Vicar Rank Family History

Vicar Rank and his > 136 000 of his relatives

Dela Skriv ut Lägg till Bokmärke

Noteringar


Träd:  

Träffar 45,201 till 45,250 av 45,515

      «Föregående «1 ... 901 902 903 904 905 906 907 908 909 ... 911» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
45201 Wallenberg invaldes 1957 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. I Finland nämndes Marcus Wallenberg till bergsråd av republikens president Urho Kekkonen. År 1957 utsågs Wallenberg till teknologie hedersdoktor vid Kungliga Tekniska högskolan.[12] Wallenberg, Marcus Jr (I127783)
 
45202 Wallenberg tog sjöofficerexamen 1912 och blev löjtnant i flottans reserv 1920. Han avlade ekonomisk examen vid Handelshögskolan i Stockholm 1914 och erhöll titeln Diplomerad från Handelshögskolan i Stockholm (DHSS, senare DHS). Wallenberg, Jacob (I127769)
 
45203 Wallenberg utsågs av Handelshögskoleföreningen till ledamot i Handelshögskolan i Stockholms direktion, Handelshögskolan i Stockholms högsta verkställande organ, där han var skattmästare (ekonomiansvarig) 1931–1955 och vice ordförande 1938–1965. Han var ordförande för Handelshögskoleföreningen, Handelshögskolans högsta beslutande organ, 1943–1968.[2] Han grundade 1960 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, till sina föräldrars minne, samt Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden. Wallenberg, Jacob (I127769)
 
45204 Wallenberg var banktjänsteman i Basel, London, New York 1915-18, och blev därefter direktörsassistent i Wallenbergfamiljens bank, Stockholms Enskilda Bank. Han blev dess vVD och styrelseledamot 1920. Den 31 mars 1927[1] blev han VD. Han var vice styrelseordförande 1946-50 och ordförande 1950-69. Wallenberg, Jacob (I127769)
 
45205 Wallenbergsgatan 4, Göteborg S Mathiasson, Karl Gustaf Georg (I82549)
 
45206 Wallgren, Alma Ottilia 19010908-8963
Wallgren, John Valdemar 18980418 
Wallgren, John Valdemar (I128035)
 
45207 Wallgren, Alma Ottilia 19010908-8963
Wallgren, John Valdemar 18980418 
Bylund, Alma Ottilia (I22919)
 
45208 Wallin studerade för M Holmgren vid Tekniska skolan i Uppsala 1907–1910 och vid Althins målarskola i Stockholm 1911–1912 samt för Olle Hjortzberg och Wilhelm Smith vid Kungliga konsthögskolan 1914-1920. Med avbrott för studieresor till Italien 1920-1921 och Nederländerna 1923 var Wallin bosatt i Paris 1920-1933 där han till en början studerade vid olika akademier. Han kom i Paris i kontakt med den franska nyrealismen som han tog djupa intryck av. Han lärde känna flera franska konstnärer och kunde genom Henri Le Fauconnier och Dunoyer de Ségonzac lära sig åtskilligt om pastost belle matière-måleri som består av en uppluckrad robust bildframställning i varma tunga färgskalor med en dominans av grått, svart, brunt, blått och grönt. Med pensel och färg försökte han få fram en intressant yta som gav mycket karaktär och atmosfär på sina olja-, tempera- och gouachemålningar som han utförde i Frankrike. Hans tavlor ställdes ut på Salon des Indépendants, Salon d’automne och Salon des Tuileries åren 1926-1937 och även på separatutställningar i Paris 1927-1933 och i Rouen 1927. När han återkom till Stockholm 1933 var han en av de första svenska konstnärer som arbetade med det franska belle matière-måleriet. Han vistades periodvis i Norrland, Skåne och på västkusten för att finna motiv för sina landskapsskildringar men huvudparten av motiven hämtade han från Stockholmstrakten och hemstaden Uppsala där flera bilder i efterhand har visat sig ha ett stort kulturhistoriskt intresse. Wallin var anmärkningsvärt produktiv vilket lett till att hans målningar kan få karaktären av flyhänt rutinmålning som saknar känslans vitalitet och nyansering. Men förändringarna i hans måleri har även ett till positiva kvaliteter med ett mer känsligt och artistiskt valörstudium. Wallin, Elias Teodor (Ellis) (I128120)
 
45209 Walling 37 2. Birch-Jensen, Nancy Elisabeth (I16369)
 
45210 Wallingatan 26 B
Från Klara 
Bergman, Wilhelm Daniel (I14785)
 
45211 Wallingatan 26 B Bergman, Daniel Fredrik (I14572)
 
45212 Wallingatan 26 B Bergman, ANNA Charlotta (I14510)
 
45213 Wallingatan 26 B Bergenström, Margareta Wilhelmina (I14058)
 
45214 Wallingatan 26 B Bergenström, Elisabeth Lovisa (I14057)
 
45215 Wallis blev 1860 student i Uppsala, där han ägnade sig åt djupgående historiska studier och 1872 avlade filosofie kandidatexamen. Han redigerade Illustrerad verldshistoria (6 band, 1874–79; ny upplaga 1881-82), utarbetad av 23 svenska författare, och skildrade däruti själv ett stycke av gamla tidens historia (mederna och perserna), större delen av medeltidens (Öst-Rom, karolingerna, Frankrike, England, Tyskland, Spanien, Italien, nordmannatågen, första korståget, kyrkan) och en del av nyare tidens (perioden 1814–48 och de stora uppfinningarna 1789–1871). Han utgav vidare månadsskriften "Historisk lektyr" (1880–81), skisserna Napoleon III och hans omgifning (1882) och en bearbetning av Bering Liisbergs Franska revolutionens historia (1898 och följande) samt författade bland annat historiska uppsatser i Nordisk familjebok. Åren 1881–1909 var han chef för utrikesavdelningen i "Aftonbladet". Wallis, ERNST Bernhard Elias (I128225)
 
45216 Wallis Simpson, 1896-1986, hertiginna av Windsor, amerikanska, från 1937 gift med hertigen av Windsor, tidigare Edvard VIII av Storbritannien. Denne abdikerade 11 december 1936 för hennes skull, eftersom en kungs giftermål med en två gånger skild kvinna inte kunde accepteras i England. Därefter levde hon med maken i Frankrike och Bahamas. Först vid 1960-talets slut försonades paret med den övriga kungafamiljen. Simpson, Wallis (I111000)
 
45217 Walter finns representerad i Svenska Låtar Jämtland och Härjedalen med 14 låtar. De upptecknades 1902 av Nils Andersson. Walter, Olof (I128431)
 
45218 Walter Fuchs gick på Tekniska skolan 1932 och målarskola i Paris. Han var exploateringschef vid MGM 1937–1944, reklamchef vid Vasateatern i Stockholm från 1953, VD och ägare av FX Attractions Ltd AB från 1959.[2]
Han var generalkommissarie för invigningen av Oxelösunds järnverk 1961. Han lanserade bland annat filmerna Borta med vinden, Ninotchka, West Side Story, Doktor Zjivago.[2] 
Fuchs, Walter (I41734)
 
45219 Walter H växte upp i en strängt religiös miljö, men under sina universitetsstudier fördes han av den naturvetenskapliga materialismen bort från religiositeten, kom "i drift och drev för alla vindar", som han själv uttryckt det. Men religiösa kriser skulle följa honom genom åren liksom hans kastningar från den ena ytterligheten till den andra, från perioder av avskild ensamhet till medarbetarskap i tidningar med högst olika politisk färg. Hülphers, Ernst Walter (I56330)
 
45220 Wännäs - Sandsjärv Hansson, Ida Sofia (I49751)
 
45221 Wännäs - Sandsjärv Hansson, Anna Josefina (I49617)
 
45222 Wännäs - Sandsjärv Hansdotter, Stina Kajsa (I49525)
 
45223 Wännäs - Sandsjärv Hansdotter, Greta Matilda (I49420)
 
45224 Wanting her to understand everything about him before they married, Tolstoy had given Sonya his diaries to read. Even though she consented to marriage it took her some time to get over the initial shock of their content. However, the tension and jealousy they sparked between them never clearly dissipated. In other matters Countess Tolstoy proved helpful to her husband’s writing career: she organised his rough notes, copied out drafts, and assisted with his correspondence and business affairs of the estate. Thus Tolstoy plunged into his writing: he started War and Peace in 1862 and its six volumes were published between 1863 and 1869. Listless and depressed even though it was met with much enthusiasm, Tolstoy travelled to Samara in the steppes where he bought land and built an estate he could stay at in the summer. Tolstoy, Leo (I) (I123728)
 
45225 Wårdade denna församling 23 år
Inför Gud och Menniskor
I fädernas fotspår
Såsom han trogen make huld fader
Es 52 V 7 
Indebetou, Ellen Agnes MARGARETA (Tita) (I57770)
 
45226 Warholm blev efter studier i Lund filosofie magister där 1844, prästvigdes 1850 och var från 1870 kyrkoherde i Amnehärad, Skara stift, samt blev även kontraktsprost i Norra Vadsbo kontrakt. Han utgav Skara stifts herdaminne (2 band, 1867-74) och Skara stifts matrikel (1846; 5:e upplagan 1886). Warholm, Anders JOHAN Wilhelm (I128596)
 
45227 Warholm blev efter studier i Lund filosofie magister där 1850, teologie kandidat 1855, prästvigd samma år, kyrkoherde i Vänersborg 1859, extra ordinarie hovpredikant 1874, domprost i Kalmar 1877 och teologie doktor 1893. Under en följd av år fungerade han som censor vid mogenhetsexamina. Warholm, David Richard (I128608)
 
45228 Warholm blev student i Lund 1839 och filosofie magister där 1844. Han blev docent i exegetisk teologi 1848, varefter han ofta skötte professorsförordnanden. Prästvigd 1850, blev han 1856 adjunkt vid Lunds domkyrka och regementspastor vid Södra skånska infanteriregementet samt 1858 kyrkoherde i Slöta och Karleby pastorat av Skara stift. År 1867 utnämndes han till professor i dogmatik och moralteologi vid Lunds universitet samt till kyrkoherde i Husie prebendepastorat, vilket han 1872 utbytte mot Kärrstorps. År 1868 erhöll han teologie doktorsvärdigheten. Som ombud för sin fakultet bevistade han kyrkomötena 1873, 1883 och 1888. Från professorsbefattningen tog han avsked 1890. Warholm, Clas (I128604)
 
45229 Warholm författade bland annat Apostelen Johannis lära om Christi återkomst (1848), Är lutherska läran om Christi lekamens och blods närvaro i nattvarden äfven Skriftens? (1857), Om den heliga Skrifts inspiration (1866), Om l Joh. 5:7. Textkritisk undersökning (1881). Warholm utgav 1888 Nya testamentet på svenska (parallelltexterna av den nya och gamla bibelöversättningen) med textkritiska anmärkningar. Warholm, Clas (I128604)
 
45230 was a British author and teacher in the field of Japanese Studies. Morris, IVAN Ira Esmes (I84628)
 
45231 was one of the Knights of the Shire for the county of Huntingdon in 1572, and later Sheriff of Cambridgeshire and Huntingdonshire; according to Fuller, he resided at Hinchingbrooke; but his usual place of residence was at Hinchinford, in Huntingdonshire. He married Marg. the daughter of Henry Mannock, of that place, and died 4 August 1598: by the inquisitio post mortem taken at St Ives, 16 November following, it appears that he left a son, Henry Williams, alias Cromwell, then 23 years of age, his heir, possessed of the site of St Neots Priory, called the Fermerne; manor of St Neots, valued at £14. per ann. with 80 acres of pasture, called Little and Great-Dirty Wintringham; the manor of Grafham, valued at £9. per annum and the manor of Hardwick, valued at £14. per annum held of the king by knights' service. Williams alias Cromwell, Francis (I132203)
 
45232 was one of Washington D.C.’s most prolific and skilled architects in the Gilded Age. His international training and interest in architectural decoration led to a career of continuous experimentation and stylistic eclecticism which is clearly evident in many of his works. The mansions he designed were located primarily on or near Dupont, Sheridan (including Embassy Row), and Kalorama circles and along 16th Street, N.W., near Meridian Hill. Most now serve as embassies, chanceries, or offices for national or international organizations, their important public or semi-public functions, combined with their urbanistically integrated close-in locations, make them particularly visible exemplars of Washington's peculiar mixture of turn-of-the-century political and social life. Totten, George Oakley Jr (I124195)
 
45233 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Wästberg, PER Erik (I133753)
 
45234 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Wästberg, PER Erik (I133753)
 
45235 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Wästberg, PER Erik (I133753)
 
45236 Welanders V 7 5 Tr
1121 50 STOCKHOLM 
Johansson, Anna Elisabet (I60713)
 
45237 Welandson, strictly sticking to the letter of the contract, sold the Kempe collection to a group of art investors based in Singapore when the 10-year period was over. Julian Thompson, who for decades ran Sotheby's Chinese department is said to be a consultant to the group. This may explain how businessmen with no specialist knowledge could zero in on such highly sophisticated aspects of Chinese art, and then turned to Sotheby's. Kempe, Veronica (I66339)
 
45238 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. de Abreu Valente, ARAQUACEMA Aparecida (I28344)
 
45239 Wencel började vördas som helgon på grund av omständigheterna runt hans död, strax efter händelsen ägde rum. Flera mirakler sades ske vid hans grav, i Sankt Vituskatedralen. Både den östliga och västliga kristenheten erkänner hans helgonskap. Wencel av Böhmen (I129352)
 
45240 Wencel vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan, och som skyddshelgon för Tjeckien. I Katolska kyrkan firas han den 28 september, vilket också är allmän helgdag i Tjeckien, sedan år 2000. Wencel av Böhmen (I129352)
 
45241 Wendes Artilleriregemente
LungCancer 
Bjurström, Lars ERIK (I16611)
 
45242 Wera Elgström utverkade en plats där Eddan och Ragnarök kunde få tak över huvudet som fick namnet Eddangalleriet. Ossian Elgström bosatte sig i Torekov och senare i Båstad. Trots skilsmässan fortsatte hans hustru att hålla Eddan och Ragnarök samlade, för att till sist 1941, övertala Nationalmuseum att ställa ut de båda sviterna i samband med en Nationalinsamling, som skulle hålla det hela samlat för alltid. Kriget kom tyvärr emellan och det hela skingrades åt många håll. Förutom hans många målningar och grafiska blad ritade även Elgström en järnbeslagen dörr med motivet Birkarlarna för Nationalmuseum och en portal till Kiruna kyrka.[2] Elgström, Josef David OSSIAN (I33701)
 
45243 Werkö fick 1976 tjänst som forskningschef på Astra. Han startade 1987, tillsammans med professor Egon Jonsson, Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU), och var fram till 1995 dess ordförande. Werkö, Lars (I129610)
 
45244 Werkö initierade 1963 den medicinska studien 1913 års män, som kartlade hälsan hos en tredjedel av alla femtioåriga män i Göteborg. Under åren 1961–1965 var han ordförande i Sveriges Läkarförbund. Han var 1974–1976 dekanus vid medicinska fakulteten på Göteborgs universitet. Werkö, Lars (I129610)
 
45245 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Nyberg, ANNIKA Liselotte (I90763)
 
45246 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Bohman, Bo Gustaf WERNER (I18538)
 
45247 Wersäll blev konsultativt statsråd 6 november 1894 samt var chef för finansdepartementet 15 mars 1895 till 16 juli 1897. Han var ordförande i Kopparbergs läns och Västmanlands läns hushållningssällskap samt blev ståthållare 1901 på Västerås slott. Wersäll, CLAES Richard (I129777)
 
45248 Wessén växte upp i Högby utanför Mjölby i Östergötland dit familjen flyttade 1893 då fadern tillträdde tjänsten som kyrkoherde.[1] Efter läroverksstudier i Linköping tog Wessén mogenhetsexamen 1906 och fortsatte sina studier vid Uppsala universitet, där han bland annat läste historia, litteraturhistoria, nordiska språk, tyska, sanskrit, teoretisk filosofi och statskunskap.[2]
Wessén blev 1914 ordförande för Uppsala studentkår. Hans besök i Berlin 1915 väckte uppseende i pressen då han i en sympatiyttring gentemot Berlins studentkår kritiserade de franska bombningarna av Karlsruhe.[2]
Wessén disputerade år 1914 vid Uppsala universitet,[3] och var 1928–1957 professor i nordiska språk vid Stockholms högskola. Svenska språknämnden bildades på Wesséns initiativ 1944. År 1947 inträdde han i Svenska Akademien på stol nummer 16 efter Tor Andrae.
Hans etymologiska ordbok Våra ord, deras uttal och ursprung (1961) är en klassiker. Wessén utförde för övrigt betydande forskning i nordisk språkhistoria, ortnamnsforskning och runologi, och där bidrog han bland annat med verket Svensk språkhistoria på Almqvist & Wiksell/Gebers förlag 1965. En annan bok som utkommit i olika upplagor är Isländsk grammatik på Norstedts/Svenska bokförlaget i början av 1960-talet.
Elias Wessén ligger begravd på Högby kyrkogård. Hans arbetsbibliotek donerades efter hans död till Linköpings universitetsbibliotek och hans personarkiv till Linköpings stifts- och landsbibliotek. 
Wessén, ELIAS Gustaf Adolf (I129872)
 
45249 West was born in Jamaica Plain, Mass. in 1898. He attended Pennsylvania State College before serving in the United States army, 1918-1919. He received his A.B. degree from Dartmouth College in 1922 and his A.M. degree from Dartmouth College in 1924, after working as an Instructor of English at the college. During 1924 and 1925 he pursued post graduate studies in London and Berlin, before returning to Dartmouth College as an Instructor of Comparative Literature. In 1929 he became an assistant professor of Comparative Literature, and in 1937 he became a full professor, a position he retained until his retirement from Dartmouth College in 1964. In 1938 he founded the Friends of the Dartmouth Library, and in 1955 he started his publishing company, Westholm Publications.  West, Herbert Faulkner (I129915)
 
45250 West-Eurén var en orolig, bråkig och besynnerlig man. Den sistnämndes barn ändrade faderns namn till Eurén. West-Eurén, Petrus (I129913)
 

      «Föregående «1 ... 901 902 903 904 905 906 907 908 909 ... 911» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2019.

Underhålls av Karl B Arosenus.

En person utan historia har ingen framtid