väsentlig roll för utvecklingen av en bättre arbetsmiljö. Han var även verksam i ett ideellt föreningsliv, som vittnade om hans yrkesmässiga intressen, t ex Nordiska administrativa förbundet och Föreningen för arbetarskydd. Han var aktiv i Föreningen Nordens stockholmskrets, där han uppges ha varit skicklig när det gällde att få fram pengar och organisera fester och mottagningar (Herlitz).
  Person-ID I91306 
  Senast ändrad 29 Maj 2017 

  Far Anders Vilhelm Nordin,   f. 24 Aug 1844, Händene (R) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Mor Emma Stohlander,   f. 19 Maj 1846, Sävare (R) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Familjens ID F11406  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Familj HILDUR Inez Augusta Versteegh,   f. 8 Sep 1886, Nya Varfvet, Säbrå (Y) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 18 Mar 1981, Stureg 24 III, Engelbrekt STH Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 94 år) 
  Gift 1914 
  Barn 
   1. AREND Wilhelm Nordin,   f. 12 Dec 1914, Engelbrekt STH Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 5 Jul 2003, Timmerudden, Västerljung (D) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 88 år)
   2. Anna-Brita Nordin,   f. 9 Aug 1917, Engelbrekt STH Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 28 Apr 2008, Soltorpsvägen 20 C, Danderyd (AB) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 90 år)
  Senast ändrad 3 Jan 2011 
  Familjens ID F2235  Familjeöversikt  |  Familjediagram

 • Foton
  NordinJohn.JPG
  NordinJohn.JPG