ALMA Mathilda Fredrika Detthow

ALMA Mathilda Fredrika Detthow

Kvinna 1855 - 1937  (81 år)    Har 79 anor men inga ättlingar i detta släktträd.


Personlig information    |    Media    |    Alla

 • Namn ALMA Mathilda Fredrika Detthow 
  Född 25 Nov 1855  Rådmansg 21, Adolf Fredrik STH Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • Föräldrar uppges okända
  Döpt 29 Nov 1855  Adolf Fredrik STH Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Kön Kvinna 
  Bor 1878  Katarina STH Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • Gata : Bangårdsgatan,12
   Gata : Maria Högbergsgatan,35
   Fastighet : Nederland,1
  Bosatt 19 Nov 1881  Malmskillnadsg 49 B, Jakob STH Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Bor 1886  Karlbergsv 6, Gustav Vasa STH Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Bosatt 7 Dec 1888  Klara STH Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • Gata : Apelbergsgatan,33
   Gata : Stora Badstugatan,5
   Fastighet : Hästhufvudet,16
  Bor 1906  Döbelnsg 13, Adolf Fredrik STH Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Bosatt 9 Dec 1910  Dahlia 8 (Fridbo), Islinge, Lidingö (AB) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • Ägare
  Bosatt 19 Nov 1913  Eriksbergssg 10, Engelbrekt STH Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Bor 1926  Eriksbergssg 10, Engelbrekt STH Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Yrke Skolföreståndare, mamsell 
  Död 14 Jul 1937  Polhemsg 13, Kungsholm STH Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Orsak: Hjärtfel 
  • Under resa i Franzensbad, Tjeckoslovakien
  • Alma Detthows donationer uppgick sammantagna till 1,4 millioner kr. (SBL, SMoK) Vid kransnedläggningen i kyrkan talade fröken Maria Almén, fru Olga Kihlström, kontraktsprosten Hedmark,
   notarie Widegren, direktör Bergendahl, fröken Edith Eriksson, prostinnan Emelie Boman, fröken Monika Kjellström, fröken Inez Jensen, fru Gunnel Holzhausen och vaktmästare S. Söderberg. Synnerligen rik och vacker blomstergärd bl.a. från hennes olika stiftelser samt från husmödrar och hyresgäster i hyreshusen och
   vilohemmet (SvD 28 juli 1937
  Begravd 27 Jul 1937  Stockholms Norra Kyrkogård Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • Jordfäst av sin brosdotters man kyrkoherden i Katarina STH Gabriel Arosenius
  Bouppteckning 1938 
  • 1.27. BOUPPTECKNING
   I anslutning härtill förtjänar påpekas att Alma Detthow i SBL tillskrivs erkännandet att vara "ett ekonomiskt geni, beundrad för säker penninginstinkt och lyckade transaktioner även i de brydsammaste lägen och tider av depression." (SBL 1945, s. 164)
  • Aktieinnehav: 718 077 kr
   Obligationer: 13 788 kr
   Fordringar, därav flera
   inteckningar i fastigheter: 150 680 kr
   Kontanter: 612 kr
   Lösöre: 3 690 kr
   Summa tillgångar: 886 849:49 kr
  • Därtill finns antecknat att Stiftelsen Alma Detthows hjälpfond mottagit 205 000 kr som gåva av Alma Detthow ca 2 år före hennes död. Avgående poster, skulder: 83 136:61 kr. Behållning: 806 712:88 kr.
  Ålder 81 år 
  Noteringar 
  • Alma D. uppfostrades hos sin mor på Södermalm i Stockholm. A. D. har utfört en stor livsgärning dels som pedagog, dels som donator. År 1896 grundade hon sin flickskola (se ovan), som började ht. s. å. med åtta elever, närmast som övningsskola för det samtidigt grundade, tvååriga seminariet. Avsikten var att utbilda lärarinnor för de förberedande klasserna och de 4—5 första elementarklasserna. Flickskolan, som erhöll statsanslag från 1903, uppdelades 1906 på en avd. A, i vars åtta klasser över de tre förberedande lästes samma kurser som i övriga högre flickskolor, och en avd. B, som följde de kurser, vilka voro bestämda för statens realskolor: Avgångsbetyg från avd. A medförde enligt K. resolution 1910 normalskolekompetens. A. D. erhöll. 1908 rätt att vid avd. B anordna, realskoleexamen. Privatseminariet fyllde ett känt behov, och en mängd elever strömmade dit. Under dess verksamhet utexaminerades omkr. 220 elever. Sedan privata seminarier uppstått på flera håll, Och då flickskolans snabba tillväxt medförde trängsel i lokalerna, nedlades seminariet 1912. Småskoleseminariets arbete var av alla myndigheter högt vitsordat. Genom riksdagsbeslut 1925 in-drogos emellertid alla privata seminarier, och detta nedlades vid slutet av vårterminen 1927. Då realskoleexamen småningom hade svårt att konkurrera med normalskolekompetens, nedlades realskolelinjen 1926. Detthowska skolans ändamål var att mot låg avgift meddela lämplig undervisning för kvinnor i läro- och övningsämnen. Den fick steg för steg högsta möjliga statsbidrag och även kommunala understöd. Efter att först ha disponerat hyrda lokaler inflyttade skolan ht. 1912 i eget hus vid Eriksbergsgatan; Stockholms stad hade på fördelaktiga villkor upplåtit tomten. Byggnadsföretaget kostade 400,000 kr.; det oaktat höjdes de låga terminsavgifterna med blott 10 kr. Elevantalet närmade sig åtskilliga år 600. Då skolan 1933 sammanslogs med fröken Ester (Lindgren) Edelstams Annaskola, hade den förra inalles haft 3,500 flickor som elever under längre eller kortare tid.
  • A. D. var ett ekonomiskt geni, beundrad för säker penninginstinkt och lyckade transaktioner även i de brydsammaste lägen och tider av depression. Men hon skapade ej blott välskötta affärsföretag utan älskade sitt kall, tog reda på varje elevs förhållanden och följde, med stöd av ett utomordentligt minne, sina f. d. lärjungars öden livet igenom. Hon var en organisatör av stora mått med utmärkta chefsegenskaper, framsynt, begåvad och viljekraftig. Hennes styrelsesätt var diktatoriskt, men inom hennes skola arbetades det oftast med glädje, ty de flesta erkände hennes duglighet, energi och praktiska idéer. Hon införde 1909 i de två högsta klasserna stenografi och de sista åren även maskinskrivning. Tillika följde hon moderna pedagogiska uppslag: undervisning i hälsolära och sexualhygien meddelades tidigt. Likaledes infördes sociala föreläsningar för högsta klassen. Hon underlättade elevernas hemarbete, medgav stor valfrihet av ämnen och införde endast en läxa (kristendom) till måndagen samt halvdagsledighet var lördag (efter kl. 11.15). Genom från klass till klass fortlöpande sparbankssystem bekostades ferieresor för eleverna, även till Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Själv älskade A. D. att resa och tillbringade gärna ferierna utrikes. A. D.var tillika välgörare i stor stil, driven av social ansvarskänsla och kristen plikt. När hon sjuttioårig efter fyrtio års måttlöst arbete avgick som föreståndarinna, kastade hon sig med energi och entusiasm över filantropens gärning. Genom kontakt med f. d. elever fick hon blick för den dåligt avlönade självförsörjande kvinnans bostadsproblem. Detta orsakade hennes donation av Alma Detthows stiftelse 1927 med grundkapital på 200,000 kr. Stiftelsen omfattar tills vidare tre hus med resp. 55, 83 och 64 enkelrum, billig årshyra och obligatoriskt middagsmål; den är upplåten åt bildade, självförsörjande kvinnor; Stockholms stad bidrog till fastigheternas uppförande. Fonden ökades 1929 av A. D. med 200,000 kr. Redan 1926 upprättade hon ett vilohem på Lidingön för »mindre bemedlade kvinnor av den bildade s. k. medelklassen» och gav dit omkr. 200,000 kr. Slutligen lämnade hon 1935 200,000 kr. till hjälpfonden, avsedd att hjälpa kvinnor vid sjukdom. Därvid hette det bl. a. »och skall i synnerhet hjälp till självhjälp utgå» — A. D. hatade lån och köp på kredit. Till sistnämnda fond lämnades ur stärbhuset ytterligare 600,000 kr. A. D: s sammanlagda donationsbelopp blev således 1,400,000 kr. Vilohemmet står under inseende av Svenska kyrkans diakonistyrelse, hjälpfonden under Överståthållarämbetet samt stiftelsen under sistnämnda myndighet och Stockholms domkapitel.
  • Trots att A. D. uträttade så mycket gott, möttes hon sällan av djupare förståelse och verklig tillgivenhet. Orsaken låg i hennes väsens oro och splittring, trots all tillkämpad självtukt och strängt disciplinerad koncentration. Svåra barndomserfarenheter hade alstrat komplex, som ej kunde övervinnas. Den viljegoda var stundom hjärtehård, den i stort frikostigt välgörande kunde i smått vara obarmhärtig. Religiös åskådning präglade ända från ungdomen hennes livsinställning och gjorde henne säreget ödmjuk i all sin våldsamma självhävdelse samt gav hennes strävsamma tillvaro dess bästa; värden och hennes oroliga sinne dess enda djupare tillfredställelse.
  • Författare
  Person-ID I29995  190907
  Senast ändrad 3 Okt 2018 

  Far Detlof Odelstierna,   f. 19 Mar 1817, Finspång, Risinge (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 5 Aug 1892, Göteborgs Garnison Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 75 år) 
  Mor Charlotta Matilda Teresia Detthow tidigare Gaude,   f. 7 Aug 1832, Stockholm Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 25 Nov 1914, Eriksbergsg 10, Engelbrekt STH Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 82 år) 
  Familjens ID F3646  Familjeöversikt  |  Familjediagram

 • Foton
  DetthowAMF.jpg
  DetthowAMF.jpg

  Foto-dokument
  DetthowAMF
  DetthowAMF