Vicar Rank Family History

Vicar Rank and his > 136 000 of his relatives

Dela Skriv ut Lägg till Bokmärke

Noteringar


Träffar 45,001 till 45,050 av 45,516

      «Föregående «1 ... 897 898 899 900 901 902 903 904 905 ... 911» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
45001 Volontär vid Nylands dragonregemente 1758-08-12. Förare därst. 1766-02-18. Fänrik 1770-12-30. Transp. till arméns flotta 1775-05-22. Löjtnant därst. 1776-05-22. Transp. till Tavastehus infanteriregemente 1779-11-13. Kapten därst. 1780-06-12. Avsked 1790-03-24. Immatrikulerad Riddarhuset  Toll, Gustaf Johan (I123531)
 
45002 Volontär vid Nylands dragonregemente 1760. Korpral därst. s.å. 30/7. Furir 1762-08-30. Sergeant 1767-04-07. Stabskornett 1768-11-09. Löjtnant 1773-03-01. Kapten 1778-06-01. Major 1786-05-31. Avsked 1794. Taube, Johan Reinhold (I120835)
 
45003 Volontär vid Nylands dragonregemente 1763. Page hos konung Adolf Fredrik 1770-03-31. Adjutant vid änkedrottningens livregemente 1772-09-25. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1773-03-03. Fänrik vid livgardet 1773-03-31. Löjtnant 1775-08-21. Stabsadjutant av flygeln och kapten i armén 1777-02-22 kapten vid livgardet 1781-06-25 överadjutant. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1787-02-20. RSO 1789-09-02. Överste för Björneborgs regemente 1790-05-08. Avsked därifrån 1794-03-13. Generaladjutant och överste i armén 1796-12-12. Åter chef för Björneborgs regemente 1798-05-04. Generalmajor i armén 1799-11-16. KSO 1801-05-28 KmstkSO 1808-05-28. Svensk friherre 1808-05-28 (ej introducerad). Avsked ur svensk tjänst 1811-11-07. Ledamot i kommittén för finska ärendena 1811–14. Finskt geheimeråd 1811-12-31. Erhöll stadfästelse på sin friherrliga värdighet 1812 (introducerad 1818-08-17, med sina söner på riddarhuset i Finland under nr 25 bland friherrar). Ordförande i den kejserliga kommissionen för reglerandet av den akademiska lagstiftningen och administrationen 1814-08-00. Entledigad från ledamotskapet i kommittén för finska ärenden 1814-08-31. Finsk greve 1819-09-12 med succession på äldste sonen, son efter son (introducera 1821-11-06 med äldste sonen på finska riddarhuset under nr 5 bland grevar). Vice kansler för Åbo akademi 1821-08-28 presidents n. h. o. v. 1823-12-26. Avsked från kanslersbetattningen 1827-12-14.  Aminoff, Johan Fredrik (I6337)
 
45004 Volontär vid Nylands dragonregemente 1780-04-30. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1781-05-23. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1782-04-03. Sekundlöjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1787-05-30. Transporterad till Närkes och Värmlands regemente 1793-01-25. Stabskapten vid Närkes och Värmlands regemente 1795-05-08. Major i armén 1808-02-15. Avsked 1810-03-27. Han bevistade kriget i Finland 1789–1790.  Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, Gustaf Adolf (I75351)
 
45005 Volontär vid Nylands infanteriregemente 1723. Underofficer därst. 1729. Fänrik 1755-06-12. Avsked 1759-11-20.
Han bevistade finska kriget 1741–42 och pommerska kriget 1756–1760, då han blev fången vid Anklam i jan. 1760. 
von Gertten, Carl Gustaf (I43116)
 
45006 Volontär vid Nylands infanteriregemente 1759. Korpral vid Björneborgs regemente 1762-12-03. Student i Åbo 1767. Sergeant vid regementet 1769-10-10. Transporterad som sergeant till arméns flotta 1774-03-01. Fänrik vid arméns flotta 1774-05-02. Löjtnant 1777-02-19. Transporterad till Björneborgs regemente 1782-06-23. Kapten vid Björneborgs regemente 1783-05-28. Major i armén 1790-08-31. Avsked 1794-09-08. von Konow, Gustaf Albrekt (I68394)
 
45007 Volontär vid Nylands infanteriregemente 1761-01-13. Underkonduktör vid fortifikationen s. å. 9/2. Adjutant därst. 1764-07-30. Löjtnant därst. 1774-04-16. Kapten 1776-08-12. Major vid västgötabrigaden av fortifikationen 1785-09-27. Brigadchef vid fortifikationen under 1788 års fälttåg. Premiärmajor vid skånska brigaden av fortifikationen 1789-11-21. RSO 1790-05-02. Generalkvartermästarelöjtnant s. å. 23/8. Överstelöjtnant 1798-08-23. Överste i armén 1799-11-16 och vid fortifikationen 1801-02-16. Avsked 1810-07-09. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 127 bland adelsmän 1818-02-06. Nordenskiöld, Adolf Gustaf (I89662)
 
45008 Volontär vid Nylands infanteriregemente 1794-06-04. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1798-06-15. Kadett vid Haapaniemi 1800-10-01. Utexaminerad 1804-08-31. Fänrik vid Björneborgs regemente 1804-12-20. GMtf 1808-10-04. Transportera till fänrik vid Kronobergs regemente 1810-06-19. Löjtnant i armén 1810-06-19. Kompaniofficer vid Karlberg 1811–1819. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1812-05-09. Kapten i armén 1813-01-26. RSO 1814-11-16. Kapten i regementet 1815-01-17. Kapten i generalstaben 1816-12-19. Major i generalstaben 1818-09-23. Överstelöjtnant i armén 1825-07-06. Överstelöjtnant i generalstaben 1827-12-19.  Jägerskiöld, Fredrik Gustaf (I63846)
 
45009 Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1743. Vice korpral vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1744. Korpral 1744-04-30. Fältväbel 1748-05-10. Kornett 1750-08-21. Ryttmästare och livdrabant 1756-03-26 avsked 1766-08-19. RSO 1767-11-23. Aminoff, Fredrik (I6272)
 
45010 Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1776-11-18. Furir därst. 1778-06-30. Fältväbel vid Nylands infanteriregemente 1782-05-23. Fänrik därst. s. å. 12/11. Löjtnant 1788-06-03. Kapten vid Tavastehus regementets jägarbataljon 1794-08-30. Avsked 1805-09-30. Död 1830-03-26 på Voisti rusthåll i Kärkölä kapell av Hollola socken.  Uggla, Claes (I125636)
 
45011 Volontär vid örlogsflottan 1675. Löjtnant därst. 1678. Adlad 1689-02-18 (introd. s. å. under nr 1155). Häradshövding i Rasbo och Olands härader i Uppland 1691-04-29. Död 1695-06-07 i Uppsala och begraven i Dalby kyrka, där hans vapen finnes.1 'Han visade under kriget med Danmark på 1670- talet i då förelupna sjöslag ett försiktigt, men manligt uppförande.'. Markusson adl Tungelfelt, Nils (I82277)
 
45012 Volontär vid Österbottens regemente 1652. Underofficer därst. s. å. Förare 1653. Kapten 1657. Adlad 1663-08-06 jämte sina yngre bröder (introd. 1668 jämte övriga adlade av släkten under nr 749). Major vid Nylands läns infanteriregemente 1675-05-08. Vid Viborgs läns infanterireg 1680-07-12. Överste för regementet 1687-07-04.  von Gertten adl von Gertten, Mauritz Hansson (I43097)
 
45013 Volontär vid Österbottens regemente 1724. Sergeant vid karelska dragonregementet 1727. Förare vid livgardet 1735. Fältväbel vid karelska dragonregementet 1737. Fältväbel vid Österbottens regemente 1738. Fänrik vid karelska dragonregementet 1741-10-19 och vid Björneborgs regemente 1742-04-12. Sekundlöjtnant vid Björneborgs regemente 1742-04-27. Premiärlöjtnant 1745-10-02. Kapten 1748-07-09 Naturaliserad svensk adelsman jämte brodern och introducerad 1756 under nr 1976. Sekundmajor 1757-01-28. Premiärmajor 1760-01-10. RSO 1761-11-23. Avsked 1770-01-26.  von Knorring, Frans Henrik (I67824)
 
45014 Volontär vid Österbottens regemente 1793-01-20. Sergeant därst. 1797-09-10. Fanjunkare 1806-08-02. Förordnande att göra tjänst som officer 1808-05-19. Bevistade finska kriget 1808–1809. Gränsbefälhavare i Haparanda efter fredsslutet 18098. Fänrik i armén 1810-03-27. Löjtnants avsked ur svenska tjänsten s. å. 5/6. Immatrikulerad på finska riddarhuset 1818-01-30 under nr 35 bland adelsmän. Brofogde i Ijo socken 1820-03-22. Kronolänsman därst. 1821-08-11. Dömdes tjänsten förlustig 1829-10-20. Stierncreutz, Johan Zacharias (I115016)
 
45015 Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1742. Förare därst. 1746-05-04. Sergeant 1747. Fänrik vid Nylands regemente 1748-12-31. Löjtnant därst. 1750-08-21 och vid Västmanlands regemente 1754-03-21. Stabsadjutant hos generallöjtnant Stierneld3 1759-01-03. RSO3 1760-04-28. Förrättade regementskvartermästaresysslan vid regementet 1761 och 17623. Kapten i armén 1763-12-01. Stabskapten vid regementet3 1763-12-08. Kapten vid prins Fredrik Adolfs regemente 1765-03-18. Major i armén 1770-03-27. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Sekundmajor vid änkedrottningens livregemente 1774-11-16. Premiärmajor därst.3 1778-02-11. Överstelöjtnant3 1784-09-14. Avsked3 1784-10-25.  von Gertten, Carl Mauritz (I43119)
 
45016 Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1743-01-13. Rustmästare därst. s. å. 26/5. Korpral2 1744-11-12. Fältväbel 1750-08-08. Sergeant2 1753-02-03. Sekundfänrik 1761-08-20. Löjtnants avsked 1778-01-21. Död 1798-11-13 i Norrköping. Han blev under pommerska kriget på 1750-talet fången och kvarhölls trenne år i fångenskapen.  Nisbeth, Fredrik Vilhelm (I88929)
 
45017 Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1759-08-01. Förare därst. 1760-01-06. Fänrik s. å. 23/6. Löjtnant 1777-06-06. Kapten och regementskvartermästare3 1783-05-28. Kompanichef3 1788-07-15. Majors avsked 1792-05-07.  de Geer, Carl Gustaf (I28720)
 
45018 Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1764-02-15. Rustmästare därst. 1767-08-27. Sergeant 1771-01-04. Livdrabant 1774-06-20. Löjtnant 1779-04-16. Kapten i armén 1789-05-20. Avsked 1800-01-13 Holst, Otto Gabriel (I55151)
 
45019 Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1709. Kornett därst. 1710. Sekundlöjtnant24 1711-08-21. Konfirm.fullm. 1716-11-10. Premiärlöjtnant1 1712-02-16. Ryttmästare 1717-08-08. Avsked 1719-09-30. Exspektansryttmästare vid samma regemente 1722. Majors avsked 1740-08-06. RSO 1751-12-04.  Montgomery, Carl Gustaf (I84340)
 
45020 Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1717. Korpral därstädes samma år. Sekundkornett 1719-07-24. Premiärkornett 1719-09-07. Löjtnant 1733-05-05. Kornett vid adelsfaneregementet 1737-03-22. Överjägmästare i Östergötland 1738-04-12. Hovjägmästare titel. Hov- och överjägmästare i Jönköpings län (Sj.) 1747-02-05 hade avsked från överjägmästaretjänsten 1749 (Sj.). Bebodde Sjöstorps kungsgård i Ödeshögs socken, Östergötlands län.  Boije af Gennäs, Erik Gustaf (I18612)
 
45021 Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1724-02-00. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1729-04-24. Kvartermästares karaktär 1733-12-00. Kornett 1733-02-22. Löjtnant 1745-12-18. Kaptenlöjtnant 1747-08-24. Ryttmästare 1748-04-30. RSO 1751-12-04. Major 1757-01-21. Kvartermästare (överstelöjtnant) vid livdrabantkåren 1765-05-13. Överstes avsked 1767-03-11. Död 1768-01-27 i Röks socken, Östergötlands län. Han bevistade bl a pommerska kriget 1757–1762. Reuterswärd, Lorentz Peter (I102483)
 
45022 Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1735-04-28. Sekundkorpral därst. 1740-01-19. Korpral 1743-12-01. Kvartermästare 1746-02-01. Kornett 1751-09-14. Löjtnant 1758-10-13. Stabsryttmästare 1761-08-03. RSO 1767-11-23. Premiärryttmästare2 1772-09-16. Majors avsked 1773-01-13.  Nisbeth, Johan Axel (I88931)
 
45023 Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1743-02-23. Korpral därst. 1747-05-27. Kvartermästare 1749-10-17. Sekundadjutant 1757-01-21. Löjtnant 1760-10-14. Avsked med ryttmästaren karaktär 1764-06-19.  Wolffelt, Otto Magnus (I133031)
 
45024 Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1754. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1757-08-12. Stabskornett 1758-10-13. Kornett 1766. Stabslöjtnant 1770-06-16. Löjtnant 1771-06-05. Stabsryttmästare 1774-07-13. RSO 1779-01-24. Edelfelt, Per Axel (I31080)
 
45025 Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1757-07-14. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1761-10-06. Korpral 1762-05-15. Kvartermästare 1766-09-27. Kornett 1771-06-05. Löjtnant 1777-04-09. Ryttmästares avsked 1781-02-07.  Klöfverskjöld, Lars (I67715)
 
45026 Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1757-07-20. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1758-11-01. Kvartermästare 1762-03-15. Stabskornett 1766-12-19. Kornett (KrAB) 1773-05-10. Stabslöjtnant 1775-10-26. Edelfelt, Carl Adolf (I31059)
 
45027 Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1770-01-24. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1773-07-20. Fänrik i armén 1773-09-05. Stabsfänrik 1773-11-10. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1774-03-09. Löjtnant vid konungens eget värvade regemente 1780-04-26. Kapten 1783-09-17. Avsked 1794-02-28. Ramel, Otto (I101300)
 
45028 Volontär vid pontoniärbataljonen 1876-02-11. Mogenhetsexamen 1877-12-07. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-11-01. Underlöjtnant vid fortifikationen s. å. 14/11. Löjtnant 1885-05-19. Repetitör vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1885-10-01–1889-09-30. Kapten 1896-03-28. Lärare i krigsbyggnadskonst och ritning vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1897-02-01–1904 och tillika fortifikationsbefälhavare i andra fortifikationsområdet 1899-07-31–1904. RSO 1900-12-01. LKrVA 1903. Major 1906-10-12. RRS:tAO2kl 1907. Överstelöjtnant 1911-04-05. RNO s. å. 6/6 överste 1913-01-31. Generalmajor och chef för fortifikationen 1915-04-10. KSOlkl 1916-06-06. Generallöjtnant i armén 1922-05-26. KmstkSO s. å. 6/6. Avsked med tillstånd att inträda i generalitetets reserv 1923-04-24. Avsked ur krigstjänsten 1928-04-13. Biografi i Väd.  Odelstierna, Axel (I91473)
 
45029 Volontär vid Pontonjärsbataljonen Odelstierna, Axel (I91473)
 
45030 Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente 1765-05-05. Rustmästare vid prins Fredrik Adolfs regemente 1768-09-15. Kadett vid artilleriet 1769-05-15. Sergeant vid arméns flotta 1770-06-25. Underlöjtnant vid artilleriet 1772-08-12. Fänrik vid arméns flotta 1773-04-22. Löjtnant vid arméns flotta 1774-05-02. Kapten 1777-02-19. Adjutant hos generalamiralen af Trolle 1780. RSO 1781-04-23. Major 1783-09-17. Sekundmajor vid sjöartilleriregementet 1785-01-26. Ledamot i utredningskommissionen till örlogsflottans utrustande 1788. Överstelöjtnant vid arméns flotta 1789-08-27. RSOmstk 1790-07-09. Generaladjutant hos konungen och överste i armén 1790-07-22. Statssekreterare för sjöärendena 1790-10-26. Chef för finska eskadern av arméns flotta 1790-12-09. Avsked från statssekreterareämbetet 1792-09-28. Konteramiral av blå flaggan 1793-12-22. KSO 1796-11-21. Tjänstgörande generaladjutant för flottorna 1797-06-26. KmstkSO 1799-11-16. KmstkJohO 1800-12-13, därtill utnämnd av ryske kejsaren. Viceamiral av blå flaggan 1801-04-09. Kommendant på Sveaborg 1801. Uppgav 1808, tvärt emot de honom givna order. Sveaborgs fästning till ryssarna, varför han 1808-05-04 entledigades från kunglig maj:ts och kronans tjänst och förklarades ovärdig att bära svenska ordenstecken. Immatrikulerad 1818-01-30 på riddarhuset i Finland under nr 70 bland adelsmän. Död 1820-04-07 på sin egendom Härtonäs i Helsinge socken. 'Han var i yngre åren en skicklig och tapper officer samt förde i det stora och lyckliga sjöslaget vid Svensksund 1790 befälet näst konungen, och fick till åminnelse av nämnda slag en större guldmedalj att bära. Cronstedt, Carl Olof (I26792)
 
45031 Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente 1768-06-04. Förare vid prins Fredrik Adolfs regemente 1769-01-27. Sergeant vid överste Skyttes regemente 1775-06-21. Fänrik vid Kalmar regemente 1777-08-28. Löjtnant vid Kalmar regemente 1788-07-22. Stabskapten 1791-05-14. Avsked 1793-02-01. von Essen, Axel Fredrik (I36957)
 
45032 Volontär vid Rutensparres värvade infanteriregemente 1744 . Volontär vid livdragonregementet 1748 . Sergeant vid kronprinsens regemente 1757-07-19. Sekundfänrik vid kronprinsens regemente 1758-05-30. Regementsadjutant 1759-07-01. Löjtnant vid arméns flotta 1761-11-10. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762.  Kuylenstierna, Erik Magnus (I69834)
 
45033 Volontär vid Rutensparres värvade infanteriregemente 1746. Förare vid Rutensparres värvade infanteriregemente 1748. Volontär vid amiralitetets volontärregemente i Karlskrona 1749. Arklimästare vid amiralitetet 1755-09-02. Löjtnant vid amiralitetet 1755-10-04. Kaptenlöjtnant 1766-12-19. Major 1773-10-12. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant 1775-02-01. Överste 1788-07-21. RSOmstk 1788-07-27. Avsked 1789. Död 1799-08-22 Ekesund. 'Under det han bevistade riksdagen i Stockholm 1789 erhöll han genom Norrköpings stads riksdagsfullmäktige en präktigt arbetad silverkanna om 176 lods vikt med Kuylenstiernska vapnet på locket och inuti följande inskription: »Till tacksam hugkomst af Öfversten och Riddaren af Svärds-Ordens stora kors Herr Carl Wilhelm Kuylenstjernas tappra förhållande i sjöslaget vid Hogland den 17 juli 1788 af några medborgare i Norrköping.  Kuylenstierna, Carl Vilhelm (I69824)
 
45034 Volontär vid sachsiska infanteriregementet 1711-02-05. Korpral därst. 1712. Furir vid halländska tre- och femmänningsinfanteriregementet s. å. 27/11. Förare därst. 1713-01-03. Sergeant vid Skaraborgs regemente s. å. 15/7. Fänrik därst. 1716-08-12. Adjutant vid svenska adelsfaneregementet 1717-10-25. Löjtnant därst. 1719-12-19. Fänriks indelning vid garnisonsregementet i Halland 1725. Löjtnant därst. 1726-04-23. Kaptenlöjtnant 1739-10-25. Kapten 1740-05-23. RSO 1748-11-07. Majors avsked 1749-02-22. Överstelöjtnant (före 1769)11.  Pereswetoff-Morath, Carl Gustaf (I96101)
 
45035 volontär vid Savolaks infanteriregemente 1700. Sergeant vid Savolaks infanteriregemente 1701. Fältväbel 1702. Kornett vid Mejerfelts dragonregemente 1704-09-01. Konfirmationsfullmakt 1705-02-08. Löjtnant vid Mejerfelts dragonregemente 1705-10-31. Kapten 1708-02-20. Placerad vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1722-11-11. Majors karaktär 1723-02-13. Placerad vid garnisonsregementet i Stralsund 1723-08-26. Major vid garnisonsregementet i Stralsund Aminoff, Esaias (I6259)
 
45036 Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1788-01-01. Förare vid Savolaks infanteriregemente 1790-09-21. Kadett i Haapaniemi 1791-09-12. Officersexaminerad 1797-06-21 extra fänrik 1798-02-27 stabsfänrik 1802-07-07. Sekundlöjtnant 1804-10-09. Premiärlöjtnant 1805-04-09. Regementskvartermästare 1806-12-26. Majors avsked 1808-11-21.  Aminoff, Fredrik Gustaf (I6273)
 
45037 Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1796-07-08 kadett i Haapaniemi 1800-09-30 utexaminerad 1804-07-03. Fänrik vid Björneborgs regemente 1804-12-20. Genomgick graderna på Sveaborg 1805-04-01–1807. Adjutant vid karelska jägarkåren 1807-12-08. Brigadadjutant vid 4. brigaden av finska armén 1808-09-16. Guldmedalj för tapperhet i fält 1808-10-06. Löjtnant i armén 1809-06-26. Löjtnant vid nämnda kår 1809-06-29. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1810-06-19. Kompaniofficer vid Karlberg 1810-06-19. Kapten i armén 1810-10-11. Kapten vid Västgötadals regemente 1812-09-01. Kompanichef vid Karlberg 1813-06-01. Lärare vid Karlberg 1813-07-01. Majors karaktär 1815-08-04. Major i armén 1815-12-09. LKrVA 1817-04-26. RSO 1818-05-11. Major vid Karlberg 1819-01-28. Avsked därifrån 1821-07-10. Avsked ur krigstjänsten med överstelöjtnants karaktär 1822-03-05. Hovmarskalks titel 1841-07-31. KVO 1853-04-28. Carl XIV Joh:s medalj 1855. Död 1858-08-22 Metsakylä Död Finland, barnlös. Han bevistade kriget i Finland 1808 och deltog därunder i striderna vid Revolaks, Lappo, Alavo, Virdois, Ruona, Salmis och Oravais, fälttåget i Västerbotten 1809 och striderna vid Hörnefors bruk och Umeå älv, samt kriget i Norge 1814 och träffningarna vid Kragerö, Fredriksstad och Kjölbergsbro. Aminoff, Johan Fredrik (I6338)
 
45038 Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1757. Trumslagare vid karelska dragonregementet 1761-11-10. Korpral vid karelska dragonregementet 1765-01-29. Förare 1768-02-27, fältväbel 1770-09-21. Fänrik vid Savolaks fotjägarekår 1770-12-11. Sekundlöjtnant 1774-04-13. Premiärlöjtnant 1779-04-23 kapten 1789-04-16. Major 1796-08-21 regementskvartermästare 1800-06-09. RSO 1802-12-09. Överstelöjtnant och chef för kåren 1802-12-09. Avsked 1806-08-12. Immatrikulerad med sin son på finska riddarhuset under nr 36 bland adelsmän. Aminoff, Zakarias Vilhelm (I6409)
 
45039 Volontär vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1715-03-05. Fänrik 1718-10-23. Löjtnant 1736-10-01. Kaptenlöjtnant 1742-01-02. Konfirmationsfullmakt. 1746-09-10. Kapten 1749. Avsked 1757-11-17 med pension. Aminoff, Gregori Hendrich (I6287)
 
45040 Volontär vid Savolaks och Nyslotts läns regemente 1754. Rustmästare vid Savolaks och Nyslotts läns regemente 1761-11-02 sergeant 1767-12-24. Fänrik 1771-06-05 avsked 1772-10-07 Aminoff, Fabian Detlof (I6266)
 
45041 Volontär vid Savolaks regemente 1731-02-01. Avsked 1735. Volontär vid artilleriet 1737. Fältväbel vid Willebrands värvade regemente 1740. Fänrik därst. 1744-04-12. Löjtnant 1749-03-15. Regementskvartermästare 1750-12-31. Stabskapten 1754-12-30. RSO 1755-01-11. Kapten s. å. 22/2. Kapten vid gamisonsregementet i Göteborg 1757-05-06. Avsked 1776-02-07. Död 1789-03-08 på Sällerhög i Asklanda socken, Älvsborgs län. 'Han blev vid Villmanstrand skjuten genom högra låret av en muskötkula, av ryssarna spolierad inpå blotta kroppen samt fången förd till Kolomna, därifrån han efter tvenne år lösgavs. Hästesko af Målagård, Carl (I57092)
 
45042 Volontär vid Savolaks regemente 1735. Fänrik vid Savolaks regemente 1750-05-30. Gick 1754 i fransk tjänst och blev vid Savolaks regemente kapten 1757. Kapten i armen 1758-04-25. Löjtnant vid Tavastehus regemente 1759-08-14. Kapten vid dalregementet 1761-09-14 major i armen 1766-07-15. RSO 1767-11-23 genom byte transporterades till Gyllengranatska regementet 1772-04-01. Avsked 1772-04-08.  Aminoff, Carl Fredrik (I6229)
 
45043 Volontär vid Savolaks regemente 1746-10-06. Rustmästare därst. 1749-07-31. Fältväbel 1756-02-19. Adjutant 1759-09-10. Regementsadjutant 1760-03-07. Sekundlöjtnant 1767-05-25. Adlad 1772-09-19 jämte sina bröder Jonas Mauritz och Nils Erik samt adopterad på sin äldsta broders adelskap (introd. 1776 under nr 2077). Kapten vid sistnämnda regemente 1774-12-20. Avsked med majors karaktär 1777-12-17.  Wright adl von Wright, Johan Peter (I133416)
 
45044 Volontär vid Savolaks regemente 1746. Rustmästare därst. 1749-07-31. Furir 1756-02-19. Fältväbel 1758-02-24. Adjutant 1760-03-07. Löjtnant 1768-07-01. Adlad 1772-09-18 jämte sina bröder Jonas Mauritz och Johan Peter samt adopterad på sin äldsta broders adelskap (introd. 1776 under nr 2077). Kapten vid nämnda regemente 1775-11-15. RSO 1779-01-24. Wright adl von Wright, Nils Erik (I133418)
 
45045 Volontär vid Savolaks regemente 1747-10-01. Sergeant vid Nylands Infanteriregemente 1749. Mönsterskrivare 1750. Extra fänrik 1758-07-06. Stabsfänrik vid Nylands Infanteriregemente 1759-03-27. Löjtnant 1768-09-18. Regementskvartermästare 1771-10-22. Kapten 1777-10-16. RSO. Avsked 1781-04-04. Aminoff, Bernt Jonas (I6224)
 
45046 Volontär vid Savolaks regemente 1751-04-11. Rustmästare vid Cronhielms regemente 1755-10-22. Sergeant vid Hessensteins regemente 1757-05-12. Sergeant vid artilleriet 1759. Styckjunkare därst. 1760-07-21 konstit. fänrik vid major Cederströms grenadjärbataljon 1761-10-21. Fänrik vid Savolaks regemente 1763-09-21. Löjtnant därst. 1771-06-05. Kapten 1778-01-21. Hästesko af Målagård, Samuel Jakob (I57104)
 
45047 Volontär vid Savolaks regemente 1776. E. fänrik därst. 1784-11-05. Kadett på Haapaniemi 1785. Utexaminerad 1793-06-23. Fänrik vid nämnda regemente 1795. Löjtnant i armén 1802-07-07 sekundlöjtnant vid regementet 1808-07-29. Bevistade finska kriget och därunder död 1808-11-01 i Torneå Hästesko af Målagård, Carl Gustaf (I57093)
 
45048 Volontär vid Savolaks regemente 1785. Sergeant vid Savolaks regemente 1787. Extra fänrik 1790-03-05. Kadett vid Haapaniemi 1791–1796. Fänrik vid regementet 1796. Löjtnant i armén 1802-07-07. Transporterad till stabspremiärlöjtnant vid Savolaks fotjägareregemente 1804-10-09 och till Nylands regementets jägarbataljon 1805-07-00. Kapten vid Nylands jägarbataljon 1805-05-02. Avsked ur svensk tjänst 1810-05-29. Immatrikulerad med sin son på finska riddarhuset under nr 36 bland adelsmän. Aminoff, Bernt Anders Adolfsson (I6222)
 
45049 Volontär vid Schwerins värvade regemente i Stralsund 1742. Page hos hertig Adolf Fredrik 1743. Volontär vid livgardet 1746-05-11. Furir vid livgardet 1747. Sergeant 1748. Sekundadjutant 1750-09-19 premiäradjutant 1757-04-01. Löjtnant 1757-09-05 stabskapten 1763-06-21. RSO 1766-11-23. Direktör i arméns pensionskassa 1770 och i arméns anke- och pupillkassa 1771. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. 2. major vid livgardet 1774-07-28. Överstelöjtnant, överste i armén och sekundchef vid livgardet 1776-04-30. KSO 1778-12-27. Generalmajors n. h. o. v. 1779. Generalmajor i armén 1782-09-01 KSOmstk 1786-11-27. Avsked med generallöjtnants n. h. o. v. 1788-01-18. Riddarhusdirektör Aminoff, Carl Maurritz (I6234)
 
45050 Volontär vid Schwerinska regementet i Stralsund 1740. Volontär vid livgardet 1746. Rustmästare 1747. Korpral vid livregementet till häst 1747-11-29. Kornett vid livregementet 1751-07-17. Bevistade pommerska kriget, där han av krigsrätt dömdes till avsättning 1758-07-16. von Düben, Alexander Reinhold (I30680)
 

      «Föregående «1 ... 897 898 899 900 901 902 903 904 905 ... 911» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2019.

Underhålls av Karl B Arosenus.

En person utan historia har ingen framtid