Johannes Engeström

Johannes Engeström

Man 1699 - 1777  (77 år)    Har 6 anor och fler än 100 ättlingar i detta släktträd.


Personlig information    |    Media    |    Alla    |    PDF

 • Namn Johannes Engeström 
  Född 21 Nov 1699  Lilla Slågarp (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Kön Man 
  Död 16 Maj 1777 
  Ålder 77 år 
  Noteringar 
  • Engeström, Johan, son af den ofvannämnde Jonas Åkesson E., biskop, föddes d. 21 Nov. 1699 i Lilla Slågarps socken i Malmöhus län, blef studenti Lund 1715 och promoverades 1723 till filos. magister. Med ifver hade han tidigt egnat sig åt studiet af orientaliska språken och någon tid, innan han promoverades, för detta studium vistats i Nord-Tyskland, hvarest han af rabbiner vid synagogan i Hamburg erhållit undervisning i hebreiska. Känd såsom skicklig orientalist, fästes han vid universitetet 1729 såsom adjunkt i filosofiska fakulteten och befordrades (efter H. Benzelius) till professor i österländska och grekiska språk 1732. Såsom akademisk lärare utgaf han en mängd filologiska disputationer, bland hvilka Grammatica hebraea biblica (utgifven i 8 disputat, 1731–33) är hans mest betydande arbete, länge användt vid det akademiska studiet i Sverige och vid sitt första framträdande fördelaktigt vitsordadtäfven i utlandet. Han sökte i detta arbete ytterligare fullfölja och utveckla C. Neurnanns och Loeschers på sin tid berömda grammatiska teorier, hvilka dock snart föllo för Göttingenskolans (C. B. och J. D. Michaelis’) sundare kritik. Bland E:s öfriga disputationer, enligt tidens sed mest afhandlande ordförklaringar af ställen i Gamla testamentet, finnas åtskilliga, hvilkas egendomliga ämnen – sådana som "de loquela serpentis paradisiaci", "de Mose per errorem cornuto", "parallelismus inter Herculem et Josuam" – äro betecknande för så väl tidehvarfvets som författarens vetenskapliga ståndpunkt. – E. förflyttades 1742 till en teologisk professur och prestvigdes kort derefter samt blef följande året förste teologie professor och domprost i Lund. 1746 blef han teologie doktor.
   Teologen E. har efterlemnat ett namn såsom "uppriktig förföljare af alla novatorer". Han hade också, sedan han 1748 efterträdt Benzelius äfven såsom biskop öfver Lunds stift och prokansler vid universitetet, tillfälle att i vidsträckt mån verka för bekämpandet af alla irrläror och friare rörelser inom kyrkan. Med stränghet beifrade han pietistiska och herrnhutiska villfarelser och vakade öfver att prester från främmande stift icke fingo draga till sig åhörare från Lunds stift. – Såsom universitetets prokansler var E. ett villigt redskap åt den stränge kansleren Palmstierna, den bekante hattchefen, hvars politiska åsigter han delade, och han förvaltade under ett år efter dennes afgång sjelf kanslersämbetet. – En lärd man efter tidehvarfvets fordringar, kan E. dock genom sin vetenskapliga verksamhet knappast sägas hafva höjt sig öfver sin tids trånga, auktoritetsbundna uppfattning, och från hans stiftsstyrelse torde kunna uppvisas flere prof af hämmande ofördragsamhet, än af lifgifvande väckelser. Såsom biskop bevistade E. riksdagarna 1751, 1755–56 och 1760–62, men deltog
   icke på ett mera bemärkt sätt i partistriderna. Död d. 16 Maj 1777. Med sin maka, ärkebiskop J. Benzelii dotter Margareta Benzelstierna, hade han 15 barn, af hvilka sex dogo unga. De öfriga erhöllo, "för faderns förtjenster", vid kröningen 1751 adlig värdighet och antogo namnet von Engeström. T.
  Person-ID I33419  tree190327
  Senast ändrad 4 Jun 2017 

  Far Jonas Åkesson,   f. 1656, Ängelholm (L) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 4 Aug 1708  (Ålder 52 år) 
  Mor Maria Sauer,   f. 1665,   d. 11 Jun 1743, Trelleborg (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 78 år) 
  Gift ca 1685 
  Familjens ID F30904  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Familj Margaretha Benzelia adl Benzelstierna,   f. 13 Nov 1710,   d. 30 Nov 1792, Lund (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 82 år) 
  Barn 
   1. Jakob von Engeström,   f. 1 Nov 1735, Lund (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 14 Nov 1802, Kiplingeberg, Bälinge (C) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 67 år)
   2. Margareta Catharina Engeström,   f. 6 Okt 1736,   d. 7 Jun 1740  (Ålder 3 år)
   3. Johan (Jonas) Engeström adl von Engeström,   f. 12 Aug 1737, Lund (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 7 Jul 1807, Lindhov, Botkyrka (AB) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 69 år)
   4. Gustaf Engeström adl von Engeström,   f. 1 Aug 1738, Lund (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 12 Aug 1813, Uppsala DK (C) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 75 år)
   5. Henrik Engeström,   f. 7 Aug 1739,   d. 12 Okt 1739  (Ålder 0 år)
   6. Catharina Maria Engeström,   f. 19 Aug 1740,   d. 11 Aug 1742  (Ålder 1 år)
   7. Margareta Johanna Engeström,   f. 26 Okt 1741,   d. 23 Aug 1742  (Ålder 0 år)
   8. Margareta Catharina Engeström,   f. 15 Okt 1742,   d. 7 Jan 1746  (Ålder 3 år)
   9. Johan Engeström adl von Engeström,   f. 13 Okt 1743, Lund (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 30 Dec 1807, Sin egendom Lina i Södermanland Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 64 år)
   10. Maria Beate Engeström adl von Engeström,   f. 2 Nov 1744,   d. 8 Sep 1822, Lund (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 77 år)
   11. Catharina Engeström,   f. 22 Jun 1748,   d. 5 Feb 1749  (Ålder 0 år)
   12. Lars von Engeström,   f. 24 Dec 1751, Lund (M) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 19 Aug 1826, Sin egendom Jankowicz, Polen Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 74 år)
   13. Adolph von Engeström,   f. 18 Mar 1753,   d. 11 Feb 1825, Uppsala DK (C) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 71 år)
  Senast ändrad 4 Jun 2010 
  Familjens ID F623  Familjeöversikt  |  Familjediagram