Vicar Rank Family History

Vicar Rank and his > 136 000 of his relatives

Dela Skriv ut Lägg till Bokmärke

Noteringar


Träd:  

Träffar 101 till 150 av 45,515

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 ... 911» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
101
Dödfödd 
Lindberg, Odöpt (I75972)
 
102
Dödsannons i Sundsvalls Tidning 16 februari 1901. 
Öquist, LARS Ulrik (I135998)
 
103
Dog 5 aug 1900 enligt: Hallaröd (M) AIIa:1 (1895-1907) bild 450 / sid 35 (AID: v258921.b450.s35, NAD: SE/LLA/13136) 
Ernstdotter, Apollonia (I36465)
 
104
dog efter barnsbörd 
Önnersdotter, Hanna (I135980)
 
105
Dog ogift. 
Lundstedt, Edla Maria (I79842)
 
106
Dog ogift. 
Lundstedt, Anna Fredrika (I79828)
 
107
Dog ogift. 
Lundstedt, Alfred Peter (I79824)
 
108
Dog som ogift. I kyrkoboken ändrades namnet från Inez till Inis, medan det i dödboken skrives Inez 
Kåge, Inez Maria Nilsson sjuksköterska, rektor (I70012)
 
109
Dog troligen 1822. Saknas uppgifter i dödboken, Tjureda CI:1 (1718-1831) Bild 154 / sid 299 (AID: v30204.b154.s299, NAD: SE/VALA/00375); Tjureda AI:7 (1808-1823) Bild 45 / sid 77 (AID: v46894.b45.s77, NAD: SE/VALA/00375)
http://www.adelsvapen.com/genealogi/Renner 
Renner, Christina Magdalena Hedvig (I102172)
 
110
Döpt i Hammer. 
de Fine, Magdalena Maria Louise (I28569)
 
111
Döpt i Ullenæs. 
Brandt, Henrik Frederik skibsfører (I20062)
 
112
Döpt till Christina men stavas ibland Kristina.
Dog av cancer hepatis (levercanser), enligt dödboken. 
Lundstedt, Christina (I79838)
 
113
Döpt till Mathilda Augusta men i rotemansarkivet är hon registrerad som Matilda Augusta. 
Nilsson, Augusta Matilda "Asta" (I87794)
 
114
Dopvittnen: "Statkarl Jöns Perssons hustru Christina, Mörshög N-o 9; Jöns Mårtensson ibm, Johannes Ekberg fr Broby" 
Tomasson, Thilda Wilhelmina (I123816)
 
115
Dopvittnen: Karna Paul Åkas i Wälluf bar Barnet, fadder Andreas Magnus Fries och drängen Per Persson ibm: samt Jungfru Maria Christina Fries och pigan Elna Pers dotter alla i Wälluf 
Pålsson, Lars (I100548)
 
116
Døbt i Bergen 10 Marts 1748, d. i Nyborg 2 Mai 1789, tog dansk-juridisk Examen 21 Juli 1769, blev 17 Juli 1774 Regimentsqvartermester ved Sjæll. Regiment, 1785 ved Fyenske Infanteri-Regiment.
Gift 1º i Viborg 1775 m. Johanne Borreschmidt, døbt i Viborg 25 Aug, 1754, d. 26 Aug. 1780 (Datter af Forstander Borreschmidt). 1 Søn.
Gift 2º 14 Sept. 1781 m. Anna Marie Hastrup, f. i Blendstrup 18 Juni 1745, d. i Kjøbenhavn 30 April 1801 (Datter af Eier af Eskjær, Justitsraad Mads Hastrup). Hun var Enke efter Borgmester i Viborg, Johan Bornemann. 
de Fine, Jan van de Velde (I28553)
 
117
Døbt i Bergen 22 Juni 1739, d. sammesteds 15 Aug. 1807.
Student priv. dimit. 1752, blev Raadmand i Bergen, virk. Cnncellieraad 13 Febr. 1761, Vice-Borgmester og succederende Præsident j Bergen 2 April 1762, Præsident i Bergen 2 April 1764, virk. Justitsraad 29 Jan. 1768 og Etatsraad 29 Jan. 1774. Tog Afsked 13 Febr. 1807.
Gift i Bergen 5 Nov. 1761 m. Beata Frøchen, døbt i Bergen 26 Sept. 1742, d. sammesteds 14 Nov. 1802 (Datter af Stadshauptmand Bernt Frøchen og Sophie van de Velde). 4 Børn. 
de Fine, Ferdinand Anton (I28542)
 
118
Døbt i Bergen 26 Dec. 1746, d. i Bragernæs (Drammen) 10 Dec. 1783, tog dansk-juridisk Examen 21 Juli 1769, blev 2 Dec. 1778 Byfoged og Byskriver i Bragernæs, 12 Mai 1779 Cuncellieraad.
Gift i Mangers Præstegaard 17 Mai 1779 m. Karen Garmann, f. i Rennesø Præstegjeld 1756, d. i Bergen 7 Mai 1820 (Datter af Foged i Ryfylke, Eier af Utstens Kloster, Justitsraad Christopher Garmann og anden Hustru, Cecilia Cathrine Widding). 2 Døtre. 
de Fine, Arnoldus (I28526)
 
119
Døbt i Bergen 27 Juni 1765. Gift omtrent 1790 m. Capitain v. Strynske Compagni, Jacob Gerhard Meidell, døbt 21 Dec. 1765, d. i Bergen 17 Jan. 1808 (Søn af Oberst Frantz Henrik Meidell og første Hustru, Elisabeth Cathrine Middelthon). 2 Børn. 
de Fine, Anna Rye (I28520)
 
120
Døbt i Bergen 29 Marts 1766, d. sammesteds 20 Sept. 1806. Gift i Bergen 26 Oct. 1790 m. Procurator, tidligere 1ste Raadmand i Bergen, Kammerassessor Hans Both Geelmuyden Gyldencrantz, f. i Bergen 10 Juli 1759, d. sammesteds 8 Mai 1813 (Søn af Generalkrigscommissair, Dr. juris Joachim Christian Geelmuyden - adlet 1783 med Navnet Gyldencrantz - og Elisabeth Both). 
de Fine, Christine Sophie (I28540)
 
121
Døbt i Bragernæs 12 Jan. 1782. Gift i Bergen 29 Oct. 1805 m. Skriverkarl Hans Strøm.  
de Fine, Charlotte Amalia (I28537)
 
122
Døbt i Hammer 12 Aug. 1753, d. i Bergen 5 Jan. 1837, Slagter.
Gift m. Karen Torjesdatter, f. i Bergen 1745, d. sammesteds 27 Juni 1818. 
de Fine, Lars Blix slagter (I28566)
 
123
Døbt i Hammer 20 Nov. 1755. Gift i Bergen 27 Juni 1790 m. Aage Kaasbøll Neuenkirchen, f. i Christianssund 7 Mai 1763, d. i Bergen 8 Marts 1825. 
de Fine, Gjertrud Louise (I28545)
 
124
Døbt i Hammer 22 Dec. 1749. Gift 10 April 1776 m. Sømand Lars Jørgen Johannesen Kiørberg, boende ved Stenkjælderen i Bergen. 5 B. 
de Fine, Anna Maria (I28518)
 
125
Døbt i Hammer 30 Nov. 1751, begr. i Bergen 3 Sept. 1804. Gift i Bergen 3 Sept. 1794 m. Alida Lydersen, f. i Bergen 24 Nov. 1758 (Datter af Herman Lydersen og Mette Margrethe Bergman). 3 B. Hun var Enke efter ... Lübtzien. 
de Fine, Arnoldus (I28527)
 
126
Døbt i Hammer 8 Mai 1760, d. 9 Marts 1836. Gift i Hammer 9 Sept. 1782 m. Bedemand i Bergen, Hans Brochmann Juel, f. 17 April 1754, d. 6 April 1842. 
de Fine, Karen (I28562)
 
127
Døbt i Viborg 25 Oct. 1776, Lieutenant, Postmester i Nordtorf i Holsten. Gift m. Margreta Christina Wilckens, f. i Meldorf 14 Dec. 1776 (Datter af første Compastor i Meldorf, Johann Matthias August Wilckens og Anna Margreta Hofsteter). 
de Fine, Thomas Andreas (I28579)
 
128 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Kuoksu, Bengt Jan-Erik Johansson (I69651)
 
129
Efter en lång förlovning, gifte sig Geijer med sin släkting 1816. Hon var född 1790 i Gillberga, Värmland, och var dotter till fänriken Knut Lilljebjörn och Johanna Troili. Två år dessförinnan inträffade ett möte som blev upptakten till en förbindelse som har upptagit stor del av Geijerforskningen: när han stiftade bekantskap med Amalia von Helvig. En del fakta om deras relation finns att läsa i Anna Lisas minnen - hon fick veta om deras förbindelse fyra dagar före giftermålet av en slump. Landquist (1924) menar att Amalia von Helvig älskade Geijer; Geijer kände tillgivenhet och ömhet för henne men kärleken var inte besvarad.[7] Enligt släkttraditionen skall förbindelsen med von Helvig ha varit rent platonisk, liksom för övrigt hans senare romanser, som han själv beskrev som "ett dussin passioner": bland dessa brukar i främsta rummet nämnas Amalia von Helvig, Jenny Lind, Fredrika Bremer, Mathilda Montgomery-Orozco, och Malla Silfverstolpe.[8] Med sin hustru fick han barnen: Knut, Alfred, Agnes (1824-1885), som gifte sig med greve Adolf Ludvig Hamilton 1820-1896, och Bengt Gustaf (född 1827). 
Geijer, Erik Gustaf (I42770)
 
130
Efter en tids tjänstgöring hos fadern återvände han till academien och blev fil. mag. 1767 och samma år komminister i Svedvi. Han hade redan vid ordinationen stadga och gott uppsåt utöver sina år och gav ännu bättre hopp, då han som ordinarie tjänsteman började sin verksamhet. Bortrycktes av farsoten knappt 29 år gammal. 
Westling, Olof (I130568)
 
131
Efter långvarig tjänst och verksam levnad blev han sjuklig och hade under asina sista 13 år svårt att förflytta sig tillfölje gikt och podager. Hans svaghet och oro för sin i en järnbeslagen kista förvarade penningskatt tilltog mer och mer under dessa overksamhetsår. 
Holstenius, Olaus (I55182)
 
132
Efter något år återkallad till Västerås och fick 1650 Drottningens fullmagt att der vara pastor och contractsprost, hvilken titel vid denna tid började ändras till domprost. Presiderade vid prestmötet redan 1648 och var stiftets fullmägtig på flera riksdagar. Hade den kärlek och förtroende, att han två gånger uppfördes på biskopsförslag. Fick det vittnesbörd att hafva varit "en from man utan alla practiquer. 
Dalekarlus, Petrus Olai (I27748)
 
133 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Carlsson von Magius, Matti Verner (I24120)
 
134
Efternamnet Nilsson ej konfirmerat. 
Nilsson, Ida Paulina (I88154)
 
135
Ehrenstrahls plafond i lanternintaket för trapphuset, Drottningholms slott.
Bland hans bästa målningar brukar nämnas den imponerande plafonden i Riddarhusets samlingssal, där han framställde moder Svea omgiven av dygderna. På Drottningholm och Gripsholm målade Ehrenstrahl också flera plafonder samt stora väggstycken med allegoriska motiv. I Storkyrkan i Stockholm finns de två jättedukarna Korsfästelsen och Yttersta domen, målade på 1690-talet. Ehrenstrahl utförde även en mångd förlageteckningar för kopparstick. Mest känd är Ehrenstrahls karusell, som återger festligheterna vid Karl XII:s kröning. Därutöver gjorde Ehrenstrahl utkast till några av illustrationerna i Karl X Gustavs historia av Samuel von Pufendorf.[1] År 2000 gav Postverket ut Sveriges hittills största frimärke, som också blev den polsk-svenske gravören Czeslaw Slanias 1000:e frimärke, Svenska konungars berömliga bedrifter av Ehrenstrahl

Många av hans mera genremässigt hållna tavlor visar större "friskhet", till exempel gruppen Brunnsmästaren i Medevi och hans söner (Gripsholms slott) samt Neger med papegojor och markattor (Nationalmuseum). Han har dessutom gjort porträtt av bland andra Karl IX, Erik Dahlbergh, Georg Stiernhielm samt Agneta Horn (Sätuna säteri). Ehrenstrahl är även representerad vid bland annat Göteborgs konstmuseum och Malmö Museum.

Den djupsinniga symboliken i hans stora dukar och plafonder har han tolkat i en katalogartad skrift 1694. Han utgav också för sina elever Kort handledning i målarkonsten, vilket är vår första konstteoretiska skrift.

Bland Ehrenstrahls många elever kan nämnas David von Kraft, Mikael Dahl, Jacob Clopmeyer, Kaspar Kenckel, Hans Georg Müller, David Richter d.ä., Daniel Stahl, Kristoffer Thomas, Kristian von Thun, miniatyristen Erik Utterhielm samt dottern Anna Maria Ehrenstrahl. Ehrenstrahl var även lärare till förnäma damer som Aurora och Amalia Wihelmina von Königsmarck.[1]

Ehrenstrahl uppförde det Ehrenstrahlska huset på Svartmangatan 22 i Gamla stan 1666.[2]

Ehrenstrahl har fått hedersnamnet "den svenska målarkonstens fader". Ehrenstrahlsvägen i Södra Ängby, Stockholm är troligen uppkallad efter David Klöcker Ehrenstrahl 
Ehrenstrahl, David Klöcker (I32115)
 
136
Ej angivet om han var gift/ogift. 
Lundstedt, Lars Petter (I79880)
 
137
Ekeberga (G) AIIa:5 (1925-1935) Bild 70 / sid 57 (AID: v166390.b70.s57, NAD: SE/VALA/00071) 
Fogelberg, Carl Gottvald Sven Harald (I39576)
 
138
Ekeby (M) AI:9 (1867-1872) bild 138 / sid 165 (AID: v105767.b138.s165, NAD: SE/LLA/13064)
Kågeröd (M) AI:15 (1866-1870) bild 690 / sid 65 (AID: v110873a.b690.s65, NAD: SE/LLA/13227)
Fjärestad (M) AI:5 (1871-1880) bild 540 / sid 47 (AID: v107022a.b540.s47, NAD: SE/LLA/13087)
Bårslöv (M) AI:9 (1871-1880) bild 17 / sid 16 (AID: v106982.b17.s16, NAD: SE/LLA/13051)
Födelse datum och ort ändrades från Svalöv 8/12 till Ekeby 4/7 vid överföringen till:
Bårslöv (M) AI:9 (1871-1880) bild 155 / sid 165 (AID: v106982.b155.s165, NAD: SE/LLA/13051)
Ekeby (M) AI:10 (1872-1877) bild 120 / sid 148 (AID: v105769.b120.s148, NAD: SE/LLA/13064)
Bårslöv (M) B:3 (1861-1893) bild 58 (AID: v106987.b58, NAD: SE/LLA/13051)
Bårslöv (M) AI:9 (1871-1880) bild 168 / sid 178 (AID: v106982.b168.s178, NAD: SE/LLA/13051)
Bårslöv (M) AI:10 (1881-1890) bild 34 / sid 36 (AID: v106983.b34.s36, NAD: SE/LLA/13051) 
Nilsdotter, Bengta (I87080)
 
139
Ekeby (M) AIIa:12 (1928-1940) bild 2980 / sid 989 (AID: v258190.b2980.s989, NAD: SE/LLA/13064) 
Nilsson, Edvin (I87917)
 
140
Ekeby AI:3 (1827-1833) Bild 480 / sid 43 (AID: v105759a.b480.s43, NAD: SE/LLA/13064)
Ekeby AI:4 (1833-1839) Bild 470 / sid 43 (AID: v105761a.b470.s43, NAD: SE/LLA/13064)
Ekeby AI:5 (1840-1846) Bild 770 / sid 72 (AID: v105762a.b770.s72, NAD: SE/LLA/13064) 
Pålsson, Rasmus (I100561)
 
141
Emma som var min biologiska mormor föddes vid Ahlafors sågverk i Hässjö församling den 22 mars 1875. Från 1971 utgör Hässjö en del av Timrå kommun. Hennes föräldrar var bondsonen Erik Nordlander född 1844 i Byn Öden i Ullånger Britta Stina Björnås Jonsson född i byn Fröstvik i Nordingrå 1944. Björnås i efternamnet kom sig av att hennes far var båtsman (soldat) i byn Björnås. Dom gifte sig i Ullånger den 31 oktober 1968. Deras första barn Erik Petter föddes 1867, nästan ett år före giftermålet. Han vart endast tre månader gammal. Dom bodde då i byn Almsjö i Ullånger. Därefter föddes Johan 1869, Hulda 1870 och Kristina 1872 i Bjärtrå eller Ullångers församling. Jag vet inte var de bodde under den tidsperioden. De tre barnen finns med i både Ullångers och Bjärtrås födelseböcker. 
Nordlander, Emma (I89873)
 
142
En uppgift på DISBYT menar att fadern är en Carl Lindberg född 1677 i Helsingborg. Uppgiftslämanaren har emellertid inga referenser.
En annan version tecknas av Johan (Gustafsson) Lindberg (1870-1961). Enligt honom är Johan (Johannes) från Umeå. Han skulle varit postiljon i Umeå, en syssla han övertog efter sin fader som hade haft jobbet sedan 1636 då postverket bildades. Denna tråden bör följas upp!
Var Johan Lindberg gift före 1755?
Det finns en "minste son" Christian som avled i Raus 1762-05-16, 9 år gammal, dvs ca 1753, född inom äktenskapet. 
Lindberg, Johan brunnsmästare (I75907)
 
143
Enhälligt vald till kyrkoherde i Söderbärke 1729 med tillträde 1731 och prost samma år. Trygg och stadig till character, dristig understundom och alls icke krusande med sin svåger, biskop Andreas Kalsenius. 
Petraeus, PETRUS Unosson (I98009)
 
144
Enl hfh född 29 maj 1850 i Ekeby men är inte med i DDSS. 
Nilsdotter, Hanna (I87263)
 
145
Enligt DDSS finns en Ola Johansson som dog i Sånarp, Kågeröd 1748-11-26, "gl 74 åhr till martij månad". 
Johansson, Ola Oluf (I61918)
 
146
Enligt DISBYT född i Lund 1698. 
Persson, Nels (I97315)
 
147
Enligt dödboken född i sept 1734, platsen okänd. 
Önnersdotter, Hanna (I135980)
 
148
Enligt dödboken ska hon vara född 2/1 1898 i Landskrona, men det är fel. 
Victor, Hulda (I131077)
 
149
Enligt flera husförhör född 12 aug 1764 i Raus och enligt dödsbok född 1 Nov 1764, men det finns ingen som passar in i Raus.
Det finns en Kerstin Andersdotter född i Kropp 4 Nov 1764, vilken det bör vara enligt uppgifter på DISBYT.
Hfh GID: 1813 GID: 1330.28.82600, hfh 1820 GID: 1330.29.93500, hfh 1822 GID: 1330.33.12200, hfh 1827 GID: 1330.34.30000
Död GID: 1330.55.4500 
Andersdotter, Kerstin (I7086)
 
150
Enligt HFL född i Stockholm.
HFL: Gislaved AI:11 (1871-1875) Bild 100 / sid 92 (AID: v19962.b100.s92, NAD: SE/VALA/00096)
Gislaved AI:12 (1876-1880) Bild 120 / sid 111 (AID: v19963.b120.s111, NAD: SE/VALA/00096) 
Kellmodin, Abelard (I66225)
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 ... 911» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2019.

Underhålls av Karl B Arosenus.

En person utan historia har ingen framtid