Noteringar


Träffar 45,001 till 45,050 av 47,064

      «Föregående «1 ... 897 898 899 900 901 902 903 904 905 ... 942» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
45001 Upphöjd i friherrliga stånd med sin farbroder Berendes, Märta (I13837)
 
45002 Upphöjd i friherrliga stånd med sin farbroder Berendes, Anna (I13830)
 
45003 Upphöjdes 1744 till hovintendent för att han bifallit den 68-årige Fredrik I:s önskan att få hans 19-åriga dotter Britta Sophia Psilanderhielm (1725–88; jfr bd 6, s 367) till älskarinna, men kungen ledsnade på henne redan efter några veckor, då hon inte hade "det glada lynne som behagar och roar, inte heller den erfarenhet eller det sätt som stora världen ger" (Holst). Hon dog ogift. Psilanderhielm, Petter (I102927)
 
45004 Uppkallad efter farmors far, Riddaren Gotskalk van Kyren.
Känd mellan 1380 och 1453. Riddare, häradshövding, riksråd. Nämnes tidigast 1380. Uppges 1398 tillhöra konung Eriks unionsråd men kan först 1413 beläggas som svenskt riksråd; ännu 1441 kan han beläggas i rådskretsen. Blev riddare mellan 30 november 1404 och 11 augusti 1407, alltså sannolikt vid drottning Filippas kröning i Lund hösten 1406. Nämnes som häradshövding i Våla hd i uppland 1398-1427. Hade 1413 Harbo sn i samma hd som förläning. Hans sätesgård var Aspnäs, Östervåla sn i Våla hd i Uppland, där han daterade brev 1404 och 1411. Daterade 1437 och 1441 samt 7 januari 1442 och 11 juni 1444 brev på Nynäs, Ösmo sn i Sotholms hd i Södermanland. Hade även jord i Bro, Långhundra, Olands, Seminghundra, Sollentuna, Vallentuna, Våla och Örbyhus hd samt staden Uppsala i Uppland, Hölebo, Oppunda, Selebo, Sotholms, Svartlösa och Åkers hd i Södermanland, Askers och Glanshammars hd samt Örebro stad i Närke, Aska och Kinda hd i Östergötland, Norra Möre, Södra Vedbo, Tjusts och Vista hd i Småland, Gräsgårds hd på Öland samt Västergötland och Norge. Levde ännu 23 april 1453. 
Ulv, GOTTSKALK Bengtsson (I129877)
 
45005 Uppkallad efter morfadern. Får 1332 tillsammans med brodern rätt att behålla Södra Halland jämte Norra Åsbo och Bjäre hd i Skåne. Berövades strax efter faderns död Estland, som 1333 av konung Kristoffers son överläts till Brandenburg. Löstes 1341 jämte brodern av konung Valdemar Atterdag från sin'trohetsed till den danske konungen med anledning av att Södra Halland, Norra Åsbo och Bjäre hd sålts till konung Magnus Eriksson av Sverige, Norge och Skåne. Tilldelades senast 15/8 1346 jämte brodern av konung Valdemar Atterdag Holbsek på Själland som ersättning för Estland. Förlorade 1349 sin sista möjlighet att ställa anspråk på Estland, då konung Valdemar med anledning av att landet försålts till tyska orden till denna överlät det gåvobrev härpå, som hertig Knut Porse 1329 mottagit av konung Kristoffer II. Var troligen hertig av Halland 1349, säkert 1350.  Porse, Håkan (I102252)
 
45006 Uppland 3 Bremberg, Anna Sofia (I21026)
 
45007 Uppland 3 Bremberg, Anna Sofia (I21026)
 
45008 Uppland 3 Arosenius, Ernst GUSTAF (I10760)
 
45009 Uppland No 1
69A 
Jernsjö, Karl Andersson (I61348)
 
45010 Upplands Artilleriregemente (A 5) Breitholz, Claës Axel (I21021)
 
45011 Upplands Artilleriregemente (A 5) Breitholtz, Louise (I21013)
 
45012 Upplands Artilleriregemente (A 5) Breitholtz, Gustaf Edvard (I21007)
 
45013 Upplands Artilleriregemente (A 5) Breitholtz, Evert Victor (I21005)
 
45014 Upplands Artilleriregemente (A 5) Breitholtz, Ellen (I21000)
 
45015 Upplands Artilleriregemente (A 5) Björnström, Ellen Maddy Charlotta (I17780)
 
45016 Upplandsg 56 Fetterberg, Ingeborg Wilhelmina Leontine (I39326)
 
45017 Upplandsg 63 till Gustav Vasa 1906-05-01 Maëstoso, Fanny Margareta (I83282)
 
45018 Upplandsg 63 till Gustav Vasa 1906-05-01 Svan, Karl Olof Magnus (I121289)
 
45019 Upplandsg 63 till Gustav Vasa 1906-05-01 Svan, Tor Folke (I121300)
 
45020 Uppräknas bland tingsrättens i Stora Kopparberget medlemmar 1406-07-00 och bevittnade 1406 ett dombrev. Köpte Karlborn i Sundborns socken, Kopparbergs län 1414-11-14. Kallar sig i ett av honom utfärdat fastebrev 1417-12-08 häradsdomhavande över Dala hundare.  Simla, Henrik (I113792)
 
45021 Upprätthöll släktens lärda traditioner och studerade i Rostock, Wittenberg och Paris. Trolle, Erik (I128002)
 
45022 Upprop utfärdades nu till Alices vänner och före detta elever i Södertälje, Köping och Smedjebacken att teckna bidrag för att bereda henne en bekymmerfri levnadsafton. Insamlingen lyckades väl, och för det därigenom uppbringade kapitalet inköptes åt Alice en pensionärsplats på det komfortabla och hemtrevliga lärarinnehemmet Ro i Lidingö. Här tillbragte Alice de sista åren av sitt liv. Något avtagande av hennes själs spänstighet kunde därunder icke förmärkas, ej heller något sinande av hennes poetiska ådra. Med pensionärernas födelsedagar gav ständigt anledning till rimmade lyckönskningar. Och när kronprinsessan Margareta en gång hedrade Ro med ett besök, hälsades hon av Alice med en känslig versifierad hyllningsdikt. Jag [Jacob Pettersson alltså] brevväxlade under flera år med Alice både om hennes affärer och annat. Hennes brev var alltid pigga och intressanta. Det sista jag har av hennes hand är skrivet i september 1924 - kort efter det jag vid årets andrakammarval fallit igenom. Alice sökte i sitt brev så gott hon kunde trösta mig över denna politiska kalamitet. Hon berättade sålunda, att hon jämte fem av de övriga pensionärerna följts åt till vallokalen och röstat på mig. För övrigt kunde det kanske vara nyttigt för mig att någon tid få vila från politiken. om fyra år - kanske förr, ty mycket kunde hända på fyra år - skulle mitt namn åter stå på valsedlarna, och då skulle hon åter ge mig sin röst. Lidman, ALICE Maria Sophia (I76616)
 
45023 Uppsala Akademiska Sjukhus Persson, Mats (I99739)
 
45024 Uppsala BB Chrysander, Maud Margareta (I26427)
 
45025 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Arosenius, Jane Wera THERESE (I10804)
 
45026 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Arosenius, Jane Olga LOUISE (I10803)
 
45027 Uppsala Domkapitel Familj F8151
 
45028 Uppsala domkyrkoförsamling (C) F:5 (1836-1861) Bild 94 / sid 90 Montgomery, Henrika Eleonora (I86527)
 
45029 Uppsala Hospital Strindberg, Magdalena Elisabet (I119055)
 
45030 Uppsala Hospital och Asyl Orre, Hilda Lovisa (I96529)
 
45031 Uppsala möte 1593 är Svenska kyrkans viktigaste kyrkomöte. I enlighet med prästerskapets anhållan sammankallade hertig Karl de förnämsta och mest lärda av prästerskapet i riket, biskopar med kapitulares och prostarna samt några präster av var härad att samlas i Uppsala den 25 februari 1593 för att förena sig Nilsson, Peder (I90942)
 
45032 Uppsala möte betecknar den lutherska reformationens slutliga stadfästande och konsolidering. Det är av fundamental betydelse för Svenska kyrkans historia och bygge, och är i såväl kyrkligt som nationellt hänseende en av de viktigaste tilldragelserna i svensk historia. Nilsson, Peder (I90942)
 
45033 Uppsala RR
Straffarbete 2 år 1 mån; förlust av medborgerligt förtroende ett år efter frigivning 
Wallin, Olof Andersson (I131580)
 
45034 Uppsala Universitet grundades 1477 och återupprättades 1593 efter några årtionden legat i träda. Vid Uppsalakyrkomöte fastställdes att sju professurer skulle inrättas vid Universitet. Nicolaus Olai Bothniensis blev teologieprofessor och praepositus (rektor). Bothniensis, Nikolaus Olai (I20150)
 
45035 Uppsala universitets rektor Vt 1817
Inspektor för Roslags nation 1823-1829
Uppsala universitets rektor Vt 1826
Inspektor för Uplands nation 1826-1830
Inspektor för Västgöta nation 1826-1830 
Lundblad, Sven (I80959)
 
45036 Uppsala1 1712-10-10. Fältväbel vid Hallands infanteriregemente. Fänrik därst. 1713-12-08. Avsked. Häradshövdings n. h. o. v.  Wennestierna, Peter Georg (I132982)
 
45037 Uppsalafebern Natt och Dag, Catharina EBBA (I88470)
 
45038 Uppsalas medicinska fakultet erbjöd honom också medicine doktorsgraden 1760. Acrel blev sålunda den förste "medico-chirurgus" i Sverige. År 1776 förordnades Acrel att vara "general-direktör öfver sjukskötseln vid alla lasaretter i riket", och 1780 blev han adlad. Hedrad även i utlandet - han var ledamot av flera utländska lärda samfund - tog han slutligen vid 83 års ålder avsked från generaldirektörsbefattningen. Acrel adl af Acrel, Olof (I4320)
 
45039 Uppsatte och drev apoteket i Enköping 1761 till sin död 1785. Hans änka, Maria Catarina Jerlin, gifte sedan om sig med den tidigare apotekseleven Abraham Salomon Ljungberg, som avlade apotekaeexamen 1787. Apotekare Fredrik W. Mannercrantz köpte apoteket i Enköping av Nymans arvingar. Nyman, Lars (I93440)
 
45040 Uppseendeväckande insatser från S:s sida lät inte heller vänta på sig men knappast på ett sätt som kunnat förutses av regeringen i Sthlm. När ett nytt och oväntat val av sv tronföljare blev aktuellt sommaren 1810 kom han att spela en avgörande roll för utgången. S:s medverkan i denna process var kopplad till löjtnanten Carl Otto Mörners (bd 26) resa till Paris i juni s å och dennes agerande för att värva marskalken Jean Baptiste Bernadotte, furste av Ponte Corvo, till den sv tronen. Karaktären och graden av självständighet i Mörners verksamhet under missionen i Paris är omtvistad, men det råder ingen tvekan om att S var "Mörners viktigaste medhjälpare eller snarare allierade" (Mörner, s 35). S utnyttjade sina kontakter med en av Bernadottes nära vänner och förtrogna, generalen greve de Grimoard. Genom S:s försorg ordnades ett första sammanträffande mellan Bernadotte och Mörner. Grimoard var behjälplig med att sammanställa en skrivelse om tronerbjudandet, som Bernadotte kunde visa kejsaren, vars medgivande var en förutsättning för fortsatt arbete för marskalkens sak. Carrara, Marie-Louise (I25116)
 
45041 Uppströms far var bruksarbetare vid Hammarby bruk och den unge Uppströms uppfostran bekostades delvis av den bekante bruksidkaren och politikern Thore Petré, som fattat intresse för den unge begåvade arbetaresonen. Efter slutad skolgång i Gävle blev Uppström student i Uppsala 1824 och promoverades till filosofie doktor 1833. År 1834 blev han kollega vid Katedralskolan i Uppsala och 1845 blev han även förste adjunkt i de grekiska och hebreiska språken, vilken titel 1858 utbyttes mot lektor. Därjämte kallades han 1850 till docent i gotiska vid Uppsala universitet, och 1859 utnämndes han till extra ordinarie professor i "mesogötiska och dermed beslägtade språk".

Uppström vann ryktbarhet i Europa genom sina forskningar rörande Wulfilas gotiska bibeltext. Redan 1834 började han, på tillskyndan av den bekante skolmannen rektor Per Gustaf Boivie, att studera gotiska, som i Sverige alltsedan Ihres dagar inte varit föremål för ett självständighet vetenskapligt studium, och han idkade i sammanhang därmed även jämförande indoeuropeisk språkforskning, därutinnan en av de allra första i Sverige.

Snart koncentrerade han sin verksamhet på ett uttömmande studium af den på Uppsala universitetsbibliotek förvarade Silverbibeln, men han publicerade inte sitt förstlingsarbete på detta förrän 1850, docentavhandlingen Aivaggeljo þairh Matþaiu eller Fragmenterna af Matthæi Evangelium på götiska jemte ordförklaring och ordböjningslära, för hvilken han belönades med Svenska akademiens mindre medalj.

Fyra år därefter väckte han hela den lärda världens uppmärksamhet genom sin med offentligt understöd utgivna och med kungliga priset belönade Codex argenteus (1854), en mönstergill upplaga av allt vad då fanns i behåll (177 blad) av den ryktbara Silverbiblen. Av denna hade nämligen mellan 1821 och 1834 tio blad på obekant sätt förkommit. Emellertid hade Uppström den stora glädjen att år 1857 få av en döende biblioteksvaktmästare mottaga dessa förlorade blad, och redan samma år kunde han, tack vare detta fynd, fullständiga sin nyssnämnda upplaga med Decem Codicis argente i rediviva folia.

Han utvidgade nu området för sina gotiska handskriftsforskningar. På bekostnad av sin gamle välgörare Petrés söner, för vilka han under sin studenttid varit informator, företog han 1860 en resa till Rom, Milano och Wolfenbüttel för att studera där befintliga gotiska handskrifter och utgav såsom frukt av denna resa Fragmenta gothica selecta (1861).

Med offentligt understöd gjorde han 1863 en ny resa till Ambrosianska biblioteket i Milano för att fullständigt tillgodogöra sig de därvarande s. k. "Ambrosianska handskrifterna", de viktigaste näst Codex argenteus. Resultaten av denna resa hann Uppström inte publicera före sin död, men de utgavs, med statsunderstöd, av hans ovannämnde son under titeln Codices gotici ambrosiani (1868). 
Uppström, Anders (I130188)
 
45042 upptagen i Kalmar Nation i Lund 1670-1914 av Carl Sjöström Folcker, Birger (I40602)
 
45043 Upptagen i Nya Kyrkan Widegren, Claes August (I134616)
 
45044 Upptagen som löjtnant i rullorna över Carl Gustaf Skyttes dragonreg:te år 1678; strandridare; har undertecknat en kompaniorder med namnet Fridrich Keij; den förste stamfadern som med säkerhet kan beläggas; ägare av frälsehemmanet Wijnstorp 1687-88 (källa: KGF-Nytt nr 95, dec 2006 s.6-8 - Jakob Keitz och några av hans efterkommande av Claës Linder och Karin Carlson); † 1687-09-11, då han besökte en släkting till sin hustru på Kunhults gård norr om Eksjö. Upptagen som löjtnant i rullorna över Carl Gustaf Skyttes dragonreg:te år 1678; strandridare; har undertecknat en kompaniorder med namnet Fridrich Keij; den förste stamfadern som med säkerhet kan beläggas; ägare av frälsehemmanet Wijnstorp 1687-88 (källa: KGF-Nytt nr 95, dec 2006 s.6-8 - Jakob Keitz och några av hans efterkommande av Claës Linder och Karin Carlson); † 1687-09-11, då han besökte en släkting till sin hustru på Kunhults gård norr om Eksjö. Key, Fridrich (I68173)
 
45045 Upptog efternamnet efter Kinda härad; student i Östgöta nation vid universitetet i Uppsala 1727; filosofie doktor 1737; prästvigd 1739; rektor vid Eksjö skola s å; orator vid prästmötet i Linköping 1745; kyrkoherde i Lommaryds och Bälaryds pastorat 1749; titulärprost 1763; kontraktsprost 1768 Kinnander, Erik (I68496)
 
45046 upptog mödernenamnet Brahe. Var häradshövding i Oppunda härad i Södermanlands län 1482–1487 och väpnare 1487. Bevistade riksmötet 1499, då rådet och ständerna korade prins Kristian till konung i Sverige efter fadern. Levde 1505-01-04 men var (Bbl.) död 1508-06-28 Brahe, Peder Magnusson (I20319)
 
45047 Upptog mödernenamnet Drake redan före 1564. till Intorp. Upptog mödernenamnet Drake redan före 1564. Ryttmästare för en fana Västgötaknektar. Tillfångatagen av danskarna i träffningen vid Tofta bro 1564-07. Erhöll av konung Erik XIV förläningsbrev på gods 1568-03-20. Drake af Intorp, Olof Nilsson (I30739)
 
45048 Upptog moderns släktnamn. Törne, Hans Olofsson (I128646)
 
45049 Upptog sitt mödernenamn, men behöll sitt fäderne- eller Oxenstiernavapnet i sitt sigill. Kallas riddare 1481-04-09. Levde 1500-08-27. Oxenstierna af Eka och Lindö, Unge Hans (I97023)
 
45050 Upptogs 1762 jämte sina syskon av sin morbror i barns ställe och uppfostrades av honom till 1774, då farbrodern Gustaf förde honom till Sverige. Inskrevs i k. kansliet s. å. Student i Lund. Kammarjunkare8 1776-06-06. 2. sekreterare i presidentskontoret8 s. å. 20/6. Legationssekreterare i S:t Petersburg 1778. Chargé d'affaires därst. 1780. Envoyé i Madrid 1783. En av konungens 24 kammarjunkare s. å. Minister i Köpenhamn 1784. Kammarherre hos drottningen 1787. Återkallad från Köpenhamn 1789. Utnämnd till minister i Hamburg och Bremen s. å. 2/6, men tillträdde ej5. Ledamot i pommerska ärendenas beredning 1793 d'Albedyhll, Gustaf (I5402)
 

      «Föregående «1 ... 897 898 899 900 901 902 903 904 905 ... 942» Nästa»