Vicar Rank Family History

Vicar Rank and his > 136 000 of his relatives

Dela Skriv ut Lägg till Bokmärke

Noteringar


Träffar 45,051 till 45,100 av 45,516

      «Föregående «1 ... 898 899 900 901 902 903 904 905 906 ... 911» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
45051 Volontär vid skånska dragonregemente s. å. 23/5. Officersexamen 1912-12-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1917-10-30. Överförd till övergångsstat 1927-06-09 fr.o.m. 1928-01-01. Ryttmästare i skånska dragonregementet 1927-12-09. Ryttmästare på övergångsstat därst. 1933-06-14 fr.o.m. s.å. 17/1. RSO 1937-11-15. Avsked 1939-03-10 fr.o.m. s.å. 1/4. Ryttmästare i livregementets husarers reserv 1942-09-25. Bildt, Carl GERHARD (I16101)
 
45052 Volontär vid skånska dragonregementet 1889-12-09. Mogenhetsexamen 1890-06-06. Sergeant vid vid skånska dragonregementet 1891-06-12. Elev vid krigsskolan 1891-07-28. Utexaminerad 1892-11-01. Underlöjtnant 1892-11-18. Löjtnant 1897-12-17. Ryttmästare 1907-11-15. RSO 1913-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1921-08-19. Kammarherre 1922-01-02. Mörner, Hjalmar Stellan (I85969)
 
45053 Volontär vid skånska husarregementet 1795-08-03. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1800-04-17. Kornett vid norra skånska linjedragonregementet 1802-04-04. Löjtnant vid norra skånska linjedragonregementet 1812-03-25. GMtf 1814-05-13. Ryttmästares n. h. o. v. 1816-01-09. Stabsryttmästare vid skånska husarregementet 1817-11-04. RSO 1826-05-11. Major i armén 1836-07-04. Avsked 1844-02-08. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1866-05-02 i Hälsingborg och jämte sin fru begraven å Finja kyrkogård Kristianstads län. Han bevistade fälttåget i Pommern 1807 samt i Tyskland och Frankrike 1813–14, varunder han deltog i slagen vid Gross Beeren, Dennewitz, Leipzig, Dessau, Oranienbaum och Bornhöft. Ägde genom sitt gifte Stora Kärr i Habo socken, Skaraborgs län och del i Huskvarna i Hakarps socken, Jönköpings län, vilka egendomar han snart försålde. af Sandeberg, John David (I107529)
 
45054 Volontär vid skånska husarregementet 1874-03-24. Vice korpral därst. 1875-06-03. Mogenhetsexamen 1876-06-02. Elev vid krigsskolan s. å. 12/7. Utexaminerad 1877-10-26. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente s. å. 9/11. Löjtnant 1884-12-12. Ryttmästare 1897-03-26. RSO 1899-05-15. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i regementets reserv 1902-10-17. Kammarherre s. å. 1/12. GVSbm 1906-09-20. Erhöll tillstånd att återinträda i nämnda reserv 1908-09-18. RVO 1911-06-06.  Gyllenstierna af Lundholm, Axel (I46961)
 
45055 Volontär vid Skånska husarregementet 1875-03-19. Mogenhetsexamen 1877-05-22. Elev vid Krigsskolan s. å. 14/7 (17/7). Utexaminerad 1878-10-19. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente s.å. 8/11. Student vid universitetet i Lund 1879. Orförande i kommunalstämma och kommunalnämnd 1887. Löjtnant 1889-09-04 (1889-09-07). Ryttmästare 1898-06-22. RVO s. å. 1/12. RSO 1900-07-09. Landstingsman i Kristianstads län 1902. Ordf. i landstinget sedan 1923. Ordförande i vägstyrelsen i Norra Åsbo härad 1902. Ordförande och ledamot av hushållningsselskapets förvaltningsutskott 1903. Direktör i Skånska hypoteksföreningen 1905, ordf. i styrelsen sedan 1910. RNO 1906-12-01. Major i armén och avsked från beställning på stat 1907-10-11. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1907–1914. Kristianstads läns hushålln.sällskaps stora guldmedalj 1915. KVO2kl 1915-06-06. KVO1kl 1928-06-16. Ägde 1/2 av Västraby i Höxeröds socken, Malmöhus län, som han sålde 1915, och köpte Spannarp i Ausås socken, Kristianstads län s. å. Arrenderar Bjärsgård sedan 1886. Biogr. i "Vem är det?" Gyllenstierna af Lundholm, Johan (I47003)
 
45056 Volontär vid skånska husarregementet 1877-03-17. Mogenhetsexamen i Lund 1879-05-30. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1880-11-01. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente s. å. 19/11. Överförde det av k. m:t ratificerade äktenskapskontraktet mellan kronprinsen och prinsessan Viktoria av Baden 1881. RBadZLO1kl s. å. 20/9. Student i Lund 1883. RPdaCO 1884-04-15. Jur. preliminärexamen 1885-01-31. RSpCIII:sO s. å. 11/5. TOO4kl s. d. Löjtnant 1890-08-19. Död 1898-11-16 Bellinga s socken, Malmöhus län. Ägde Skoghult i Blentarps socken, Malmöhus län. Hochschild, CARL Ludvig Erik Joakim (I53960)
 
45057 Volontär vid skånska husarregementet 1881-08-20. Mogenhetsexamen 1884-05-28. Sergeant 1885-05-27. Elev vid krigsskolan s. å. 20/7. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 29/10. Löjtnant därst. 1895-03-08. Ordonnansofficer hos inspektören för kavalleriet 1897-05-01–1900-10-01. Ryttmästare 1903-03-13. RSO 1906-12-01. Major i armén 1912-08-27. Major i regementet 1913-08-15. Chef för regementets avdelning i Landskrona 1914-11-15. Överstelöjtnant i armén 1915-10-23 och vid regementet 1916-10-20. Avsked 1919-06-13. Överste i armén s. d. Ordförande i Vapnö sockens kommunalstämma 1921–1929, i Enslövs m. fl. socknars taxeringsnämnd sedan 1922 och i styrelsen för Hallands distrikt av svenska röda korset sedan 1923. Kassadirektör i Halmstads sparbank 1926. RKGM 1928. RNO 1933-11-25. Staël von Holstein, Birger Fredrik (I113939)
 
45058 Volontär vid skånska husarregementet 1881-09-23. Mogenhetsexamen 1884-05-17. Sergeant 1885-05-27. Elev vid krigsskolan 1885-07-20. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1886-10-29. Löjtnant 1889-04-05. Aspirant vid generalstaben 1893-04-15. Anställd såsom uppvaktande hos hertigen av Connaught under dennes besök i Stockholm 1896-06. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1897-08-18. Anställd såsom uppvaktande hos prins Fredrik Leopold av Preussen under dennes vistelse i Stockholm vid jubileumshögtidligheterna 1897-09-17–1897-09-23. RPrRÖO4kl 1897-09-18. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1899-07-07. Ryttmästare i livgardet till häst 1899-07-07. Sekreterare i krigsvetensk. militärfören. KHS 1899–1904, ordförande i krigsvetensk. militärfören. KHS 1906–1908. Militärkommendering till England 1904. Generalstabsofficer vid IV. arméfördelningens stab 1905–1906, stabschef vid IV. arméfördelningens stab 1906–1910. Förordnad att t. v. bestrida en stabsadjutants och kaptens beställning vid generalstaben 1905-09-06. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1905-10-14. RDDO 1905-11-08. Överadjutant och major vid generalstaben 1906-06-08. RSO 1906-12-01. Medlem av en utomordentlig beskickning till kejsarna av Tyskland och Österrike samt tsaren av Ryssland 1908. RPrRÖO3kl 1908-02. RRS:tAO2kl 1908-02. KÖFrJO 1908. KinDO3kl3gr 1908. LKrVA 1908. Överstelöjtnant i armén 1910-01-28 och vid livgardet till häst 1910-10-28. Tjänstgöring i franska armén 1911. Stadsfullmäktig i Stockholm 1911–1913. GV:sOlM 1912-04-09. Överste och chef för Smålands husarregemente 1913-06-04. Ledamot av folkskoleöverstyrelsen 1913. KFrHL 1914. Tillförordnad överste och sekundchef vid livgardet till häst 1915-10-16. Överste och sekundchef för regementet 1915-12-03. KVO2kl 1916-06-06. KSO2kl 1917-06-06. Kommenderad med den svenska officerskommittén till tyska västfronten 1918. KFinlVRO1kl 1919. KSO1kl 1920-06-06. RJohO 1921. Generalmajor i armén samt tillförordnad inspektör för kavalleriet 1922-04-04. Inspektör för kavalleriet 1922-05-13. Ledamot av riddarhusdirektionen 1926. StkBLeopOII 1926. GV:sJmt 1928-06-16. Generallöjtnant i armén 1929-04-26. KmstkSO 1929-06-06. Avsked som inspektör för kavalleriet 1930-08-28. Idrottsman, medlem och ordförande i ett flertal idrottssammanslutningar. Ledamot och sekreterare i flera kommittéer. Äger Fituna i Sorunda socken, Stockholms län sedan 1900 och hus i Stockholm. von Rosen, Reinhold Gustaf Edvard Moore (I104313)
 
45059 Volontär vid Skaraborgs regemente 1710. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1711-11-20. Konfirmationsfullmakt 1716-04-06.  Simmingsköld, Peter Natanael (I110932)
 
45060 Volontär vid Skaraborgs regemente 1711 i mars. Rustmästare vid Skaraborgs regemente, 1711-08-01. Fänrik 1711-10-06. Konfirmationsfullmakt 1716-12-13. Löjtnant vid Upplands regemente 1718-02-24. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1718-06-16. Kaptens avsked 1721-12-22. Drake af Hagelsrum, Hans Georg (I29958)
 
45061 Volontär vid Skaraborgs regemente 1711. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1716-08-12. Löjtnant 1718-06-16. Regementskvartermästare 1742-05-00. Kapten vid Skaraborgs regemente 1742-11-00.  Leijonstolpe, Polykarpos Samuel (I73945)
 
45062 Volontär vid Skaraborgs regemente 1741-07-30. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1749-01-19. Löjtnant 1752-05-04. Kapten. Avsked 1762-05-26. Död 1768-03-07 på Höryda i Hörlunda socken, Skaraborgs län. Han deltog i undertryckandet av dalkarlarnas myteri 1742 och i kuvandet av dalupproret 1743. Rehbinder, Claes Henrik (I101907)
 
45063 Volontär vid Skaraborgs regemente 1749-05-26. Volontär vid livgardet 1754-03-08. Fänrik därst. 1756-10-14. Löjtnant 1760-12-09. Majors avsked 1765-11-27. RSO 1770-04-28.  Staël von Holstein, Georg Gustaf (I113953)
 
45064 Volontär vid Skaraborgs regemente 1756-03-29. Furir 1766-03-16. Livdrabant 1767-02-17. Löjtnant i armén 1774-03-16 och vid Bohusläns dragonregemente 1774 30711. Stabskapten 1777-09-23. Kapten vid Älvsborgs regemente 1783-09-11. Major vid Älvsborgs regementet 1786-09-20. RSO 1789-07-17. Avsked 1790-03-25.  Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, Bengt (I75322)
 
45065 Volontär vid Skaraborgs regemente 1759-03-10. Sergeant vid Jönköpings regemente 1767-09-23. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1768-09-00. Adjutant vid Jämtlands regemente 1773-05-03. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 24/12. Sekundlöjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1776-12-18. Premiärlöjtnant därst.3 1781-04-04. Direktör över salpetersjuderierna i Östergötland 1786-06-26. Kaptens avsked från regementet 1787-05-30. Avsked från direktörssysslan 1791-01-05. Stabsadjutant hos konungen 1793-12-13. Överjägmästare i Östergötlands östra del 1799-12-03. Hovjägmästares fullm. 1803-01-20.  Pereswetoff-Morath, Carl Gustaf (I96104)
 
45066 Volontär vid Skaraborgs regemente 1762-09-19. Rustmästare därst. 1763-03-26. Sergeant 1770-03-07. Förare 1778-06-13. Fänrik 1782-03-06. Löjtnant 1786-09-12. Stabskapten s. å. 26/10. Avsked 1798-05-11. Mannerhierta, Axel Adolf Ulrik (I82050)
 
45067 Volontär vid Skaraborgs regemente 1766-06-28. Furir därst. 1779-05-19. Fänrik 1781-04-04. Löjtnant därst. 1786-09-21. Kapten 1796-03-07. Regementskvartermästare 1802-06-05. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1804-10-09. Svedenborg, Jesper (I118530)
 
45068 Volontär vid Skaraborgs regemente 1767-09-05. Rustmästare därst. 1777-07-15. Sergeant 1778-08-15. Sekundadjutant 1779-12-16. Genom byte fänrik vid Tavastehus regemente 1783-08-28. Löjtnant vid Österbottens regemente 1784-12-20. Stabskapten därst. 1789-11-21. Genom byte stabskapten vid livregementets värvade infanteri 1794-11-26. Premiärmajor vid Österbottens regemente 1799-11-15. RSO 1802-12-09. RmstkSO 1808-10-24. Överste i armén och överadjutant hos konungen 1809-06-29. Överstelöjtnant med tjänstebrev vid Älvsborgs regemente s. å. 19/9. Transp. som överstelöjtnant till Österbottens regemente 1810-05-15. Död barnlös 1813-10-20 på sitt boställe Munstorp i Skånings-Åsaka socken Skaraborgs län. Han blev 1788 vid krigets utbrott i Finland mot Ryssland stabsadjutant hos generalen en chef, greve Posse, och 1789 hos generalen en chef, greve Meijerfeldt, samt bevistade träffningarna vid Abborfors, Sutela, Högfors och Värälä m. fl. von Otter, Carl (I94290)
 
45069 Volontär vid Skaraborgs regemente 1772-09-05. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1772-11-10. Sekundadjutant 1773-05-17. Fänrik 1779-12-16. Löjtnant 1780-11-30. Kapten 1785-09-27. Major 1795-04-07. Överstelöjtnant i armén 1799-12-18. RSO 1801-05-28. Avsked från regementet 1802-02-24 och ur krigstjänsten 1805-04-16.  Fock, Alexander Gustaf (I39510)
 
45070 Volontär vid Skaraborgs regemente 1773-05-27. Sergeant Skaraborgs regemente 1773-08-25. Fänrik 1773-12-15. Löjtnant 1781-04-04. Kapten 1786-04-12 (1808-09-21). Sekundmajor 1796-03-07. Avsked 1802-12-16. Död 1808-11-17 på Tiberg. Bevistade 1788 kampanjen i Bohuslän och blev därunder fången vid Kvistrum.  von Knorring, Carl Gustaf (I67805)
 
45071 Volontär vid Skaraborgs regemente 1872-01-26. Mogenhetsexamen 1874-12-16. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Utexaminerad 1876-10-28 underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 30/11. Genomgick gymnastiklärarkurs vid gymnastiska centralinstitutet 1878-09-01–1880-04-15. Kommenderad till infanterivolontärskolan å Karlsborg 1881-07-11–1882-05-24. T. f. gymnastiklärare vid Skövde högre allm. läroverk 1881–1897 och ord gymnastiklärare därst. 1897–1903. Repetitör vid infanteriskjutskolan å Rosersberg 1885-07-08–1885-09-27. Löjtnant s. å. 3/9. Adjutant därst. 1889-07-21–1889-10-04. Regementsadjutant 1891–1895. Kapten 1895-08-19. RSO 1898-12-01. Major 1903-07-24. Överstelöjtnant i regementet samt t. f. överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente 1907-05-17. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 5/6. Avsked 1910-04-04. Inspektör vid Göteborgssystemet i Göteborg 1911–1924. Överste i III. arméfördelningens reserv 1911-12-30. Avsked ur armén 1919. Ägde gård i Skövde 1885–1918, Djurström i Värsås socken Skaraborgs län 1888–1903 och villan Björksäter vid Mullsjö i Habo socken Jönköpings län 1908–1923 samt äg. sedan 1923 villa i Jönköping Gyllenram, Rudolf Oscarsson (I46901)
 
45072 Volontär vid Skaraborgs regemente 1872-03-01. Mogenhetsexamen 1874-06-05. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1875-10-10. Underlöjtnant vid nyssn. regemente s. å. 5/11. Löjtnant därst. 1881-04-01. Kapten 1893-10-06. RSO 1897-09-18. Major 1901-08-08. Överstelöjtnant vid Bohusläns regemente 1904-07-01. Avsked 1913-03-14. RVO 1925-06-06.  Tham, Jonas GERHARD Casper Sebastian (I121655)
 
45073 Volontär vid Skaraborgs regemente 1878-12-17. Mogenhetsexamen 1880-06-11. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1881-10-25. Underlöjtnant vid nyssn. regemente s. å. 26/11. Innehade institut för sjukgymnastik och massage i Freiburg i Baden 1886–1888 och i Haag i Holland 1889–1893. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1889. Löjtnant 1891-04-02. Transp. till Vendes trängbataljon 1894-10-19 kapten 1896-10-02. RSO 1902-12-01. Transp. till Göta trängkår 1904-12-31. Avsked 1914-01-24. Tham, Sven RIKARD Valter (I121694)
 
45074 Volontär vid Smålands dragonregemente 1808-01-05. Kvartermästare vid Smålands dragonregemente 1808-05-27. Fanjunkare vid skånska husarregementet 1809-01-09. Kornett vid skånska husarregementet 1811-07-16. Löjtnant 1815-02-21. Ryttmästare 1823-07-30. RSO 1834-01-28. Major i armén 1838-01-28. Avsked med överstelöjtnants n. h. o. v. 1843-07-31. Chef för Flyinge hingstdepå 1843-08-22. Carl XIV Johans medalj 1855. KVO1kl 1859-01-28. Avsked från ovannämnda chefskap 1859-09-09. Ägde del i fädernegodset Rosendal. Bennet, Rutger Henrik (I13381)
 
45075 Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1712-02-06. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1713-04-06. Löjtnant vid Bohusläns dragoner 1716-04-06. Adlad 1719-09-25, jämte sin farbroder Håkan och sin kusin Bengt Gustaf Carlheim, med namnet Carlheim, men fick sedermera, 1744, tillstånd att även upptaga sin barnlös avlidne farbroders, häradshövdingen Sven Carlheims, adlad Gyllensköld, adlad namn och kalla sig Carlheim-Gyllensköld (introducerad 1720 under nr 1661). Ryttmästare vid adelsfanan 1719-10-15. Avsked 1720-05-30. Vice korpral vid livdrabantkåren 1747-07-29. Majors avsked 1747-10-01. RSO 1750-04-17. † 1758-03-10 Askeryd. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge och därunder belägringarna av Kristiania och Fredrikshald. Carlheim adl Carlheim sed Carlheim-Gyllensköld, Svante (I23908)
 
45076 Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1703-07-07. Konfirmationsfullmakt 1703-12-30. Löjtnant 1704-08-30. Kapten vid Jönköpings regemente 1705-02-28. Stupade ogift 1708-08-31 i den svåra träffningen vid Meskowitz i Volhynien och i Volhynien begraven, men hans vapen uppsattes i Svanhals kyrka Östergötlands län. Rehnberg, Carl Gustaf (I101968)
 
45077 Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1705. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1708-02-15. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom från fångenskapen i Solikamsk 1722-05-07. Ryttmästare 1722-06-26. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1722. Aminoff, Georg (I6279)
 
45078 Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1709. Kvartermästare därst. 1711-05-03. Sekundkornett 1712-07-22. Premiärkornett s. å. 12/12. Konfirm.fullm. 1715-10-21. Sekundlöjtnant 1716-07-12. Premiärlöjtnant 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Exspektanslöjtnant 1723. Gyllensvärd, Harald (I47110)
 
45079 Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1712. Kvartermästare därst. Kornett 1718-03-06. Avsked 1719-09-30.  Ulfsax, Lars Magnus (I126140)
 
45080 Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1747-06-22. Korpral därst. 1752-08-04. Kvartermästare 1760-12-05. Kornett i armén 1774-12-23. Kornett vid nämnda regemente 1779-11-16. Avsked 1786-09-20.  von Mentzer, Arvid (I83276)
 
45081 Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1747. Korpral därst. 1749-12-29. Kornett 1758-07-05. Löjtnant 1764-03-08. Ryttmästare 1773-06-07. Majors avsked(KrAB) 1777-12-17. Hedenstierna, Fredrik Gustaf (I50824)
 
45082 Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1748-11-16. Korpral därst. 1750. Adjutant 1756-10-14. Löjtnant 1760-12-09. Ryttmästare 1768-03-18. RSO 1772-05-28. Major i armén 1777-06-06. Avsked s. å.  Rappe, Johan Gustaf (I101583)
 
45083 Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1749-07-00. Korpral därst. 1750-09-09. Livdrabant 1758-07-03. Löjtnant vid nämnda regemente 1765-03-18. Ryttmästares avsked 1772-04-08.  Ulfsparre af Broxvik, Gustaf (I126255)
 
45084 Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1769-03-04. Sergeant vid Wachtmeisters regemente s. å. 13/6. Korpral s. å. 5/7. Kvartermästare vid adelsfaneregementet 1772-02-20. Kornett därst. 1777-03-19. Löjtnant 1796-05-01. Ryttmästares avsked 1801-01-31. Överjägmästare i Jönköpings län 1808-12-03. Hovjägmästare 1813-01-11. Avsked från överjägmästarebeställningen 1814-11-02. Reenstierna, Johan Abraham (I101837)
 
45085 Volontär vid Smålands lätta kavalleriregemente 1764. Korpral därst. 1774. Kornett 1779-02-07. Löjtnant 1792-11-22. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1796-07-18.  von Mentzer, Carl Wilhelm (I83279)
 
45086 Volontär vid Södermanlands regemente 1740. Korpral vid livregementet 1743. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1758-12-21. Premiäradjutant 1759. Löjtnant i armén 1774-10-15, avsked samma dag. Kallas ryttmästare 1792-03-00 och gick då i landsflykt.  Pantzerhielm, Hans Tiburtius (I95159)
 
45087 Volontär vid Södermanlands regemente 1748-08-16. Kadett vid konungens kadettkår 1749-08-14. Fänrik vid drottningens livregemente 1756-12-01. Löjtnant vid förstn. regemente 1757-11-29. Löjtnant vid drottningens livregemente 1765-09-30. Transp, till Kalmar regemente 1767-12-18. Kapten därst. 1771-08-26. RSO 1779-01-24. Avsked med majors karaktär 1783-09-17. Död 1824-05-11 Forsnäs. Han bevistade 1757–1762 kriget i Pommern och därunder åtskilliga träffningar. Palbitzki, Axel Gottlieb (I94765)
 
45088 Volontär vid Södermanlands regemente 1757-09-25. Förare vid Södermanlands regemente 1762-06-23. Livdrabant 1770-05-22. Löjtnant i armén 1775-11-29. Avsked med överjägmästares fullmakt 1781-08-20.  von Ehrenheim, Carl Adam (I31945)
 
45089 Volontär vid Södermanlands regemente 1762-09-22. Förare vid Södermanlands regemente 1771. Förare vid Västgötadals regemente 1772-08-20. Sergeant Västgötadals regemente 1772-11-14. Fänrik 1789-09-26. Löjtnant 1796-10-26. Kaptens avsked 1798-04-30. Död 1815-01-20 i Eds socken, Älvsborgs län. Bevistade kriget i Finland 1789–1790 Klingspor, Johan Adolf (I67486)
 
45090 Volontär vid Södermanlands regemente 1767-02-13. Förare därst. 1769-12-22. Livdrabant 1770-11-16. Genom byte fänrik vid nämnda regemente 1771-07-10. Avsked med tillstånd att kvarstå som fänrik i armén 1776-08-12. Ägde Ånhammar i Gryts socken, Södermanlands län tills. med bröderna, samt Aske i Håtuna socken, Uppsala län.  Fleetwood, Erik Johan (I38784)
 
45091 Volontär vid Södermanlands regemente 1767-02-13. Furir därst. 1769-12-22. Sergeant 1771-05-25. Stabsfänrik 1771-12-11. Page vid hovet 1772-01-28. Avsked från regementet med löjtnants karaktär 1775-06-30. Kammarjunkare. Ägde Ryningsberg i Husby-Rekarne socken, Södermanlands län samt Vingsleör och Torpunga i Torpa socken, Västmanlands län. Fleetwood, Bernhard Axel (I38759)
 
45092 Volontär vid Södermanlands regemente 1768. Sergeant vid fortifikationen i Stralsund 1770. Avsked 1773-08-26. Fältväbel vid Jämtlands Dragonregemente 1775-01-02. Stabsfänrik vid Jämtlands Dragonregemente 1775-08-09. Löjtnant 1779-11-16. Kapten i armén 1789-07-27. Kapten i regementet 1791-04-24. Stabskapten vid Jämtlands regemente 1791-05-11. Avsked 1794-09-29.
Han bodde en tid efter avskedstagandet Borum. 
von Ehrenheim, Per Adolf (I31992)
 
45093 Volontär vid Södermanlands regemente 1771-11-30. Förare vid Södermanlands regemente 1773-02-04, fältväbel 1776-08-28. Fänrik 1776-10-22. Löjtnant 1788-01-17. Avsked 1788-06-17. Klingspor, Carl Gustaf (I67462)
 
45094 Volontär vid Södermanlands regemente 1778-03-20. Fänrik därst. 1781-07-16. Löjtnant därst. 1793-06-17. Kapten 1802-12-16. RSO 1816-01-28. Majors avsked s. å. 27/2. von Goës, Johan Fredrik (I43691)
 
45095 Volontär vid Södermanlands regemente 1779-10-08. Rustmästare därst. 1788-06-07. Furir 1789-05-28. Underlöjtnant vid Södermanlands reg:s artilleriinrättning 1791-04-24. Kompaniofficer och lärare vid krigsakademien på Karlberg 1792-10-27. Löjtnant i armén 1794-10-19. Stabskapten vid Jämtlands regementes artilleriinrättning 1795-01-26. Kompanichef vid Karlberg s. å. 2/9. Avsked därifrån 1798-03-26. Ingenjörkapten i fransk tjänst s. å. 14/7. Överstelöjtnant vid franska ingenjörkåren 1799-06-15. Generaladjutant i fransk tjänst s. å. 23/10. Tillika kommenderande generaladjutant. Chef för fältingenjörkåren och direktör för krigsarkivet i italienska republikens tjänst 1801-07-09. Brigadgeneral därst. 1802-06-29. Major i svenska armén och konungens generaladjutant 1803-05-08. Avsked ur franska och italienska tjänsterna s. å. Överstelöjtnant i armén samt generaladjutant av flygeln s. å. 6/8. Generaladjutant och överste i armén 1804-10-05. Adlad 1805-03-01 (introd. s. å. under nr 2184). Direktör och chef för fältmätningskåren 1805-04-16. LVA s. å. 24/4. RSO s. å. 29/4. Generalkvartermästares titel 1806-06-06. Generalmajor 1808-02-04. Åter konungens generaladjutant för armén s. å. 6/3. Avsked från alla sina ämbeten 1812-02-11. Ingick åter i tjänst 1814-06-07. KSO 1815-08-12. Ordförande i krigshovrätten 1820-02-17. Överstes indelning vid Hälsinge regemente s. å. 29/2. KmstkSO 1821-11-05. RFrHL s. å. 5/12. Generallöjtnant 1824-03-14. President i krigskollegium s. å. 2/11. LSkS s. å. HLVHA 1826. Friherre 1827-07-04 (introd. 1828 under nr 378).  Tibell adl af Tibell, Gustaf Vilhelm (I122812)
 
45096 Volontär vid Södermanlands regemente 1797-07-01. Rustmästare i regementet 1803-05-03. vid Södermanlands regemente 1804-05-05. Frikadett vid Haapaniemi kadettskola i Finland 1804-12-04. Utexaminerad 1807-07-08. Fänrik vid Södermanlands regemente 1807-12-03. Bevistade kriget i Norge 1808 och utmärkte sig i striderna vid Lund 1808-04-30 och vid Opsal 1808-05-05. GMtf 1808-05-16. 1. adjutant 1809-02-09. Bevistade 1808 och 1809 års krig mot Ryssland och deltog därunder i reträtten från Åland och expeditionen till Västerbotten samt i striderna vid Sävar och Ratan. Stabsfänrik 1812-04-04. Bevistade 1813 och 1814 års krig i Tyskland samt deltog i slaget vid Grossbeeren och stormningen av Leipzig. Erhöll ånyo GMtf 1813-10-31. Deltog i kriget mot Norge 1814. Kaptens n. h. o. v. 1814-01-18. RRS:tV1O4kl 1814-10-28 för stormningen av Leipzig. Kapten i regementet 1821-02-20. Stabskapten 1822-06-11. Chef för regementets jägare 1822. Major i armén 1825-03-29. Chef för 2. brigadens jägarbataljon 1825-04-22. RSO 1831-01-26. Avsked med överstelöjtnants n. h. o. v. med rättighet att bära regementets uniform 1831-07-05. Död 1833-09-23 Säby samt begraven i familjegraven på Arnö kyrkogård i Uppland bredvid sin fader och farfader [Lsr]. 'Ärvde ej någon förmögenhet men förvärvade sig sådan genom drift och omtanke och inköpte tid efter annan Arnöberg av sin sedermera blivande svärfader, Hageby av sin svåger greve Knut Posse och Nybyholm av excellensen greve Lagerbjelke.'  Klingspor, Carl Gustaf (I67463)
 
45097 Volontär vid Södermanlands regemente 1879-03-26. Avsked 1883-05-14. Studerade lantbruk vid Trystorp 1883–1884 och vid Bjärka-Säby 1884–1885. Förvaltare vid Beckershov 1885–1892. Styrelseledamot i Oppunda härads sparbank 1885–1890. Verkställande direktör vid Hörda torvströfabriksaktiebolag 1892-01-08–1895-04-29. Kassadirektör i kommanditbolaget Lantmanna- och kreditkassan D. Aronowitsch & C:o i Stockholm 1898. Lewenhaupt, Carl MAURITZ Claes (I74439)
 
45098 Volontär vid Södermanlands regemente 1880-11-04. Avsked därifrån 1883-05-23. Mogenhetsexamen i nya elementarskolan i Stockholm 1884-12-12. Student i Uppsala 1884-12-16. Fil. kand. 1890-05-28. Extra ordinarie amanuens i fångvårdsstyrelsen 1891-03-23. Extra ordinarie kanslist i riksmarskalksämbetet 1892-02-15. Extra ordinarie amanuens i generalpoststyrelsen 1893-02-08. Amanuens generalpoststyrelsen 1897-12-31. Revisor 1909-11-09. Registrator 1911-01-13. Avsked 1928-08-01. Leijonhufvud, GUSTAF Carlsson (I73896)
 
45099 Volontär vid Södermanlands regemente 1881-12-03. Mogenhetsexamen 1884-05-19. Sergeant 1885-06-02. Elev vid krigsskolan s. å. 20/7. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 29/10. Löjtnant 1893-08-11. 1. Regementsadjutant 1902-09-26. Kapten 1904-03-26. RSO 1906-12-01. RRS:tSt O2kl 1909-06-28. Major vid livregementets grenadjärer 1912-10-29. Major vid Södermanlands regemente 1916-11-28. Avsked från beställning på stat och major i regementets reserv 1919-02-21. Befälhavare för Åmåls rullföringsområde 1919-10-01–1924-03-31. Inneh. Måstena fideikommiss sedan 1923 von Plomgren, Thomas Peter Erland (I99320)
 
45100 Volontär vid södra skånska infanteriregementet 1883-05-31. Mogenhetsexamen 1883-06-11. Sergeant 1884-06-03. Elev vid krigsskolan 1884-07-17. Utexaminerad 1885-10-06. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1886-04-27. Transporterad till Svea livgarde 1886-05-15. SiamKrO5kl 1887-09-26. RPrRÖO 4kl 1888. RSpCIII:sO 1889-04-17. Löjtnant 1892-03-10. Avsked med tillstånd att såsom lönlös kvarstå i regementet 1895-11-22. Kammarherre 1895-11-30. Avsked från regementet 1896. Avsked från kammarherrebefattningen 1897-01-00. Förvaltare vid Tosterup. Ehrensvärd, JÖRGEN Herman Vogt (I32171)
 

      «Föregående «1 ... 898 899 900 901 902 903 904 905 906 ... 911» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2019.

Underhålls av Karl B Arosenus.

En person utan historia har ingen framtid