Johannes (Johan) Floderus

Johannes (Johan) Floderus

Man 1721 - 1789  (67 år)    Har 16 anor och fler än 100 ättlingar i detta släktträd.


Personlig information    |    Media    |    Alla

 • Namn Johannes (Johan) Floderus 
  Född 6 Okt 1721  Skatelöv (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Kön Man 
  Yrke Professor i grrekiska Uppsala univ; kyrkoherde G:a Uppsala 
  Referensnummer VI:9, VI:17 
  Död 28 Apr 1789  Uppsala DK (C) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Ålder 67 år 
  Noteringar 


  • Hans i det yttre obemärkta liv innefattas i de vanliga befordringarna inom Uppsala universitet, vid vilket han större delen av sitt liv tjänstgjorde som lärare. Student i Uppsala 1738 och filosofie magister där 1743, utnämndes han 1752 till docent i grekiska litteraturen. Fem år därefter befordrades han till adjunkt och 1762 till professor i grekiska, blev 1779 kyrkoherde över gamla Uppsala, insattes 1773 i Bibelkommissionen och kallades 1786 till ledamot av Vitterhetsakademien. Efter fjorton års sjuklighet så avled han 1789.

   Hans blygsamhet, i sitt slag lika ovanlig som hans djupa och omfattande lärdom, förmådde honom att avsäga sig både kyrkoherdetjänsten i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm och biskopsstolen i Linköpings stift, till vilka ämbeten han var kallad och av kungen redan bestämd.

   Sin författareverksamhet ägnade han huvudsakligen åt akademiska disputationer och minnestal, de flesta författade på latin, i vilket språk han, liksom i grekiskan, hörde till sin tids mest lärde. Bland hans skrifter märkas, utom 153 akadememiska disputationer, för vilka han presiderade, samt tal och verser på latin, Exercilaliones philologicce in Mallhcri evangelium ejusque melaphrasis suecana1763-1771) och Versio suecana selectorum ex Pau-tinis epislolis loconim (1771-79).

  • Nya testamentets öfversättning verkstäldes hufvudsakligen af Daniel Herweghs, biskop i Karlstad från 1778 till 1787, och professorn i grekiska språket vid Upsala universitet Johan Floderus (f 1789).
   De voro begge lärde män, men ingendera egde en så öfvervägande auktoritet som Aurivillius. Herweghr var en myndig man, som sökte göra sina åsigter gällande, hvaremot Floderus var mer
   blygsam och eftergifven. Under arbetets gång blef dock Floderi mening alltmera den rådande, så att han. kan anses småningom hafva blifvit för prof öfversättningen af det nya testamentet lika dirigerande, som Aurivillius i fråga om det gamla.
  • Den andre sonen, Johan eller kanske oftare Johannes, kan man säga litet mera om. Han var född 1721. Liksom sin ett år äldre bror går han i skola i Växjö. De två bröderna är klasskamrater och de har där även som klasskamrat Carl Linnaeus yngre bror Samuel som kommer att efterträda sin far som kyrkoherde i Stenbrohult. Vid 17 års ålder kommer han till Uppsala tillsammans med sin bror och där ägnar han sig främst år studier av de klassiska språken. Redan 1742 d.v.s. före sin äldre bror, disputerar han under presidium av en annan bekant Uppsalaprofessor, Ihre, varefter han 1743, ännu inte vid 22 år gammal, promoveras till filosofie magister. Han blir sedan så småningom först 1752 docent i grekiska och sedan 1762 professor i grekiska vid universitetet. Grekiska hade dittills mest varit en hjälpvetenskap till teologin eftersom nya testamentet från början var skrivet på grekiska. Det Johannes Floderus gör är att han tar fram de gamla klassiska grekiska författarna ur sina gömställen och föreläser om dem. Från att ha varit en teologisk hjälpvetenskap blir grekiska genom honom ett viktigt ämne i litteraturvetenskapen. Det normala för en professor i grekiska hade tidigare varit att han skulle vara prästvigd och så småningom brukade de bli biskopar. För Johannes skedde prästvigningen dock först 1779 kanske därför att då vissa domkapitel i Sverige ville knyta honom till sig. Han tackade dock nej till dessa inviter men accepterade att få Gamla Uppsala församling som prebende. Möjligen skedde prästvigningen därför att Gustaf III som universitetets kansler ville placera honom på ett pastorat för att öka hans inkomster och bli av med honom som konkurrent till konungens favoriter för biskopsstolarna. Under alla åren i Uppsala står det klart att Johannes Floderus i universitetets ledning har en stark förespråkare i Carl von Linné, som ju tillträdde sin professur tre år efter att Johannes börjat vid akademin. Vid Johannes utnämningar vid universitetet. pläderar Linné alltid stark för honom. Linnés testamente är bevittnat bl.a. av Johannes Floderus och när Linné dör blir han också tillsammans med professor Ekman förmyndare för Linnés döttrar.
  Person-ID I40203  190907
  Senast ändrad 27 Feb 2017 

  Far Per (PETRUS) Floderus (Jönsson),   f. 19 Sep 1683, V Höreda, Lekeryd (F) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 4 Jul 1741, Skatelöv (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 57 år) 
  Mor Helena Catharina Cavallia,   f. 1699, Växjö (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 10 Jul 1728, Skatelöv (G) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 29 år) 
  Gift 31 Maj 1717 
  Familjens ID F166  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Familj Ulrika Asp,   f. 4 Okt 1746, Uppsala DK (C) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 1 Feb 1813, Uppsala DK (C) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 66 år) 
  Gift 1765 
  Barn 
   1. Matthias Floderus,   f. 10 Jul 1766, Uppsala DK (C) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 19 Dec 1822, Prästgården, Rasbo (C) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 56 år)
   2. Pehr Floderus,   f. 27 Mar 1768, Uppsala DK (C) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 17 Jul 1840, Myrby, Gamla Uppsala (C) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 72 år)
  Senast ändrad 9 Maj 2007 
  Familjens ID F156  Familjeöversikt  |  Familjediagram

 • Foton
  FloderusJohannes.jpg
  FloderusJohannes.jpg