Petrus Arosenius (f Rank, äv Westrén)

Petrus Arosenius (f Rank, äv Westrén)

Man 1718 - 1783  (64 år)


Generationer:      Standard    |    Vertikal    |    Kompakt    |    Ruta    |    Endast text    |    Listad antavla    |    Solfjäderdiagram    |    Media

Generation: 1

 1. 1.  Petrus Arosenius (f Rank, äv Westrén)Petrus Arosenius (f Rank, äv Westrén) föddes 21 Sep 1718, Västerås (U); döpt 22 Sep 1718, Västerås (U) (son till Jöns Andersson Rank och Anna (Annika) Olofsdotter); död 24 Jun 1783, Prästgården, Söderbärke (W); är begravd 10 Jul 1783, Söderbärke kyrkogård, kv. C, nr. 207 (kista, nr 1 i graven).

  Andra Händelser:

  • Yrke: Fil mag, Prost i Söderbärke
  • Referensnummer: VI:1
  • Vigd till präst av biskopen Andreas Kalsenius: 16 Okt 1746, Västerås (U)
  • Bosatt: 1756, Stora Kyrkogatan 25 Västerås
  • Händelse: 1769, Västerås (U)
  • Utnämnd kyrkoherde i Söderbärke (W): 12 Maj 1770, Västerås (U)
  • Utgivning av hebreisk grammatik- Grammatica Ebrea: 1771
  • Bosatt: 1771, Söderbärke (W)
  • Bosatt: 2 Maj 1771, Söderbärke (W)

  Noteringar:

  Skrifter: Disp. Grad. de Joël. Ups. 1749. 4:o. — Disp. præsid. Verborum apud Hebræos significatus. Ib. 1749. — Plennings Rudimenta Logices, öfwers. på Swenska. Westerås 1756. 8:o. — Biblisk Språkbok öfwer Benzelii Repetitio Theolog. Ibid. 1756. Åter uppl. 8:o. — Deltog i Bönedags-förklaringarnas utgifwande 1757—1759 jemte Domprosten Herweghr och Lector Schedwin. — Högmässo-pred. på 17:de Sönd. efter Trinit. Ib. 1758. 4:o. — Pontoppidans Cateches. Öfwers. Ib. 1767. — Pontoppidans Afhandl. om Werldenes nyhet. Öfwers. (an.) Ib. 1768. 8:o. — Högmässopredikan på 2:a Sönd. i Fastan. Ib. 1770. 4:o. — Dito på Palmsöndagen. Ib. s. å. 4:o. — Grammatica Ebræa quam, olim edidit D. Matth. Wasmuth, In Hebraismo Restituto, dein vero, præter alios, D. Henr. Opitius, In Atrio Lingvæ Santæ coarctavit, nunc autem ex grammaticis recentioribus earumque principiis variis obss. illustravit etc. Arosiæ 1771; Ed. II:a. Ib. 1801; Ed. III:a. Örebroæ 1820. 8:o. — Resolutio Vocabulorum quorundam Sacri Codicis V. Test. secund. regulas Gramm. Ebreæ. Ib. 1782. 8:o. — Högmässopred. på 2:a Sönd. efter Påsk tillika med afskedstal till Domk.Församl. och stud. ungdomen. Ib. 1771. 4:o. — Davids Bön om en ny skapelse. Prestmötspredikan. Ib. 1775. 4:o. — Grafskrift öfwer Landskamer. Abr. Törneros. Ib. 1776. 4:o. — Predikan om Swordom och Edgång i gemen men i synnerhet wid domstolar, hållen wid ett Bergsting. Ib. 1777. 4:o. — Hans Tulles Bibelljus satt emot det Exegetiska mörkret. Öfwers. ifrån Danskan med anmärkn. Ib. 1777. 4:o. — Förklaringar öfwer 4:de Stora Bönedagens texter 1780. (Homil. Försök, Vol. II.)

  Text på gravgsten 3
  Margareta Indebetou 1899 – 1995

  Text på gravsten 2
  Vid Föräldrarnas sida vila här MagR D Arosenius Född 1764 död 10 Nov 1838. Wårdade denna församling 23 år inför Gud och Menniskor i fädernas fotspår såsom han trogen make huld fader
  Es 52 V 7

  Contractsprosten Pehr Arosenius wårdade denna församling 12 år. Dog efter 65 års wandel 1783. Älskad Wördad Begråten Agnes K Hiulpers dess maka efterlämnades med sitt moderhjärta och elfwa faderslösa i en mörk framtid men af försynen underligen Försörjd och Hugnad framlefde sina dagar i Lugn .Hon dog 67 år gammal 1803 Åminnelsen lefer länge kär och förvarad De äro här begravda i frid
  Wälsingnelsen fölide deras barn Tacksamma rested de wården


  Text på gravsten 1

  Stud. 1739. En owanligt allwarsam och flitig yngling och arbetade synnerligen i Hebreiska språket. Philos. Cand. 1745. Magister 1749. Pwgd 16 Oct. s. år, kallad till Adj. af Prosten i Fellingsbro. Vic. ConRector Scholæ i Westerås 1750. Notarius Gymnasii och v. Rector Scholæ 1751. Ordin. Rector 6 Febr. 1758. Hade från början i denna tjenst ett stort anseende och benämndes stundom nog sträng. I anseende till en och annan Lectors sjuklighet och tjenstfrihet blef han ock 13 Febr. sistn. år Consistorii Assessor. Ifrån 1754 till 1760 och åter ifrån 1766 swarade han för Biskopens predikningar i Lundby, och biträdde ifrån 1769 Domprosten. Sattes 1768 till Föreståndare i hospitalet. Kyrkoh. här 12 Sept. 1769. Prost i sin församl. 12 Maj 1770 och i contractet 1778. Hade opponerat i prestmötet 1755, samt war både Concionator och vice Præses 1775. Lika arbetsam och nitfull i församl., som han warit allwarlig och drifwande i skolan.

  Bosatt:
  Norra Kvarteret

  Händelse:
  Vikarierande domprost

  Begravd:
  Arosenius f. Hülphers, Agnes 1736
  Arosenius, Pehr 1718

  I graven

  Petrus gift Maria Holm 6 Nov 1753, Västerås (U). Maria föddes 1725, Nyköping (D); död 4 Sep 1756, St Kyrkog 25, Västerås (U); är begravd 7 Sep 1756, Västerås Domkyrka (U). [Familjeöversikt]

  Noteringar:

  Gift:
  Biskopen Doktor Sam. Troilius vigde oss och hans fru klädde bruden.

  Barn:
  1. Dödfött barn föddes 4 Sep 1756, St Kyrkog 25, Västerås; död 4 Sep 1756, St Kyrkog 25, Västerås.

  Petrus gift AGNES Abrahamsdotter Hülphers 24 Mar 1757, Västerås (U). AGNES (dotter till ABRAHAM Danielsson Hülphers dä och Kristina Larsdotter Westdahl) föddes 2 Mar 1736, Västerås (U); död 8 Jan 1803, Nohr 10, Söderbärke (W); är begravd 6 Feb 1803, Söderbärke kyrkogård, kv. C, nr. 207 (kista, nr 2 i graven). [Familjeöversikt]

  Noteringar:

  Gift:
  Vigselförrättare domprosten Dr Jacob Svedelius

  Barn:
  1. Petrus (Pehr) GREN 1 Arosenius föddes 6 Feb 1758, Västerås (U); döpt 7 Feb 1758, I hemmet Stora Kyrkogatan 25, Västerås; död 11 Sep 1830, Prästgården, Björksta (U); är begravd 26 Sep 1830, Björksta (U).
  2. Anna Christina (ANNA-STINA) GREN 2 Arosenia föddes 29 Okt 1759, Västerås (U); döpt 30 Okt 1759, Domkyrkan i Västerås; död 20 Jun 1820, Nyköping AH (D).
  3. Abraham Arosenius föddes 4 Sep 1761, Västerås (U); döpt 4 Sep 1761, Västerås (U); död 3 Jul 1790, Viborgska viken.
  4. Daniel GREN 3 Arosenius föddes 6 Jan 1764, Västerås (U); döpt 8 Jan 1764, Hemmet i Västerås kl 1400; död 10 Nov 1838, Prostgården, Söderbärke (W); är begravd 1838, Söderbärke kyrkogård, kv. C, nr. 208 (kista, nr 1 i graven).
  5. Gossebarn Arosenius föddes 21 Mar 1766, Västerås (U); död 21 Mar 1766, Västerås (U); är begravd 26 Mar 1766, Gymnasii och Skolstatens grav, Västerås (U).
  6. AGNES Maria GREN 4 Arosenia föddes 11 Apr 1767, Västerås (U); döpt 13 Apr 1767, Västerås Domkyrka (U); död 17 Aug 1819, Tullhuset, Norrköpings Hedvig (E); är begravd 19 Aug 1819, Norrköpings Hedvig (E).
  7. Johannes (JANNE) GREN 5 Arosenius föddes 6 Apr 1769, Västerås (U); döpt 7 Apr 1769, Domkyrkan i Västerås; död 10 Dec 1848, Lokatten 5, Norrköpings Hedvig (E); är begravd 17 Dec 1848, Norrköpings Hedvig (E).
  8. Catharina (Carin) Elisabeth GREN 6 Arosenia föddes 20 Maj 1771, Prästgården, Söderbärke (W); döpt 22 Maj 1771, Söderbärke Kyrka (W); död 6 Okt 1816, Västerås (U); är begravd , Romfartuna (U).
  9. Inga Dorothea Petridotter (DORA) GREN 7 Arosenia föddes 9 Aug 1772, Prästgården, Söderbärke (W); döpt 10 Aug 1772, Söderbärke kyrka; död 28 Feb 1803, S:t Olai, Norrköping (E); är begravd 3 Mar 1803, Norrköpings Olai (E).
  10. Gustaf (GÖSTA) Petrusson Arosenius föddes 2 Okt 1773, Prästgården, Söderbärke (W); döpt 3 Okt 1773, Söderbärke Kyrka (W); död 2 Sep 1793, Sala (U); är begravd 5 Sep 1793.
  11. Johanna (Janna) Sophia Petrusdotter GREN 8 Arosenia föddes 30 Okt 1774, Prästgården, Söderbärke (W); döpt 30 Okt 1774, Söderbärke kyrka; död 10 Jan 1859, Forssa Bruk, Ö Vingåker (D).
  12. CARL Fredrik GREN 9 (Calle) Arosenius föddes 21 Apr 1778, Prästgården, Söderbärke (W); döpt 23 Apr 1778, Hemma i prästgården; död 17 Apr 1839, Gubben 1-3 (Ebersteinska Skolan) Hedvig Norrköping (E); är begravd 25 Apr 1839, Norrköpings Hedvig (E).

Generation: 2

 1. 2.  Jöns Andersson Rank döpt 11 Feb 1674, Borås (P) (son till Anders Jönsson Rank och Marta Larsdotter); död 13 Jun 1721, Västerås (U).

  Andra Händelser:

  • Yrke: Handlande med västgötatyger i Västerås
  • Referensnummer: VII:1

  Jöns gift Anna (Annika) Olofsdotter 4 Nov 1706, Ramnäs (U). Anna (dotter till Olof Persson och Carin) föddes 1680, Ekeby, Skultuna; död 13 Maj 1762, Stora Kyrkogatan 25 Västerås (U); är begravd 18 Maj 1762, Västerås kyrkogård. [Familjeöversikt]


 2. 3.  Anna (Annika) Olofsdotter föddes 1680, Ekeby, Skultuna (dotter till Olof Persson och Carin); död 13 Maj 1762, Stora Kyrkogatan 25 Västerås (U); är begravd 18 Maj 1762, Västerås kyrkogård.

  Andra Händelser:

  • Referensnummer: VII:2
  • Bosatt: 1753, Stora Kyrkogatan 25 Västerås (U)

  Noteringar:

  Bosatt:
  Hos sonen Petrus

  Död:
  Kl 0500
  Ålderdomsbräcklighet

  Barn:
  1. Anders Rank föddes 3 Nov 1710, Västerås (U); döpt 3 Nov 1710, Västerås (U).
  2. Ingrid (Inga) Jönsdotter Arosenia (Rank) föddes 24 Mar 1713, Västerås (U); död 26 Sep 1775, Prästgården, Söderbärke (W); är begravd 6 Okt 1775, Söderbärke (W).
  3. Catarina (Cajsa) Arosenia (Rank) föddes 4 Okt 1715, Västerås (U); död 1759.
  4. 1. Petrus Arosenius (f Rank, äv Westrén) föddes 21 Sep 1718, Västerås (U); döpt 22 Sep 1718, Västerås (U); död 24 Jun 1783, Prästgården, Söderbärke (W); är begravd 10 Jul 1783, Söderbärke kyrkogård, kv. C, nr. 207 (kista, nr 1 i graven).
  5. Son föddes mel 1719 och 1721; död 1722.
  6. Christina Rank föddes 3 Jan 1721.


Generation: 3

 1. 4.  Anders Jönsson Rank död 1679, Uppland; är begravd 2 Mar 1679, Borås (P).

  Andra Händelser:

  • Referensnummer: VIII:1

  Anders gift Marta Larsdotter. Marta död 23 Apr 1676. [Familjeöversikt]


 2. 5.  Marta Larsdotter död 23 Apr 1676.

  Andra Händelser:

  • Referensnummer: VIII:2

  Barn:
  1. Anders Andersson Rank döpt 8 Sep 1671, Borås (P).
  2. 2. Jöns Andersson Rank döpt 11 Feb 1674, Borås (P); död 13 Jun 1721, Västerås (U).

 3. 6.  Olof Persson

  Andra Händelser:

  • Referensnummer: VIII:3

  Olof gift Carin. [Familjeöversikt]


 4. 7.  Carin

  Andra Händelser:

  • Referensnummer: VIII:4

  Barn:
  1. 3. Anna (Annika) Olofsdotter föddes 1680, Ekeby, Skultuna; död 13 Maj 1762, Stora Kyrkogatan 25 Västerås (U); är begravd 18 Maj 1762, Västerås kyrkogård.
  2. Margareta Olofsdotter