OLAUS Stephani Bellinus

OLAUS Stephani Bellinus

Man 1539 - 1618  (79 år)    Har en ana och fler än 100 ättlingar i detta släktträd.


Personlig information    |    Media    |    Alla

 • Namn OLAUS Stephani Bellinus 
  Född 1539  Bälinge (C) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Kön Man 
  Yrke Biskop i Västerås (1589-1618) 
  Referensnummer XII:77, XII:85 
  Död 30 Jul 1618  Västerås (U) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Ålder 79 år 
  Noteringar 
  • Olaus Stephani Bellinus biskop, var son till Stephanus Andreae, pastor i Bälinge i ärkestiftet. Huruvida namnet Bellinus är bildat av Bälinge (skrevs då Belingh) eller av det ställe, där han säges vara född, Krigsta gård (krig = lat. bellum) i Lundby socken i närheten av Västerås, torde vara svårt att avgöra.
  • I augusti 1562 immatrikulerades "Olaus Stephani Swecus" vid Rostocks universitet. Bland svenska brev, uppsnappade av danskar under krigsåret 1564, nu förvarade i danska riksarkivet, finns två till herr Stephan. Det ena är från sonen Olaus, och det andra från dennes dåvarande mentor, Petrus Jonæ. Att döma av dessa brev var Bellinus då säkert en ung man, varför den först efter mitten av 1700-talet uppdykande, ännu för Rhyzelius alldeles okända uppgiften, att Bellinus vid sin död skulle varit i sitt 104:e år, knappast kan vara riktig. (Den stöder sig på en inskription på hans porträtt. Hur denna uppstått, torde vara svårt att säga. Men nog framställer porträttet självt, som skall ha målats år 1588, snarare en femtioåring än en sjuttioåring.)
  • Efter återkomsten till Sverige blev Bellinus hovpredikant hos Johan III, 1570 pastor i Ockelbo, 1581 i Gävle och 1589 biskop i Västerås. Vid kung Johan IIIs likfärd predikade Bellinus i slottskapellet. Liturgien hade han underskrivit 1577, men ingick med sitt stifts prästerskap i september 1592 till konungen med en böneskrift om befrielse därifrån. Denna redan under konungens livstid skedda återkallelse åberopar han också i den avbön, han med sina präster, i likhet med andra, som underskrivit liturgien, gjorde den 6 mars 1593 vid Uppsala möte, beklagande, att han blivit bedragen av de förklaringar, som avgivits av liturgisterna.
  • Vid nämnda möte intog han för övrigt en framskjuten plats. På ett förberedande sammanträde 26 februari höll han en oration om de ärenden, som skulle behandlas vid mötet, och manade prästerskapet till att behandla dem i vänlighet och broderlighet. Han skall ha varit den, som jämte biskopen i Åbo och några präster, till hertig Karls stora förtret, genomdrev infogandet av ordet "calvinister" i mötesbeslutet. Konung Sigismunds önskan att bli krönt av Bellinus blev ej uppfylld. Under striden mellan Sigismund och Karl sökte Bellinus lojalt styra mellan Scylla och Charybdis. Men1606 bröt stormen lös. Den hemlige papisten Borlangius, som anländt från Danzig hösten 1605, och som invecklades i Petrus Petrosas sak, hade vid vintertiden funnit härbärge i Västerås biskopsgård och där hört biskopen beklaga den orätt, som tillfogats Sigismund. Nu framdrogs också Bellinus förhållande under den liturgiska striden och vid Sigismunds ankomst 1598.
  • Även om han betygade sin oskuld, blev han utan rannsakning skild från sitt ämbete genom ett kungl. brev 8 september 1606 på grund av "den ostadighet, som haver funnits hos M. Olof Stephani". Han efterträddes av superintendenten i Kalmar stift, Nicolaus Petri som var stiftets biskop endast en kort tid, han dog på hösten 1606.
  • Därefter var biskopsämbetet vakant fram till 1608 då Bellinus blev återinsatt i sitt ämbete som biskop, vilket han bibehöll till sin död, 1618 (eller 1619).
  • Eller:
  • Noteringar
   1562 Student i Uppsala
   1562-08 Student i Rostock
   1564-1566 Student i Greifswald
   1567-01-17--1571 Skolmästare i Gävle
   1571-1581 Kyrkoherde i Ockelbo
   1581--1589-06-12 Kyrkoherde i Gävle
   1589-06-12--1606-09-08 Biskop i Västerås
   1608--1618-07-13 Biskop i Västerås
   Olof Staffansson Bellinus var präst och biskop i en tid då olika krafter kämpade om makten över Sverige, och katolicismen ännu inte helt hade trängts ut, vare sig ur kungafamiljen, prästerskapet eller allmogen. Han verkade som präst och biskop under fem kungar, Erik XIV, Johan III, Sigismund, Karl IX och Gustaf II Adolf.
  • Han utsågs av Johan III till hovpredikant, inleddes i dennes liturgiska reformationsplaner och undertecknade vid riksdagen i Sockholm 1577 beslutet om införandet av liturgien. Detta belönades av kungen först med kyrkoherdebefattningen i Gävle 1581 och sedan med biskopsstolen i Västerås 1589. Trots detta kom Bellinus tämligen lindrigt undan vid räfsten på Uppsala möte 1593 mot de biskopar, som godtagit liturgien, och han utsågs till och med att sätta kronan på kung Sigismunds huvud 1594.
  • Motsättningarna mellan kung Sigismund och hertig Karl ökade succesivt och den 10 september 1598 befallde kungen biskoparna i Växjö, Skara och Västerås att låta prästerna uppmana allmogen till trohet och lydnad. Hårt pressad, med kungatrogna trupper som intagit Västerås, sände biskop Olof den 17 september till stiftets präster en sådan uppmaning. Han sökte ge de tre storheterna konungen, hertigen och Gud vad dem tillkom, men huvudintrycket blev inskärpandet av att kungen var den lagliga överheten. Denna uppfattning var också tämligen allmän bland präster och biskopar.
  • 1599 avsattes ärkebiskopen och vid riksdagen i Stockholm samma år sade ständerna upp tro och lydnad mot kung Sigismund och hertig Karl hyllades som hans efterträdare.
  • En av de sistsa dagarna i oktober 1602 uppdrog hertig Karl åt greve Abraham Brahe, biskop Olof, lagmannen och befallningsmännen i Västmanland och Dalarna att i Västerås stift "handla och traktera alla de saker", som eljest skulle ha förekommit på riksdag, eftersom hertigen av ekonomiska skäl nödgades avstå från sådan. Dessa förhandlingar synes ha dragit ut på tiden. Den 22 januari 1603 var biskopen på väg till Arboga i detta ärende. Han skulle också förhandla med prästerna om den behövliga krigshjälpen. Biskopen meddelade, att han gjort detta, men att han fått ett ovilligt svar. Från Nyköping skrev hertigen den 15 maj vredgat , att biskopen finge själv dra åstad och kriga eller låta slå riket sönder. Den begärda hjälpen skulle i varje fall levereras till pingst!
  • Vid riksdagen i Norrköping 1604 ökade spänningen mellan Karl och biskopen. Ständerna begärde, liksom då Sigismund kröntes, att Sveriges kung skulle erkänna sig bunden av Augsbugska bekännelsen och Uppsala mötes beslut. I det senare hade bl.a. biskop Olof genomdrivit ett tillägg vari kalvinisterna fördömdes, vilket nu var olämpligt eftersom hertigen sökte ena alla protestanter mot den politiska katolicismen. Hertigen hotade att lämna riksdagen och kravet på kungens erkännande av Uppsala möte ströks.
  • På riksdagen i Örebro1606 ställdes Bellinus inför rätta för delaktighet i liturgiens antagande, för att han hållit Sigismunds parti och för att ha härbergerat en "uppenbar förädare och papist", en student som hade samröre med den för föräderi åtalade kanslitjänstemannen Petrus Petrosa. Kung Karl avsatte biskop Olof den 8 september 1606 och utsåg samtidigt magister Nicolaus Petri i Kalmar till efterträdare. Denne dog emellertid senare samma höst varefter biskopsstolen en tid var obesatt. Bellinus blev efter två brev till kung Karl, där han underdånigt bad om dennes "gunst och nåde" samt försvarade sig mot orätta beskyllningar, i februari 1608 efter tillrättavisande av kungen, åter insatt i sitt ämbete, som han sedan innehade till sin död. Han ligger begravd i mittgången i Västerås domkyrka.
  • (Fritt efter G Ekström, Västerås stifts herdaminnen.)

  • --------------------------------------------------------------------------------
   Källor
   1) Västerås stifts herdminnen
  Person-ID I13146  190907
  Senast ändrad 4 Jun 2014 

  Far Stephanus Andreae Bellinus,   f. 1509, Västerås (U) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 1583, Bälinge (C) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 74 år) 
  Familjens ID F6061  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Familj 1 Gudelina Elofsdotter,   f. 1540, Delsbo (X) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 8 Jun 1594, S:t Ilian, Västerås (U) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 54 år) 
  Gift ca 1560 
  Barn 
   1. STEPHANUS Olai Bellinus (Gaulander),   f. ca 1560, Gävle (X) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. Okt 1629, Husby (W) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder ~ 69 år)
   2. ANTONIUS Olai Bellinus,   f. 1572, Gävle (X) Hitta alla personer med händelser på denna plats
  Senast ändrad 26 Maj 2010 
  Familjens ID F364  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Familj 2 Magdalena Larsdotter,   f. ca 1578,   d. 1607, Stockholm Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder ~ 29 år) 
  Förlovning 11 Maj 1596 
  Gift 22 Aug 1596  S:t Ilian, Västerås (U) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • Morgongåva 1 mk guld "efter lagen" samt 100 ungerska gyllen till föräring
  Barn 
   1. Petrus Bellinus,   d. 1603
  Senast ändrad 5 Jun 2010 
  Familjens ID F660  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Familj 3 Marit Nilsdotter,   f. Säby prästgård Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 1627 
  Gift 1608  S:t Ilian, Västerås (U) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Förlovning 13 Mar 1608  Säby prästgård Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Senast ändrad 5 Jun 2010 
  Familjens ID F661  Familjeöversikt  |  Familjediagram

 • Foton
  BiskopBellinus.jpg
  BiskopBellinus.jpg