Noteringar


Träffar 45,401 till 45,450 av 47,064

      «Föregående «1 ... 905 906 907 908 909 910 911 912 913 ... 942» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
45401 Vänersborgs Lasarett Wallqvist, Albertina Charlotta (I131681)
 
45402 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Nauckhoff, Carl-Henric Olof Herman (I88576)
 
45403 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Lunden, Rolf (I81274)
 
45404 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Lunden, Jakob (I81272)
 
45405 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Lunden, Elisabeth (I81270)
 
45406 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Lunden, David (I81269)
 
45407 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Thurfjell, Susanne (I125984)
 
45408 Vaniljg 27
424 45 Angered 
Lindmark, Agda Elonora (I78969)
 
45409 Vaniljg, Lövgärdets sjhem
424 45 Angered 
Engberg, John Albin (I35123)
 
45410 Vankiva 8131
281 00 Hässleholm 
Nilsson, Eric (I90197)
 
45411 Vann 49 burskap i minuthandel o öppnade en rörelse, som 52 förlades till Regeringsgatan 5 o med tiden växte. En filial vid Västerlånggatan tillkom. Med sitt sortiment blev han faderns konkurrent. Efter en fingerad försäljning av fastigheterna vid Gustav Adolfs torg uppstod mellan honom o L en utdragen process, som L vann. Förhållandet till sönerna var överhuvud dåligt, vilket kan ha varit ett skäl för L:s uppseendeväckande beslut 53 att flytta till Norrköping, där han torde haft en filial. Ett annat skäl var hög skatt till Mosaiska församlingen; sin klagoskrift däröver spred L i tryck. Emellanåt var han dock tillbaka i Sthlm, där bl a en utbyggnad av affärslokalerna pågick. Leja, Joseph (I75821)
 
45412 Vann henne vid torneringen, då konung Gustaf I kröntes Familj F31340
 
45413 Vännäs 1:12 Vännäsberget Blomstedt, MAGNHILD Kristina (I18456)
 
45414 Vännen Carl Ekman fordrar ett alldeles särskildt kapitel, ty han kom att inta ett mycket stort rum
som familjevän både hos oss och i det Wall-Weserska hemmet. Han kom, enligt sin fars önskan, som apotekselev till Stockholm, men själv hade han helt andra önskningar och planer,som också småningom blevo förverkligade. Han ville in på "Teknologiska Institutet", som Tekniska Högskolan på den tiden hette, ville ägna sig åt kemiska studier, men fadern ansåg detta vara en oviss framtid, och menade att apoteksbanan var bättre. Emellertid dog hans far medan han gick som apotekselev, och han beslöt då att följa sin håg och kallelse, sökte och kom in på Institutet, och där fann han sig på sin rätta plats. Gick med heder igenom kursen, och fick grundlägga de kemistudier som sedan skulle göra honom till en berömd man. 
Ekman, CARL Daniel (I33949)
 
45415 Vännerna Carina Hjelm, Carina Hjelm, Börje Granlund, Börje Granlund, Robert och Anna-Brita Björkenwall Robert och Anna-Brita Björkenwall samt Jan och Maria Norman  Alsterdal, Eva LOTTE (I6181)
 
45416 Vänortsg 97, I
752 64 Uppsala 
Stolt, Karin Teolina (I118583)
 
45417 Vänstersidig hjärnblödning Pettersson, Maria Margaretha (I101005)
 
45418 Vänstersidig hjärnblödning von Heidenstam, Louis ROBERT Napoleon (I52721)
 
45419 väntar på ett mottaga honom och hälsar vänligt svarar han: Är nu någon vän för mig ... tro att få fred för dig i riket”. Engelbrekt svarar att han och Bengt Stensson nu slutit fred och blifvet vänner. Måns svarar härpå med ett yxhugg riktat mot Engelbrekt. Denne försöker att värja sig med sin krycka ochfår tre fingrar afhuggna. Kom så ett andra hugg och träffar Egnelbrekt i halsen, ett tredje klyfver hufvudet och så störtar frihetshjelten till marken för en nidings, en lönnmördares lömska hugg. Så slutade hjältens bana. Så fick han, som vågat allt för sitt land, icke i öppen, ärlig strid utan genom ett lönnmord under vänskapens täckmantel. Hjälten Forssander, KARL Axel (I41267)
 
45420 Vapen uppsatt von Scheiding, Otto (I111102)
 
45421 Vapen: ulv. Ulv, GOTTSKALK Bengtsson (I129877)
 
45422 Vapensköld uppsatt Ram adl Gyllenram, Nathanael (I103742)
 
45423 Väpnare 1480. Hövidsman på Kalmar 1497-07-22–1503-09-10. Vistades sedermera mestadels i Danmark Gyllenstierna till Demstrup och Assarbo, Abraham Eriksson (I48228)
 
45424 Vapnare av gammal Adel. Han bevvistade slaget emot Danskarna den 19 Feb 1520 pa Asundaisen vid Bogesund nu Ulricehamn da Riksforestandaren Sten Sture den Yngre blev sarad vid skottek skall sedermera begifit sig ur riket med sista katolka biskopen i skara Magnus Haraldi Lillie, Thore Pehrsson (I77093)
 
45425 Väpnare. Levde 1472, då en gård Tjugby i Heda socken, Östergötlands län tilldömdes honom genom ett riksens råds dombrev. Siggesson, Ulf (I113112)
 
45426 Väpnaregatan,2
Strandvägen,1
Bodarne,13 
Gullberg, ULF Abbe Emil Hermansson (I47025)
 
45427 Väpnaregatan,2
Strandvägen,1
Bodarne,13 
Gullberg, Mauritz HERMAN (I47018)
 
45428 Väpnaregatan,2
Strandvägen,1
Bodarne,13 
Gullberg, Marianne Emma Hildegard (I47016)
 
45429 Väpnaregatan,2
Strandvägen,1
Bodarne,13 
Gullberg, INGEBORG Anna Elisabet (I47006)
 
45430 Väpnaregatan,2
Strandvägen,1
Bodarne,13 
Sjöstrand, Gunborg Olivia Matilda (I114698)
 
45431 Väpnaregatan,2
Strandvägen,1
Fastighet: Bodarne,13 
Axell, Malin (I11585)
 
45432 Väpnaregatan,2
Strandvägen,1
Fastighet: Bodarne,13 
Unger, Gunnar (I130035)
 
45433 Väpnaregatan,2
Strandvägen,1
Fastighet: Bodarne,13 
Unger, Gunnar SEVERIN (I130036)
 
45434 Väpnaregatan,2
Strandvägen,1
Fastighet: Bodarne,13 
Unger, Margot Cecilia (I130045)
 
45435 Väpnaregatan,2
Strandvägen,1
Fastighet: Bodarne,13 
Unger, Ulla Margareta (I130054)
 
45436 Väpnaregatan,6
Strandvägen,5 A
Fastighet: Bodarne,11 
Strömberg, Kjell Rutger Georg (I119443)
 
45437 Väpnaren Bengt Persson Gylta var en av dem som undertecknade riksdagsbeslutet om Stäkets rivning i Stockholm 23 november 1517. Gylta till Påltorp, Bengt Pedersson (I48348)
 
45438 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Lindmark, MARIANNE Inga Héléne (I78999)
 
45439 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Stjernswärd, HANS Gustaf Hodder (I118394)
 
45440 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Stjernswärd, Hodder Carl Ingemund (I118395)
 
45441 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Stjernswärd, Rudolf HODDER Åke (I118404)
 
45442 Väpnarg 1 Trolle, ERIK Birger (I128004)
 
45443 Vapnet förde tre gula liljor över en gul Sparre i blått fält Jönsson, Abjörn (I65789)
 
45444 Var 1555 kyrkoherde i Ölmehärad, Värmlands län. Prost över östra Värmland 1579–1589. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Marci, Anundus (I84255)
 
45445 Var 1580 i tjänst hos Christer Claesson Horn. Ryttare under kennefanan 1586. Hovjunkare hos konung Sigismund, då han 1589-02-20 fick förläning i jord i Överby i Bjärnå socken. Kvartermästare vid kennefanan 1590. Fänrik vid kennefanan 1591. Utsänd av hertig Carl att möta det ryska sändebudet 1596. Adlad av hertigen 1602-07-11 med samma vapen som förut ståthållaren på Viborg Anders Nilsson till Tali erhållit. Erhöll i förläning frihet för Överby, Pojoby, Kanturböle, Lehtiniitty och Korsgård, alla i Bjärnå socken, samt Tuorla säteri i Piikkis socken. Deltog med utmärkelse i ryska tioåriga kriget. Överste för finska fotfolket 1609 och ryckte 1610 över gränsen in i Ryssland. Förde befäl i Nyenskans 1612 och i Ivangorod under dess belägring 1613. Återkom 1615 om hösten från Pleskovs belägring med sin där stupade yngre broder Lindved Claesson och lät begrava honom i Viborg. Avsked 1616.  Sabel adl Sabel, Lindved Claesson d ä (I109347)
 
45446 Var 1627 löjtnant vid Upplands ryttare och 1628 ryttmästare därst. Ryttmästare för ett kompani under Otto Sacks skvadron av nämnda ryttare 1629-05-16. Gick med sitt kompani ut i tyska kriget 1631 och stupade 1632-07 i Tyskland.  Axelsson, Isak (I11650)
 
45447 Var 1632 kaptenlöjtnant vid brodern Eriks regemente. Kapten och regementskvartermästare vid Jönköpings regemente 1633. Major därst. Överstelöjtnant vid Sperlings regemente 1638-05-01. Slottshauptman på Älvsborg 1640-08-22. Ulfsparre af Broxvik, Jakob (I129615)
 
45448 Var 1634 och ännu 1635 fänrik vid Alexander von Essens regemente. Var 1638 kapten därst. Major. Adlad 1647-01-22 jämte sin broder Conrad (introd. jämte övriga adlade av släkten 1668 under nr 749). von Gertten adl von Gertten, Vilhelm (I44203)
 
45449 Var 1648-07-10 rotmästare vid livgardet. Avsked i juli 1649 som korpral vid adelsbussarna av livgardet. Var 1652 fänrik, 1656 löjtnant och 1657 kapten vid Österbottens regemente. Avsked 1674 eller 1675 Aminoff, Gregori (I6458)
 
45450 Var 1653 kornett och 1664 ryttmästare. Död 1674-10-31 på Forshaga.  Posse, Harald (I102391)
 

      «Föregående «1 ... 905 906 907 908 909 910 911 912 913 ... 942» Nästa»