Vicar Rank Family History

Vicar Rank and his > 136 000 of his relatives

Dela Skriv ut Lägg till Bokmärke

Noteringar


Träd:  

Träffar 151 till 200 av 45,515

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 911» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
151
Enligt uppgift d 1740-10-12 i Stora Haberga, Ekeby (M) [Dödboken 1690-1814 p C:1 GID 1207.28.83400 
Trulsdotter, Kerstena (I124810)
 
152
Enligt uppgift i folkbokföringen född i Markaryd, men är inte med i kyrkoboken där. Inte heller i Hinnaryd. 
Skoglund, Sven Jonasson (I112160)
 
153
Enligt uppgift: Bondhustru i Lilla Västergårda, Ekeby. Född omkring 1666 i Valleberga, Ekeby (M) [Enligt uppgift vid vigseln. Hon var 76 år när hon dog]. Död 1742-02-21 i Valleberga, Ekeby (M) [Dödboken Genline GID 1207.28.83400]. 
Månsdotter, Agnis (I85164)
 
154
Erasmus Nicolai Arbogensis (Rasmus Nilsson; efter biskopsinvigningen 1575 skrev han sig E. N. Arosiensis), f. i Arboga, d. 10 maj 1580 i Västerås. Skolmästare i Arboga från senare delen av året 1554 till 14 sept. 1558; student vid Wittenbergs univ. 28 nov. 1558; liberalium artium et philosophiæ magister där 7 mars 1560; lärare vid collegium philosophicum där 1561; återkom till Sverige sommaren 1562; skolmästare i Västerås aug. s. å. —16 okt. 1565, tillika teol. lektor vid skolan under 1573; deltog i riksdagen i Uppsala jan. 1564; kyrkoherde i Västerås 16 okt. 1565; deltog i riksdagen i Stockholm mars 1566; ordinarius i Stora Tuna (Kopp.; själv skrev han sig biskop till Tuna stift) 16 mars 1567; deltog i riksdagen i Stockholm jan. 1569; i k. brev 8 jan. 1569 är E. icke längre ordinarius utan kyrkoherde i Stora Tuna; kallas konungens predikant och domprost i Västerås i anförda k. brev 8 jan. 1569; ord. hovpredikant 12 febr. 1570; deltog i kyrkomötet i Uppsala aug. 1572; var domprost ännu 4 febr. 1574 men kallar sig electus i Västerås 7 juni s. å.; invigd till biskop i Västerås stift 14 juli 1575 i Uppsala domkyrka; deltog i riksdagarna i Stockholm juni 1574, febr.—mars 1575 och febr. 1577. G. 24 jan. 1563 i Västerås m. Valborg Olsdotter, som levde sept. 1592 men var död 1605, dotter av rådmannen i Stockholm Olof Gröm och hans hustru Anna samt änka efter skolmästaren i Västerås magister Ericus Petri.

Biografi 
Arosiensis f Arbogensis, Erasmus Nicolai (I10613)
 
155
Ernst Frederic Werner was the inventor of the Alexandersson Alternator from which the world's first voice and music broadcast was made in 1906. In 1925 he sent the first wireless radio telegraph picture to be transmitted across the Atlantic and in 1926 sent the first facsimile around the world. In 1927 he staged the first home reception of television at his home in Schenectady. The recipient of 344 patents, he was also President of the American Institute of Electrical Engineers, a member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, and a member of the Royal Swedish Academy of Sciences.  
Alexandersson, Ernst Frederic Werner (I5535)
 
156
Eventuellt gift med:
18820415-066
Sundberg f. Günter, Sofia Emma Dorotea
Lyckovägen 9
Död 16/9 1956.
Kyrkobokförd i Västerled, Stockholms stad (Stockholms stad, Uppland).
Född 15/4 1882 i Tyskland.
Änka (17/5 1941). 
Sundberg, Axel Ragnar (I117311)
 
157
F, 1719, begr. i Bergen 3 Juni 1782, Klokker i Hammer Præstegjeld ved Bergen. Hans Klokkerbolig og Indbo brændte i Febr. 1752. Gift m. Alida Marie Blix, døbt i Bergen 29 Dec. 1720, begr. sammesteds 16 Aug. 1805 (Datter af Lars Mortensen Blix og Anna Nathanaelsdatter Melboe). Mindst 6 B. 
de Fine, Ludvig klocker (I28568)
 
158
F. 1616, d. i Farhult 24 Dec. 1684, Student fra Sorø 1644, inscriberet i Kjøbenhavn 1645, blev 3 Nov. 1658 ord. som Sognepræst til Farhult og Jonstorp i Lunds Stift. Gift i Farhult m. Karen Leth (Datter af Formanden i Embedet, Rasmus Salomonsen Leth). Hun blev gift 2º m. Eftermanden i Embedet, Morten Nielsen Holtzbro, f. i Helsingborg 1654, d. i Farhult 24 Dec. 1717, efterat denne først i 9 Aar, som Capellan til Farhult og Jonstorp, havde været forlovet med en af hendes Døtre. Af Børn kjendes 4. 
de Fine, Knud Hansen (I28565)
 
159
f. 1654, Studenl fra Trondhjem 1676, Baccalaurelus 1680, blev Hører i Bergen, senere Vice-Pastor til Fane i Bergens Stift.
Gift m. Abel Cathrine [Munthe?], begr. i Bergen 11 Sept. 1727 [? Datter af Foged i Indre Sogn i Bergens Stift, Christopher Geertsen Morgenstjerne og Birgitte Munthe]. 1 Datter. 
de Fine, Søfren (I28577)
 
160
F. 1696, d. i Stavanger 2 Juni 1746, Student 1718, e privata patris informatione, havde Holberg til Privatpræceptor. Blev 1725 Amtmand i Stavanger Amt og 21 Juni 1728 Justitsraad. Gift 17 Juni 1728 m. Charlotte Amalie Lillienschiold. f. paa Gaarden Moldvær i Romsdalen i Bergens Stift 19 Febr. 1683, d. i Stavanger 19 Nov. 1765 (Datter af Amtmand, Cancellieraad Jonas Lillienschiold og Sidsel Kaa). Ingen Børn. 
de Fine, Bendix (Benedictus) Christian (I28534)
 
161
F. 1698, d. paa Haagenvig [Hogganvik] i Vikedal 1749, begr. 3 Juni s. A. Gift i Fane 2 April 1721 m. Chef for Vesterlehnske nat. Infanteri-Regiment, Oberst Christopher von Krogh, f. i Lyster 1 Nov. 1685, d. paa Haagenvig 18 Jan. 1752 (Søn af Chef for Bergenhusiske nat. Infanteri-Regiment, Oberst Georg Frederik von Krogh og Birgitte Munthe). 1 Søn. 
de Fine, Maria (I28573)
 
162
F. 21 Dec. 1710, d. i Bergen 5 Juni 1766, blev 17 Juni 1735 Sekretær i danske Cancelli, 16 Juli 1737 Overfiskeveier i Bergen, 29 April 1752 Etatsraad.
Gift 1º omtrent 1736 m. Christence Svane Meulengracht, begr. i Bergen 29 Jan. 1740. 3 Børn. Hun var Enke efter Oberst Georg Bording.
Gift 2º i Bergen 1 Mai 1741 m. Anna van de Velde, døbt i Bergen 1 April 1721, begr. i Bergen 28 April 1749 (Datter af Jan van de Velde og Beate Cramer). 6 Børn.
Gift 3º i Bergen 11 Aug. 1763 m. Anna Rye, begr. i Bergen 21 Juni 1765 (Datter af Oberst Poul Christian Rye og Anna Catharina Lillienpalm). 1 Datter. 
de Fine, Thomas (I28578)
 
163
F. i Bergen 12 Ocl. 1832, d. i Chicago 8 Juli 1881, Sømand. Gift m. Christine ... 1 Datter. 
de Fine, Lars Blix sømand (I28567)
 
164
F. i Bergen 17 Sept. 1799. Gift 27 Marts 1826 m. Johanne Andersdatter Samuelsen, f. i Bergen 1800 (Datter af Høker Anders Samuelsen). Mindst 4 Børn. 
de Fine, Joachim Lübtzien (I28559)
 
165
F. i Bergen 6 Sept. 1794. Gift i Bergen 13 Juni 1819 m.
Kirketjener Hans Henrich Claussen Dahl, f. 1791 (Broder til Maleren, Professor J. C. C. Dahl). Mindst 8 Børn. 
de Fine, Mette Margrethe (I28575)
 
166
F. i Bragenæs 17 Sept. 1780. Gift 26 Nov. 1805 m. Skibsfører i Bergen, Henrik Frederik Brandt, døbt i Ullensaker 26 Febr. 1763 d. i Bergen 23 Dec. 1821. (Søn af Sognepræst til Ullensaker, Johan Rasmus Brandt og Berthe Marie Hjort). 2 Døtre. 
de Fine, Anna Cecilia (I28517)
 
167
F. i Lom 22 sept. 1702, d. i Evje 29 Sept. 1733. Gift 5 Oct. 1724 m. Sognepræst til Evje, Provst i Raaboygdelaugets Provsti, Herman Schiøtte, f. i Bergen 2 Nov. 1692, begr. i Evje 4 April 1757. Han blev gift 2º 6 Nov. 1736 m. Henrica Margaretha Phillips. 
de Fine, Marie Cathrine (I28574)
 
168
F. omtrent 1679, d. 1732, Student fra Bergen 1700, fik 19 April 1713 Confirmation som Sorenskriver i Nordhordlehn. Gift 1 Dec. 1712 m. Jens Møinichen og Magdalene Bredal). Hun overlevede ham som Enke. 7 B. 
de Fine, Arnoldus Lem (I28528)
 
169
Familjebakgrund
Den blivande Herman Cedercreutz föddes som Herman Tersmeden. Han var son till bruksägaren Reinhold Tersmeden och Christina Börstelia. Sedan fadern avlidit 1698 gifte modern om sig med landshövding Jonas Folkern, och då denne 1711 adlades under namnet Cedercreutz erbjöds hans styvbarn att även de taga detta namn, vilket de flesta av dem gjorde (dock inte äldste sonen Jacob Tersmeden d.ä.). Tillammans med styvfadern upphöjdes dessa 1719 även till friherrevärdighet. 
Tersmeden adl Cedercreutz, Herman (I121315)
 
170
Färingtofta (L) AI:17 (1881-1885) bild 34 / sid 29 (AID: v99077.b34.s29, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AI:18 (1886-1892) bild 42 / sid 36 (AID: v99078.b42.s36, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AI:19 (1892-1897) bild 41 / sid 37 (AID: v99079.b41.s37, NAD: SE/LLA/13100)
Håstad (M) AI:11 (1892-1899) bild 3 / sid 1 (AID: v104438.b3.s1, NAD: SE/LLA/13165) 
Flink, Thomas Nilsson (I39055)
 
171
Färingtofta (L) AI:18 (1886-1892) bild 141 / sid 133 (AID: v99078.b141.s133, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AIIa:1 (1898-1902) bild 1950 / sid 184 (AID: v493443.b1950.s184, NAD: SE/LLA/13100)
Norra Rörum (M) AIIa:1 (1895-1907) bild 91 / sid 79 (AID: v268437a.b91.s79, NAD: SE/LLA/13279) 
Persson, Nils (I97338)
 
172
Färingtofta (L) AI:18 (1886-1892) bild 318 / sid 319 (AID: v99078.b318.s319, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AI:19 (1892-1897) bild 298 / sid 294 (AID: v99079.b298.s294, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AIIa:1 (1898-1902) bild 4190 / sid 408 (AID: v493443.b4190.s408, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AIIa:2 (1903-1907) bild 3140 / sid 302 (AID: v493444.b3140.s302, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AIIa:3 (1908-1919) bild 3350 / sid 325 (AID: v493445.b3350.s325, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AIIa:3 (1908-1919) bild 3200 / sid 310 (AID: v493445.b3200.s310, NAD: SE/LLA/13100) 
Welin, Telander (I129271)
 
173
Färingtofta (L) AI:9 (1842-1846) bild 19 / sid 14 (AID: v99069.b19.s14, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AI:10 (1847-1850) bild 19 / sid 11 (AID: v99070.b19.s11, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AI:11 (1850-1855) bild 19 / sid 14 (AID: v99071.b19.s14, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AI:12 (1856-1861) bild 21 / sid 17 (AID: v99072.b21.s17, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AI:13 (1861-1865) bild 28 / sid 23 (AID: v99073.b28.s23, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AI:14 (1866-1870) bild 28 / sid 24 (AID: v99074.b28.s24, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AI:15 (1871-1875) bild 24 / sid 20 (AID: v99075.b24.s20, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AI:16 (1876-1880) bild 130 / sid 125 (AID: v99076.b130.s125, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AI:18 (1886-1892) bild 136 / sid 128 (AID: v99078.b136.s128, NAD: SE/LLA/13100) 
Månsson, Nils (I85331)
 
174
Färingtofta (L) AIIa:1 (1898-1902) bild 2330 / sid 222 (AID: v493443.b2330.s222, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AIIa:3 (1908-1919) bild 1960 / sid 186 (AID: v493445.b1960.s186, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AIIa:3 (1908-1919) bild 1890 / sid 179 (AID: v493445.b1890.s179, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AIIa:3 (1908-1919) bild 1890 / sid 179 (AID: v493445.b1890.s179, NAD: SE/LLA/13100) 
Olofsson, Nils (I92873)
 
175
Färingtofta (L) AIIa:2 (1903-1907) bild 1460 / sid 134 (AID: v493444.b1460.s134, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AIIa:3 (1908-1919) bild 1570 / sid 147 (AID: v493445.b1570.s147, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AIIa:4 (1919-1930) bild 1460 / sid 132 (AID: v493446.b1460.s132, NAD: SE/LLA/13100) 
Flink, Janne Nilsson (I39042)
 
176
Färingtofta (L) AIIa:4 (1919-1930) bild 1260 / sid 112 (AID: v493446.b1260.s112, NAD: SE/LLA/13100) 
Nilsson, Eric Sigfrid (I87971)
 
177
Färingtofta (L) AIIa:4 (1919-1930) bild 3580 / sid 344 (AID: v493446.b3580.s344, NAD: SE/LLA/13100) 
Larsson, Gottfrid (I72518)
 
178
Färingtofta (L) AIIa:4 (1919-1930) bild 4320 / sid 418 (AID: v493446.b4320.s418, NAD: SE/LLA/13100)
Färingtofta (L) AIIa:4 (1919-1930) bild 3590 / sid 345 (AID: v493446.b3590.s345, NAD: SE/LLA/13100) 
Tomasson, Nils Johan (I123813)
 
179
Färingtofta (L) AIIa:4 (1919-1930) bild 470 / sid 33 (AID: v493446.b470.s33, NAD: SE/LLA/13100) 
Welin, Edith Viktoria (I129264)
 
180
Färingtofta (L) AIIa:4 (1919-1930) bild 470 / sid 33 (AID: v493446.b470.s33, NAD: SE/LLA/13100) 
Persson, Edvin (I96871)
 
181
Faster till Botilla Lundstedt (1829-1915) 
Lundstedt, Bengta (I79831)
 
182
Fastighet : Norrtelje,13 
Adde, Sigrid (I4246)
 
183
Fel födelsedatum i dödboken, 15/6. 
Nilsdotter, Carolina (I87165)
 
184
Fel födelsedatum i folkbokföringen: 1857-01-31. 
Lundstedt, Elof (I79844)
 
185
Fel födelsedatum, 27/8, i dödboken: Viken FI:3 (1895-1917) Bild 35 / sid 31 (AID: v171368.b35.s31, NAD: SE/LLA/13451) 
Tengwall, Anna Botilla (I121165)
 
186
Fick födelsedatum 7/4 efter bosättningen i Norra Skrävlinge. Markerad ogift i dödboken. 
Nilsdotter, Hilda (I87274)
 
187
Fick födelsedatum ändrat från 2/1 till 10/2 vidflytten från Raus (M) AI:14 (1855-1860) bild 149 / sid 152 (AID: v107452.b149.s152, NAD: SE/LLA/13305)
till Raus (M) AI:16 (1861-1865) bild 211 / sid 215 (AID: v107454.b211.s215, NAD: SE/LLA/13305) 
Jönsdotter, Helena (I64050)
 
188
Finns ingen uppgift om att han var gift. 
Michelsson, Ola (I83560)
 
189
Finns inte med i födelsboken Björkö C:2 (1750-1832) Bild 96 / sid 179 (AID: v33052.b96.s179, NAD: SE/VALA/00033) 
Blom, Anna Lovisa (I17737)
 
190
Finns inte med i födelseboken. Uppgift från HFL. Markerad ogift i dödboken. 
Nilsdotter, Helena Charlotta (I87272)
 
191
Finns med i folkbokföringen 1950 men inte 1960 och senare. 
Eriksson, Ingrid Anna Brita (I35979)
 
192 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Nilsson, Nils Arne (I88560)
 
193 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Sjöberg, Margit Birgitta (I111342)
 
194
Finns med i Rotemansarkivet "Diplomathäftet" 
Oldenburg, Gösta (I92037)
 
195
Finns olika uppgifter om hans födelsedag. 12 nov, 11 nov. Det står födelseort Raus i husförhören, men där finns han inte med.
Billinge (M) AI:9 (1833-1837) bild 55 / sid 93 (AID: v106328.b55.s93, NAD: SE/LLA/13024)
Billinge (M) AI:10 (1838-1839) bild 85 / sid 81 (AID: v106329.b85.s81, NAD: SE/LLA/13024)
Raus (M) AI:8 (1837-1842) bild 1180 / sid 114 (AID: v107446a.b1180.s114, NAD: SE/LLA/13305)
Raus (M) AI:10 (1842-1849) bild 1270 (AID: v107448a.b1270, NAD: SE/LLA/13305)
Raus (M) AI:13 (1849-1854) bild 1170 (AID: v107451a.b1170, NAD: SE/LLA/13305)
Raus (M) AI:14 (1855-1860) bild 149 / sid 152 (AID: v107452.b149.s152, NAD: SE/LLA/13305)
Raus (M) AI:16 (1861-1865) bild 211 / sid 215 (AID: v107454.b211.s215, NAD: SE/LLA/13305)
Raus (M) AI:17 (1866-1870) bild 241 / sid 250 (AID: v107455.b241.s250, NAD: SE/LLA/13305)
Raus (M) AI:19 (1871-1875) bild 248 / sid 253 (AID: v107457.b248.s253, NAD: SE/LLA/13305)
Raus (M) AI:21 (1876-1880) bild 272 / sid 301 (AID: v107459.b272.s301, NAD: SE/LLA/13305) 
Nilsson, Jöns (I88307)
 
196
Floderus blev filosofie doktor 1857, lektor i naturvetenskap vid Uppsala katedralskola och rektor där 1866-1899. Floderus, som var en framstående skolman, var medlem av flera kommittéer angående elementarläroverken. Hans Fysikens första grunder (1862-1865) utgick i en mängd upplagor och var under lång tid den allmänna läroboken i ämnen vid läroverken 
Floderus, Manfred Mustafa (Manne) (I39249)
 
197
Flyttade från Stockholm (Klara) till Sundsvall 26 apr 1897. Han avled av akut lunginflamation i Ö. Kalix.
Det står i kyrkoboken han begravdes i Klara 13/3 1899. 
Nilsson, August handelsresande (I87787)
 
198
Flyttade till Australien.
http://www.adelsvapen.com/genealogi/Ulfsax_nr_107 
Ulfsax, Knut Axel (I126138)
 
199
Flyttade till Köpenhamn 1860 enligt Raus AI:14 (1855-1860) Bild 181 / sid 184 (AID: v107452.b181.s184, NAD: SE/LLA/13305) 
Johannesdotter, Bengta (I59936)
 
200
Flyttade till Malmö 1904. 
Rosendahl, Hugo Alexander (I104490)
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 911» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2019.

Underhålls av Karl B Arosenus.

En person utan historia har ingen framtid