CARL Fredrik GREN 9 (Calle) Arosenius

CARL Fredrik GREN 9 (Calle) Arosenius

Man 1778 - 1839  (60 år)    Har 48 anor och fler än 100 ättlingar i detta släktträd.


Personlig information    |    Media    |    Källor    |    Alla

 • Namn CARL Fredrik GREN 9 (Calle) Arosenius 
  Född 21 Apr 1778  Prästgården, Söderbärke (W) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • Kl 1600
  Döpt 23 Apr 1778  Hemma i prästgården Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • 1778 d: 21 april kl 4 eftermiddagen föddes min son Carl Fredrik, och döptes hemma i Prästgården d. 23 därpå följande av Comministern Herr Johan Nordvall. Faddrar voro följande: BruksPatron Herr Carl Fredrik Hilleström i Wanbo och hans Fru Anna Stina Imaraea. Skolmästaren Herr Lars Söderström och hans Hustru Mad. Anna Gustrin. Studiosus Eric Biörk och Jungfru Anna Stina Nordvall.
  Kön Man 
  Bosatt Feb 1786  Västerås (U) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Informator hos Prosten Groth i Svärdsjö (W) 1793  Svärdsjö (W) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Examen 13 Okt 1795  Studentexamen i Uppsala Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Gesällresa 1800  Tyskland, Schweiz och Frankrike Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Bosatt 1800  Bielitz, Schlesien numera Polen (Bielsko) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Examen 5 Jun 1800  Fil mag i Uppsala Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Arrendator av färgeri 1802  Norrköping (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Bosatt 1802  Norrköpings Hedvig (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats  [1
  • Arrenderade Stadsmajoren Westbergs färgeri
   Bosatt på Täppan i Norra Kvarteret, Hedvigs förs
  Assessor 6 Apr 1808 
  Bevistade dopet av Nils Erik Theodor Söderberg 3 Nov 1811  Norrköpings Hedvig (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • Den lille var brorson till Lars Johan Söderberg, kompanjon till Carl Fredriks bror Janne Arosenius, som var gift med Carl Fredriks syster
   Agnes Arosenius
  Gesällresa 1814  Sedan, Frankrike över sommaren Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Bosatt 1824  Stockholm Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Deltog i statsrevisionen 1827 
  Deltog i statsrevisionen 1828 
  Bosatt 1830  Staden inre i Stockholm Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • Mantalsskriven - sista året
  Bosatt 1830  Norrköping (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Bosatt 19 Okt 1834  Österlånggtatan 51, Stockholm (Gyldene Freden) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • Bokförd som resande, synes alltså vara skriven i Norrköping
   Inte så tokigt att bo i samma hus som Restaurang
   Then Gyldene Freden,
  • Källaren den Gyldene Freden är ett unikt och levande exempel på en typisk svensk 1700-talskrog. Namnet kommer från den berömda freden i Nystad 1721 och miljön är i det närmaste densamma idag som när källaren öppnade år 1722.
   Den Gyldene Freden blev redan från början ett populärt tillhåll för Stockholmarna. Under den gustavianska tiden vet man säkerhet att Cal Michael Bellman och hans vänner besökte Freden. Källaren omnämns också i ett par av hans visor.
  • Freden har under årens lopp genomgått skiftande öden. En tid i slutet av 1800-talet var Freden hotell, men för det mesta har man här drivit restaurangrörelse under en rad olika krögare.
  • I slutet av 1910-talet drabbades Freden av en akut kris då man ställdes inför hotet att få sina rättigheter indragna. Dessutom vilade ett rivningshot över själva fastigheten. Den dåvarande krogägaren bjöd därför ut Freden till försäljning. Många hade redan börjat sörja sin favoritkrog när konstnären Anders Zorn fick veta att Freden var hotad. Zorn beslöt sig omgående för att ta över hela fastigheten och ledde sedan själv planläggningen av den omfattande renoveringen tillsammans med arkitekten Torsten Stubelius. In i minsta detalj beskrev Zorn hur han ville ha arbetet utfört och på tre år förverkligades planerna. Den 11 december 1922 invigdes den nya källaren den Gyldene Freden. Zorn fick emellertid aldrig uppleva invigningen, då han dog redan hösten 1920. Men hans planer genomfördes i alla stycken. För Zorn var det angeläget att behålla de gamla traditionerna från 1700-talet.
  • Den Gyldene Freden blev ett älskat tillhåll för många av Stockholms kulturpersonligheter. Evert Taube tillhörde stamgästerna och senare också en ny generation trubadurer med Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström i spetsen. Den traditionen lever än idag mycket beroende på att man i den senaste renoveringen ömsint har behållit den gamla atmosfären och bevarat mycket av inredningen.
  Cession (konkurs) 1835  Norrköping (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • Bl a till följd av att fabriken brann ned.
  Yrke Fil mag, riksdagsman, färgfabrikör i Norrköping, LKVA RNO, lärare Ebersteinska skolan, Nor 
  Referensnummer V:1 
  Bosatt 1835  Lokatten 5, Norrköpings Hedvig (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • Synes efter cessionen ha flyttat till sin broder Johan.
  Bosatt 1837  Svärdet 5, Stranden, Norrköpings Hedvig (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Bosatt 1838  Gubben 1,3, (Ebesteinska Skolan) Hedvig Norrköping (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Död 17 Apr 1839  Gubben 1-3 (Ebersteinska Skolan) Hedvig Norrköping (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats 

  • Tyfus
   Dödsboets behållning:
   1 732 riksdaler banco år 1839 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 185 310 SEK år 2009 mätt med konsumentprisindex.
  • Alternativa beräkningar:
  • • 1 732 riksdaler banco år 1839 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 5 761 944 SEK år 2009 mätt med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare.
  • • 1 732 riksdaler banco år 1839 kunde köpa 16 565 gram silver. Samma vikt silver kostade år 2009 55 787 SEK.
  • • 1 732 riksdaler banco år 1839 kunde köpa 1 039 gram guld.
   Samma vikt guld kostade år 2009 173 267 SEK.
  Ålder 60 år 
  Begravd 25 Apr 1839  Norrköpings Hedvig (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Noteringar 
  • A. förtjänar att hågkommas bland dem som under industrialismens genombrottsår hängivet arbetade för att göra Sverige delaktigt av teknikens revolutionerande utveckling. Medellöshet och bristande uppmuntran tyngde hans studieår, och en ömtålig självständighetskänsla, som. ryggade tillbaka för beroendet av förmän och ämbetsmannabanans befordringstvister, väckte hans håg att bliva sin egen. Han beslöt då att ägna sig åt kemins praktiska tillämpning. Av sin broder Johan (Janne), vars verksamhet som handlande och klädesfabrikant i Norrköping vid denna tid börjat bereda honom en självständigare ställning, erhöll han ett mindre penningunderstöd och for utomlands för att studera färgeriteknik och klädestillverkning m. m. Vandrande till fots genom Europa arbetade han på olika fabriker och började efter sin återkomst yrkesmässigt bedriva färgerirörelsen i Norrköping samt anlade, efter fortsatta utländska studier, fr. o. m. 1808 olika kemiskt-tekniska fabriker. I hans färgeri, pappersbruk, garveri och klädesfabrik m. fl. utproberades nya metoder, och denna av vidare synpunkter än det dagliga förvärvsarbetets präglade verksamhet i textilindustrins främsta centrum var av erkänd betydelse för dess utveckling. Livligt genomträngd av den praktiska erfarenhetens stora vikt, gjorde A. sin 1814 anlagda »normalfabrik för finaste kläden» även till en vävskola, där mot statsunderstöd elever utbildades under en sex månaders kurs. A:s oegennyttiga arbete för Sveriges industriella förkovran förskaffade honom samtidens erkännande. Som riksdagsman utövade han ett ej obetydligt inflytande inom sitt stånd. Med utgångspunkter i upplysningstidens optimistiska radikalism hade han som så många andra genom revolutionstidens bittra missräkningar lärt sig inse den statliga ordningens betydelse. Han kunde därför bl. a. vid 1812 års riksdag skänka Karl Johan och hans politik sitt uppriktiga understöd, och av denne omfattades han med ett förtroende, som gav nonom tillfälle att även på högsta ort befrämja näringarnas intressen. Det ekonomiska resultatet av A: s industriella företag motsvarade emellertid, icke i längden förväntningarna, och han nödgades 1835 göra cession. Vid denna tid förbereddes i Norrköping fullständigandet av den Ebersteinska skolinrättningen med en teknologisk kurs, och tack vare vänners mellankomst fick A. tillfälle att som dennas ledare fortsätta sitt arbete för den svenska tekniken. Ett av honom på grundvalen av ett äldre utkast av Karl Palmstedt uppgjort organisationsförslag stadfästes av K. M: t 14 apr. 1837, och undervisningen tog sin början hösten s. å. — A: s vetenskapliga intressen förde honom i nära förbindelse med J. J. Berzelius. Även utanför kemin ägde han en mångsidig beläsenhet, omfattande företrädesvis klassisk litteratur samt filosofi, politik och »människans historia». Över böcker och händelser, som intresserade honom, nedskrev han gärna personligt färgade reflexioner.
  • Arosenius, som blev filosofie magister i Uppsala 1800, företog flera utrikesresor för att studera färgeriteknik och klädesfabrikation, anlade olika kemisk-tekniska fabriker i Sverige samt 1814 en "normalfabrik för finaste kläden" i Norrköping. Han fick 1808 assessors titel. Arosenius var riksdagsman i borgarståndet för Norrköping vid riksdagarna 1812, 1815 och 1828/30. Han var då bland annat ledamot i konstitutionsutskottet vid samtliga bevistade riksdagar, statsutskottet 1815 och 1828/30 samt bankoutskottet, allmänna besvärs- och ekonomiutskottet 1828/30. Åren 1827 och 1828 var han statsrevisor. År 1837 blev han lärare vid Ebersteinska skolan i Norrköping och verkade kraftigt för tillgodogörandet i Sverige av nya utländska rön på teknikens område. Han var ledamot av Vetenskapsakademien (1821) och Lantbruksakademien (1827).
  Person-ID I10737  190907
  Senast ändrad 31 Jan 2019 

  Far Petrus Arosenius (f Rank, äv Westrén),   f. 21 Sep 1718, Västerås (U) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 24 Jun 1783, Prästgården, Söderbärke (W) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 64 år) 
  Mor AGNES Abrahamsdotter Hülphers,   f. 2 Mar 1736, Västerås (U) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 8 Jan 1803, Nohr 10, Söderbärke (W) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 66 år) 
  Gift 24 Mar 1757  Västerås (U) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • Vigselförrättare domprosten Dr Jacob Svedelius
  Familjens ID F38  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Familj MARGARETHA Lovisa Neikter,   f. 20 Apr 1789, Skytteanum, Uppsala Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 24 Sep 1863, Drottng 90, Adolf Fredrik STH Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 74 år) 
  Gift 24 Jun 1808  Danmark (C) Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  • Bröllopet mellan Carl och Margareta skedde i Danmarks kyrka, något som först förundrade mig. Det visar sig när man undersöker saken att orsaken till detta var att Margaretas far dött några år före bröllopet och att hon sedan som förmyndare fått Uppsala¬professorn Daniel Boëthius som hade Danmark som prebendesocken. Att det fanns ganska nära relationer mellan olika släkter belyses av att Daniel Boëthius brorson Daniel Edvard så småningom gifte sig med Carl Arosenius brosdotter.
  Barn 
   1. Jakob FREDRIK Neikter Arosenius,   f. 11 Jul 1809, Täppan, Hedvig, Norrköping (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 17 Dec 1890, Strandkv, Eken, Norrköpings Olai (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 81 år)
   2. Carl August Arosenius,   f. 4 Jan 1811, Täppan, Hedvig, Norrköping (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 12 Mar 1812, Täppan, Hedvig Norrköping (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 1 år)
   3. Herman Arosenius,   f. 11 Jan 1814, Täppan, Hedvig, Norrköping (E) Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 12 Sep 1899, Malmskillnadsg 9, Klara STH Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder 85 år)
  Senast ändrad 7 Okt 2002 
  Familjens ID F11  Familjeöversikt  |  Familjediagram

 • Foton
  AroseniusCarlFredrik.jpg
  CFASilhuett.jpg
  Neikters.jpg
  ArosCarlFrGren9.JPG
  ArosCarlFrGren9.JPG
  Österlång51.JPG
  Österlång51.JPG
  Österlångggatan 51, bostad 1835-1836.
  Inte så tokigt att bo i samma hus som Restaurang
  Then Gyldene Freden

  Foto-dokument
  Födelseboken
  Födelseboken
  Carl Fredriks Bouppteckning
  Carl Fredriks Bouppteckning
  Memoarer m m
  Memoarer m m
  Mantal 1835
  Mantal 1835

 • Källor 
  1. [S76] Norrköpings Hedvig AI:2 (1801-1813) Bild 98 / sid 85.